Kleppa lovet for mye

Kleppa lovet for mye
ELEKTRISK OPPMØTE: Elbiler, som disse Think-bilene, er ikke fredet til 2015. Men endringer i rammebetingelsene vil være avhengig av utbredelsen på norske veier. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Det misforståtte elbilavsnittet:

Her er avsnittet i forslaget til neste års statsbudsjett som enkelte, herunder samferdselsministeren, har tolket som at elbilene er fredet til minimum 2015:

«I 2015 skal unntakene fra veibruksavgiften evalueres.

Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringen i 2015.

Regjeringen har heller ikke nå konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler.

Helheten i rammebetingelsene for elbiler må vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy».

Elbilene slipper unna avgifter også i 2012, heter det i statsbudsjettet.

Da forslaget ble lagt fram 6. oktober, klarte elbillobbyen – ved hjelp av en rekke pressemeldinger – å spre sin egen forståelse av at dette måtte bety en fredning i minst fire år.

Men budsjettet garanterer ingen ting for elbilens avgiftsframtid.

Nissan Leaf: 600 solgte elbiler på tre dager

Kleppa lovet 2015

FREDET? Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa hun var fornøyd med at elbilene nå er fredet til 2015 da forslaget til neste års statsbudsjett ble presentert 6. oktober. Håkon Jacobsen
«Elbilene er fredet til 2015», konkluderte blant andre miljøstiftelsen Zero etter å ha lest statsbudsjettet med optimistiske briller.

Med dette premisset i bagasjen, lyktes Zero å lokke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ut på glattisen da de møtte opp på Samferdselsdepartementets pressekonferanse på Økern.

De gratulerte med at elbilinsentivene var fredet til minimum 2015, men ba samtidig om å beholde dagens gunstige ordning til 2020.

– Det jeg er glad for, er den forutsigbarheten som nå ligger frem til 2015, sa Kleppa.Ingen fredning

Kleppa tok samtidig forbehold om at skatter og avgifter ikke ligger under hennes departement.

Dette styres som kjent av Finansdepartementet, og der er tonen en annen:

– Du har rett i at vi ikke signaliserer en fredning av rammebetingelsene for elbiler til minimum 2015, sier statssekretær Kjetil Lund til Teknisk Ukeblad.

Les også: Sparer 70 000 med elbil

Lund viser til ordlyden i statsbudsjettet (se faktaboks).

– Tidspunktet for vurderingen av rammebetingelsene for elbiler er altså ikke direkte knyttet opp mot evalueringen av unntakene fra veibruksavgiften i 2015, men mot utviklingen i salget av slike kjøretøy, bekrefter Lund.

Men legger til det som kanskje kan berolige elbilbransjen:

– Når det er sagt, blir det neppe til at vi vurderer rammebetingelsene for elbiler hvert år framover. Vi har, som nevnt, ingen konkrete planer nå om å endre disse rammebetingelsene.

Les også: Nok et elbilselskap i pengenød

Forutsigbarhet

I Stortingets spørretime onsdag 12. oktober ble spurt Borghild Tenden (V) om hvor lenge elbilens fortrinn skal vare.

Her handlet det om insentiver som tilgang til kollektivfelt, gratis bompassering og så videre – ikke fritak fra moms og engangsavgift.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim bekreftet at det selvsagt ikke kan være adgang i kollektivfeltet når «alle» kjører elbil.

– Hvor det punktet ligger, er det ingen som med sikkerhet kan si. Jeg er opptatt av at det skal være absolutt forutsigbarhet for når det kommer. Det vil si at folk vet dette i god tid på forhånd. For eksempel at når det er solgt 100 000 elbiler på det norske markedet, gjør man endringer – eller andre lignende forutsigbare måter å regulere det på, sa Solheim i Stortinget.

Les også: Hybridene håper på nye avgifter

– Suksess

Det er omtrent slik også Zero ønsker elbilen skal behandles framover:

– Vi mener at elbilene bør være avgiftsfrie fram til det finnes 100 000 av dem på norske veier. Men også tidspunktet 2020 vil være noe bilbransjen og kjøpere kan forholde seg til, sier transportpolitisk rådgiver i Zero, Eivind Hodne Steen.

Han minner om at elbilinsentivene er en av suksessene i norsk klimapolitikk.

Les også:

Sportsbillegende gjør comeback på strøm

Tesla lager M5-konkurrent

Elektrisk harrytur

Smått er godt for nye tyske elbiler

Opel med billig-elbil

Volvo og Siemens i elbilsamarbeid

Elbilingeniørene gikk over til olje

Top Gear i ny elbilfeide

Millioner til nye hurtigladere

Les mer om: