VANNKRAFT

Regnefeil koster vannkraftingeniørene over 2 millioner kroner

Nytt kraftverk havarerte.

Dynavec designet løpehjulet (innfelt) i én av de to francisturbinene i Fjelva kraftverk. I forbindelse med oppdraget ble det gjort en regnefeil, som nå koster selskapet over to millioner kroner.
Dynavec designet løpehjulet (innfelt) i én av de to francisturbinene i Fjelva kraftverk. I forbindelse med oppdraget ble det gjort en regnefeil, som nå koster selskapet over to millioner kroner. Bilde: Nordkraft

12. mars 2015 skulle den nye francisturbinen på Fjelna Kraftverk i Sør-Trøndelag prøvekjøres. Da vannmassene strømmet gjennom den nye turbinen, hørte teknikerne «en ulyd» - selv om anlegget ikke gikk på full last.

Prøvekjøringen ble en kostbar affære. Lageret på generatoren ble fullstendig ødelagt og generatorakslingen ble skadet. Havariet gjorde at oppstarten av kraftverket ble et halvt år forsinket.

Årsaken var en regnefeil gjort av turbinleverandørens konsulenter.

Det som skulle være en enkel konsulentjobb, er nå blitt dyrt for turbinprodusenten Dynavec. De ble nylig dømt til å betale over 2 millioner kroner i erstatning.

Slik oppstod feilen

Vannkraft-ingeniørene i Dynavec, som gjorde feilen, var hyret inn som konsulenter på deler av arbeidet med kraftverket. Kunden var Small Turbine Partners, som leverte turbiner og generatorer.

Fjelva kraftverk

  • Elvekraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.
  • Eid av SL Capital, drevet av Nordkraft.
  • Installert effekt på 5,5 MW.
  • Gjennomsnittlig årsproduksjon på 15,2 GWh.
  • Utnytter et fall på 90 meter i Fjelna elv.

Konsulentene skulle designe løpehjulet til den ene av kraftverkets to francisturbiner - et oppdrag til 160.000 kroner.

I oppdraget skulle de også beregne aksiallaster, altså hvilke krefter som virker inn mot og vekk fra generatoren under drift.

Det var her det gikk galt for konsulentene. Løpehjulet til turbinen ble designet ved hjelp av programvare for strømningsanalyse (CFD). I forbindelse med dette la ingeniørene i Dynavec inn feil verdi for referansetrykk.

Konsekvensen var at resultatet fra strømningsanalysen ble helt feil, ifølge dommen.

Feilen forplantet seg

«Resultatet ble benyttet ved utregningen av aksiallast, og feilen forplantet seg derfor videre slik at også beregningen av aksiallast ble feil», heter det i dommen.

Konsekvensen var et underdimensjonert lager på generatoren. Kreftene som virket på generatorlageret var 5-6 ganger større enn det ingeniørene i Dynavec hadde beregnet.

– Enkle feil skjer av og til også hos høyt kompetente fagpersoner. Det som var spesielt i saken, var vel først og fremst at verken avgiver eller mottaker klarte å avsløre feilen før det var for sent, svarer daglig leder Gunnar Gran i Dynavec.

– Burde kontrollregnet

Etter havariet måtte turbinleverandøren betale 900.000 kroner i dagbøter til kraftverkseieren. De måtte også skifte ut lageret og reparere akslingen.

Leverandøren svarte med å saksøke konsulentfirmaet 22. desember 2016. De to selskapene forsøkte rettsmekling, men greide ikke å bli enige.

Kjernen i konflikten var om Small Turbine Partners hadde et medansvar for feilen.

Dynavec erkjente regnefeilen, men de mente at kunden hadde et medansvar. De mente kunden enkelt kunne oppdaget at beregningene var feil ved å kontrollregne.

«Aksiallastene i beregningen var usannsynlig lave og burde ført til nærmere kontroll før turbinen ble satt i produksjon», argumenterte selskapet til retten.

De ble ikke hørt.

«(...) man må kunne stole på de beregningene man får fra en kvalifisert underleverandør, også når leveransen skal benyttes i et større prosjekt», heter det i dommen.

Hadde ikke forsikring

I tillegg til erstatningen på over to millioner kroner, må Dynavec betale 300.000 kroner i saksomkostninger. De hadde ventet mindre.

– At Dynavec måtte betale noe erstatning var ikke overraskende, men vi hadde ventet at det ble lagt betydelig større vekt på skadelidtes medvirkning og at det også ble åpnet for lemping av ansvaret, blant annet i lys av det store misforholdet mellom oppdragsvederlaget og tapet, skriver Dynavec-sjef Gunnar Gran.

Han legger til at dommen sannsynligvis bli anket.

Selskapet var ikke forsikret mot skaden, ifølge dommen. Partene var uenige i om det fantes relevante forsikringer.

I 2016 hadde det lille selskapet satt av en utgift på 1 million kroner til rettssaken. Samme år omsatte selskapet med syv ansatte for 4,4 millioner kroner. Gran ønsker ikke å kommentere konsekvensene av dommen før det foreligger endelig dom.

Dynavec har en rekke patenter på vannkraftteknologi og selskapet springer ut fra NTNU. Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt selskapet teknologi for å løse problemet med at sandpartikler sliter ut turbinene i kraftstasjoner. Selskapet leverer turbinutstyr til Peru, Colombia og Chile - og de utfører også konsulentoppdrag. Dynavecs største eier er nå Trønderenergi.

Under avvikling

Motparten Small Turbine Partners har også opphav i NTNU-miljøet. Selskapet er nå eid av Tinfos, og er under avvikling. Kraftverk-havariet har fått store konsekvenser for selskapets videre drift, ifølge dommen.

De er knappe i kommentarene.

– Tinfos AS konstaterer å ha fått medhold i vårt krav. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver Harald Reigstad, som er daglig leder for turbinleverandøren, i en epost.

Dommen er ikke rettskraftig. Den ble avsagt 13. oktober og ankefristen er 16. november.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.