København bygger egen vitenbydel

København bygger egen vitenbydel
LUFTIG: Sigurdsgate, en av gatene i bydelen, skal bygges ut til et eget gründerstrøk. Bilde: Cobe Arkitekter

Tre faser:

 • Fase A (2011 - 2014): Kickoff-fasen.
  Her begynner byggingen av rundt 20 nye bygninger. Disse skal blant annet huse boliger for utenlandske ansatte og studenter. De skal også romme oppstartsvirksomheter sprunget ut av den akademiske virksomheten. Andre eksisterende bygninger bygges om og ut. Universitetsparken og bydelen De Gamles By åpnes for folk med etablering av grønne områder som parker og plener. Disse områdene skal fungere som møtepunkter for vitenbydelens akademiske og kommersielle virksomhet.
 • Fase B (2015 - 2016): Manifesteringsfasen.
  De nye og de ombygde bygningene tas i bruk og driften kommer i gang for alvor. Den såkalte Vidensbroen kommer opp, og gründermiljøene i Sigurdsgate og Fredrik Bajers Plads får egne nye bygg.
 • Fase C (2017 - 2020): Satelittfasen.
  Her er målet en ytterligere intregrering av den nye bydelen med den øvrige delen av Københavns Universitet og Rigshospitalet, som ligger i utkanten av Nørre Campus. Det åpnes for samarbeid med andre private og offentlige forskningsinstitusjoner samt andre prosjekter. Det er et mål å knytte utviklingen i denne fasen opp mot Metroens nye del (Cityringen), som åpner i 2018.

Dette skal bygges:

Igangsatte prosjekter:

 • Niels Bohr Science Park
 • Panum-bygningen
 • Sunnhetssenter for kreftrammede
 • Pharma Science Center
 • Collegium Juris
 • Ombygging av studenthuset Metropol
 • COBIS II

Nye prosjekter:

 • Vitenkafe i studenthuset Metropol
 • Vitenbørs: Bygg for næringsvirksomhet
 • Slottet: Internasjonalt kollegium
 • Copenhagen House: Service til internasjonale ansatte/studenter
 • Gründermiljø Trekantsgrunden
 • University Club: Det kosmopolittiske forsamlingshus
 • Fredrik Bajers Plads: Den sentrale vitenplassen
 • Grønt byrom i De Gamles By
 • Oppgradering av Universitetsparken
 • Sigurdsgate utvikles som byrom

Fire campuser:

Københavns Universitet fordeler seg på fire områder/campuser:

 • Nørre Campus (Nørrebro): Helsefag og naturvitenskapelige fag.
 • City Campus (sentrum): Samfunnsvitenskapelige fag, enkelte helse- og naturvitenskapelige fag samt administrasjonen.
 • Søndre Campus (Amager): Humanistiske fag. Fra 2015 også teologiske og juridiske fag.
 • Frederiksberg Campus: Biovitenskapelige fag for matvarer, veterinærfag samt naturressursfag.


KØBENHAVN: Nørre Campus i bydelene Nørrebro og Østerbro vil inkludere Det Sundhedsvidenskabelige, Det Naturvidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Den nye vitenbydelen vil bli blant Europas største klustere for utdanning, grunnforskning og anvendt forskning når alt står ferdig om noen år.

Milliarder

Bak prosjektet står Københavns Universitet, Universitets- og bygningsstyrelsen og Københavns kommune. Etter arkitektkonkurranse og innledende planlegging foreligger nå de endelige planene.

Thomas Bjørnholm, prorektor ved Københavns Universitet.
Bak prosjektet står Københavns Universitet, Universitets- og bygningsstyrelsen og Københavns kommune. Etter arkitektkonkurranse og innledende planlegging foreligger nå de endelige planene. STOLT: - Dette blir stort, sier Thomas Bjørnholm, prorektor ved Københavns Universitet. FOTO: Dag Yngve Dahle Dag Yngve Dahle

– Dette er et gigantprosjekt. Vi skal bygge svære bygninger i den, den og den retningen, sier Thomas Bjørnholm, prorektor ved Københavns Universitet, til Teknisk Ukeblad.

Han peker engasjert i tre himmelretninger fra auditoriet til Biocenter ved Københavns Universitet.

– Vi vil bruke 4,5 milliarder danske kroner på dette prosjektet. Selv om vi bygger mellom eksisterende bygninger, er dette stort. Det er gledelig å kunne bygge noe nytt som ikke har vært der tidligere, sier han.

Kongstanken i planene for den nye bydelen er å få til en miks av utdanningsinstitusjoner, forskningsvirksomhet, forskningsbasert næringsvirksomhet, boliger og parkområder.

