KLIMA

Konsensus om karbonfangst

KOSTBART: Fangst av CO2 fra eksosgass er kostbart og krever energi. DNV kan verifisere om teknikken holder mål.
KOSTBART: Fangst av CO2 fra eksosgass er kostbart og krever energi. DNV kan verifisere om teknikken holder mål.

CCS-problematikk - DNVs retningslinjer:

  • Fangst: Kvalifisering av CO2-teknologi – en metodikk som sikrer at ny CO2-teknologi fungerer som planlagt.
  • Transport: CO2 i rørledninger - CO2 har andre egenskaper enn vanlig naturgass og derfor må man ta høyde for dette når rørledninger skal konstrueres. For eksempel er CO2 en svært korrosivt sammen med vann.
  • Lagring: Hvordan velger man egnede lokasjoner for å lagre CO2 trygt? Her handler det om metodikk og nasjonale reguleringer.


Europeiske myndigheter og store industriaktører fikk 5. mai presentert utkast til retningslinjer på et stort seminar hos DNV på Høvik.

Basert på diskusjoner og innspill, har DNV nå justert og tilpasset dem.

Godkjent-stempel

Ansvarlig for forretningsutvikling av fornybar energi i DNV, Kaare Helle, sier til Teknisk Ukeblad at lanseringsseminaret 5. mai var viktig for å få en felles forståelse og plattform.

– Det er ikke en formell godkjenning av retningslinjene, men det betyr selvsagt mye at de sentrale aktørene har fått se på retningslinjene, diskutert dem og bedt om oppklaring på en del punkter, sier Helle.

Industrialiserer

DNV har jobbet intenst med retningslinjer for CO2-håndtering siden 2005. Da ble CCS (Carbon Capture and Storage) skilt ut som egen enhet. Det ble etablert en rekke fellesprosjekter med representanter fra industrien, oljeselskaper og myndigheter.

Nå mener DNV at arbeidet var kommet så langt at retningslinjene kan stemples som godkjente og bør følges.

Målet er at retningslinjene bidrar til at CCS blir en levedyktig industri som er med på å redusere utslipp av klimagasser.Metodikk og retningslinjer

Det viktigste arbeidet var gjort over lengre tid. Innen teknologiområdene er det vanlig at DNV utarbeider retningslinjer (guidelines), anbefalte prosedyrer (recommended practises) eller standarder.

Når dette følges og DNV godkjenner, skal det være en garanti for kvalitet og funksjon og at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Dette bruker DNV på CCS-området.

Fellesprosjekter

DNVs egen kunnskap suppleres med partnerprosjekter, Joint Industry Projects (JIP). Der samler DNV egne eksperter, industriaktører som til og med er konkurrenter, myndigheter og andre som har noe å tilføre. Alle som deltar i JIP-er, forplikter seg til å dele informasjon og resultater.

To-veiskommunikasjon

DNV leder prosjektene og koordinerer og utarbeider forslag til anbefalte prosedyrer. Brukerne melder tilbake og gir innspill, og deretter kan det etableres standarder.

De tre områdene som nå er dekket:

  • Fangst
  • Transport
  • Lagring

Forskning er så smått kommet i gang på to nye områder:

  • Publikums oppfatning – og frykt – for CO2-lagre nær befolkning
  • Brønner for CO2-injisering

Månelandinger

DNV spiller en sentral rolle som tilrettelegger og koordinator for EUs utviklingsprogram for å bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst. Norge håpet lenge å få Kårstø- og Mongstad med i forsøkene.

Det kan synes tvilsomt nå, men DNV er fortsatt med. De skal sørge for at erfaringen samles og distribueres så ikke alle må gjøre de samme feilene.

– Vi har stor tro på at kunnskapsdeling er en viktig bidragsyter til å akselerere utviklingen av CCS, sier direktør for Carbon Capture & Storage i DNV, Elisabeth Rose.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.