Kongsberg ber om fortgang i skips­prosjekter – redd for maritim klynge

Korona-krisen har rammet Kongsberg-berg-konsernet relativt lite. Kundene får øynene opp for digitaliseringens muligheter. Konsernsjefen frykter likevel for norsk maritim næring.

Kongsberg ber om fortgang i skips­prosjekter – redd for maritim klynge
Koronakrisen har vist kunder som allerede har skip og utstyr oppkoblet digitalt, har stor nytte av service og oppfølging fra land.. Foto: Kongsberg Maritime

Kongsberg-sjef Geir Håøy ber myndighetene sette fart i planlagte prosjekter med militøre og sivile fartøy for å unngå rasering av den norske maritimklyngen.

Av Kongsberg-konsernets litt over 10.000 ansatte er rundt 500 permittert på grunn av Covid 19. De fleste er serviceingeniører som ikke kan reise ut til kundene.

– Vi er lei oss for alle ansatte vi må sende på gangen og jobber intenst for å få aktivitet i gang igjen, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg-konsernt til TU.

Fredag morgen la han fram kvartalstallene. De viser en ordreinngang på 6, 812 milliarder kroner mot 3 661 samme kvartal i fjor.

De store forskjellene kommer av at maritim-delen av Rolls-Royce ikke var med i tallene for første kvartal i fjor. Hadde de vært med, ville tilsvarende tall for første kvartal 2019 vært 5,6 milliarder kroner.

Les også

Synergier

Konsernsjefen ser tallene som en bekreftelse på at kjøpet og innfasingen av Rolls-Royce-aktivitetene gir positive utslag.

Til tross for korona-krise som rammer alle verdensdeler, har Kongsberg klart å få flere nye ordrer.

Kongsberg har en ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal på over 33, 3 milliarder kroner.

Det Håøy er mest bekymret for nå, er ordretørke og krise for norske verft. En analyse fra Menon viser at oljeprisfall og koronakrisen kan føre til at opptil 55.000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av 2020. Inntektsfallet kan komme opp i over 1.000 milliarder kroner frem mot 2023.

Bønn om fortgang

Vanguard: Gryteklart prosjekt. Illustrasjon: Kongsberg

– Det vil ramme hele næringen og ha voldsomt store ringvirkninger. Vi jobber intenst sammen alle andre aktører og Maritimt Forum for å få myndighetene til å sette i gang viktige prosjekter som allerede ligger i planene. Det gir arbeidsplasser og verdier og kan sikre oss verdifull kompetanse og eksportinntekter i framtida, sier Håøy.

Prosjektene det siktes til er blant annet planer for fem mineryddere for Forsvaret, Vanguard, og bygging av to forskningsfartøy.

– Det kan bety 20.000 årsverk. Det er kritisk for flere av verftene og kan ramme hele klynga. En av fem kan forsvinne ut av industrien. Det må avgjøres kjapt, sier Håøy engasjert.

Prosjektene Maritim Forum har skrevet i et brev til regjeringen, kommer opp i 5,5 milliarder kroner.  Da er det snakk om planlagte investering som skaper mange arbeidsplasser og ikke en midlertidig krisestøtte.

Les også

Digital tilpassing

Konsernsjef Geir Håøy sier at kundene er relativt raske til å tilpasse seg den nye situasjonen og griper digitale muligheter der de kan.

– Vi har teknologien å tilby kundene slik at de kan tilpasse seg de nye omstendighetene, sier Håøy.

Korona-krisen har ikke slått så hardt inn på aktivitetene som for mange andre virksomheter. Konsernet fortsetter å få kontrakter.

Digitalisering av shipping skyter fart under korona-krisen. Foto: Kongsberg

– Vi ser positive utslag av integrasjonen med Rolls-Royce-produkter, sier Håøy.

Det gjelder spesielt det som kalles «propulsion and engines». Kongsberg operer som salgsapparatet for Bergen Engines. I tillegg er det stor aktivitet på ettermarked, service, oppgradering og vedlikehold.

Fjernstyrt

– Mange av kundene våre oppdager at en del av service- og ettermarkedsarbeidet kan gjøres digitalt med lokalt ansatte og støtte fra eksperter og kontrollsentre på Kongsberg, Singapore og Houston, sier Håøy.

Samarbeidet mellom utestasjonerte og kontrollsenteret på Kongsberg har ført til at 100 servicefolk som ble permittert på grunn av reiserestriksjoner, nå er tatt tilbake i arbeid og jobber fra kontrollsenteret.

Kongsberg tar høyde for at korona-krisen og oljeprisfall kan slå negativt ut framover. Noen av forsknings- og utviklingsoppgavene er satt på vent.

På spørsmål om ikke det er i dårlige tider man bør bruke ledig hjernekraft på å så nå og høste seinere, svarer Håøy slik:

– Jo, vi gjør også det. Vi fortsetter en del utviklingsprosjekter, men satt på vent dem med lengst tidshorisont. Vi må først og fremst sikre inntekter og bevare arbeidsplasser samt en robust finansiell situasjon, sier Håøy til TU.

Les også

Innsikt og tvilling

 Kongsberg Digital får stadig større oppmerksomhet.

– Vi jobber intenst med å få kundene til å forstå at vi har løsninger for mer effektiv drift. De er først og fremst interessert i å holde driften i gang. For dem som er oppkobla, er det tydelig at digitaliseringen er til god hjelp, sier Håøy.

Nå blir det viktig å vise hva Kongsberg kan tilby gjennom Kongsberg Digital. Han viser spesielt til Vessel Insight og digitale tvillinger.

– Vi ar et prosjekt sammen med Shell på Nyhamna. De ser veldig god nytte og effekt av digital tvilling. Det vekker mye oppmerksomhet, sier Håøy.

Vekst tross korona og oljeprisfall

Under kvartalspresentasjonen sa Håøy at tallene for årets første kvartal er relativt lite påvirket av Covid 19.

Han advarte likevel med at oljeprisfall og korona fortsatt preger verden.

Konsernet har derfor tatt flere grep og forholdsregler for å minske effektene.

– Vi har vekst i alle forretningsområder og en solid ordrebok fra 2019. Vi har fortsatt god ordreinngang så langt i 2020, sa Håøy.

Det gjelder både maritim og Defence & Aerospace.

– Defence er veldig solid og det er god aktivitet. Vi har mange rammekontrakter det handles fra, sa konsernsjefen.

Les også