Niels Bohr Science Park, Nørre Campus, København.
I GANG: Niels Bohr Science Park vil utgjør de fysiske rammene for studenter innen fysiske, kjemiske, matematiske og naturfagsdidaktiske fag samt informatikk. FOTO: Rambøll Danmark Rambøll Danmark

Nye byrom

Det innebærer oppføring av en rekke nye bygninger, etablering og utvidelse av parker samt bygging av nye byrom.

Copenhagen Bio Science Park. Nørre Campus, København.
Det innebærer oppføring av en rekke nye bygninger, etablering og utvidelse av parker samt bygging av nye byrom. NYTT: Copenhagen Bio Science Park er blant byggene som allerede er oppført. FOTO: Dag Yngve Dahle Dag Yngve Dahle

– Vi vet fra universiteter i USA at det lar seg gjøre å skape mye liv på campus, slik at campus blir et sted det er fristende å oppholde seg. Dette vil vi prøve å få til her, sier prorektoren.

200.000 kvadratmeter avsettes til kommersielle virksomheter i tilknytning til utdanningsinstitusjonene, for eksempel oppstartsbedrifter, næringshager og inkubatorer.

Den bioteknologibaserte inkubatoren Cobis er allerede bygget og tatt i bruk. Det huser en rekke bioteknologiselskaper sprunget ut fra forskning gjort i de omkringliggende bygningene, som huser fakultetene for helse og medisin, farmasi, biologi. En del av bedriftene som holder til her, vil flytte til nye bygg som vil bli oppført.

I tillegg ligger Rigshospitalet og Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) et kransveip unna.

– Målet er at disse kreftene skal spille sammen og gi spennende synergieffekter, for eksempel føre til etablering av nye virksomheter. Et åsted for forskningbasert gründervirksomhet. Vi tror at dette prosjektet vil bidra til å sette København på verdenskartet, sier Bjørnholm.

Panum-bygningen innvendig. Nørre Campus, København.
MEDISINSTUDENTER: Utsnitt fra foajéen i Panum-bygningen. FOTO: C. F. Møller C. F. Møller

Urbanskryt

Københavns overborgmester Frank Jensen sier at ett av målene er å skape mange jobber.

Panum-bygningen. Nørre Campus, København.
Københavns overborgmester Frank Jensen sier at ett av målene er å skape mange jobber. HØYT: Det 60 meter høye Panum-komplekset vil ruve. FOTO: C. F. Møller C. F. Møller

– Vi er glade for at det er satt av areal til bedrifter som kan skape nye arbeidsplasser. Vi regner med 5000 arbeidsplasser her. Dette er viktig for framtidas arbeidsmarked, og vil bidra til å nå målet om fem prosent årlig vekst for København, sier Jensen, som viser til at Øresundsregionen har 12 universiteter og er et av de sterkeste vitenregionene i Europa. Han er også opptatt av effektene for København by.

– Ofte får vi skryt i internasjonal presse, for eksempel The Economist og New York Times, for god urban utvikling. Vi mener også dette prosjektet står for god byutvikling, sier Jensen.

Connie Barfod, visedirektør i Universitets- og bygningsstyrelsen, beskriver satsingen på nye arbeidsplasser på denne måten:

– Nå blir det byggevirksomhet i åtte - ni år her. Men en ting er sikkert: Vi bygger ikke noe elfenbenstårn, sier Barfoed.

Nørre Allé, Nørre Campus, København.
GRØNT: Universitetsparken ligger der allerede i dag, men skal nå oppgraderes og moderniseres. FOTO: Cobe Arkitekter Cobe Arkitekter

Fikk norsk hjelp

Asplan Viak var med på å vinne idekonkurransen knyttet til Nørre Campus.

Cobe Arkitekter i København vant konkurransen om få få utvikle prosjektet. Med på vinnerlaget var Asplan Viak i Sandvika.

– Vi bistod med kompetanse innen trafikkavvikling. Vårt team vant konkurransen, men jeg har ikke hørt mye om hvordan arbeidet gikk videre, sier Jenny Persson, som er trafikk- og transportplanlegger ved selskapets avdeling i Trondheim.

Asplan Viak hadde i likhet med flere andre selskaper en konsulentrolle.

– Det virker som at Cobe vil komme tilbake med mer informasjon og spørre om bistand fra oss som var konsulenter for dem, sier Persson.

Prosjektet har allerede fått kritikk for det trafikale. Kritikere reagerer på at Cityringen, som er Metroens nye del, ikke skal gå innom Nørre Campus.

Københavns overborgmester Frank Jensen forsvarer dette:

– To av de planlagte stasjonene vil ligge i nærheten av området, slik at det er mulig å bruke dem. I tillegg etablerer vi en ny busslinje inn til sentrum, sier Jensen.

Kart over Nørre Campus, København.
OVERSIKT: Dette er Nørre Campus. FOTO: Københavns Universitetet Københavns Universitet

Trykk her for å se kartet i større utgave.
Les mer om: