INDUSTRI

Klar til å satse millioner: Slik vil Enova gjøre norsk sjøfart grønn

Lanserer nye programtilbud for transportbransjen.

Er prosjektet godt nok, lover Enova at pengene skal stå klare når de nå lanserer sitt nye støtteprogram for transportsektoren. Enova ser et stort potensial i maritim sektor.
Er prosjektet godt nok, lover Enova at pengene skal stå klare når de nå lanserer sitt nye støtteprogram for transportsektoren. Enova ser et stort potensial i maritim sektor. Bilde: Nor Lines

ENOVA

  • Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001. Foretaket skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.
  • Fra 2015 har Enova i oppgave å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Etter utvidelsen av Enovas oppgaver til også å omfatte transport, berører Enovas virksomhet nå over 90 prosent av de samlede utslippene av klimagasser og energibruken i Norge.
  • Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge. Enova skal bidra til reduserte utslipp i sektoren gjennom mer miljøvennlig bruk av energi, mer klimaeffektive transportformer og redusert transportomfang.

Kilde: Enova

Enova har tatt over Transnovas oppgaver, og i dag ble Enovas nye programtilbud for transportbransjen lansert. Det skjedde på et hurtigruteskip som ligger till kai i Trondheim. For nå ønsker Enova å satse tungt på energi- og klimatiltak i maritim sektor.

Ifølge Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad er det nemlig der Norge best kan utnytte sine fortrinn i klimakampen.

– Norge har en imponerende verdikjede innen sjøfart. Vi har aktører som viser utvikling og innovasjon. Norge har på dette området et eget potensial og stor troverdighet som eksportør av teknologi til den store verden. Det har vi i større grad der enn på landbasert transport, siden vi ikke produserer biler og batterier selv. Verdikjeden er mer komplett på maritim side, sier Nakstad til Teknisk Ukeblad.

Stort potensial

Han sier ti prosent av norske CO2-utslipp kommer fra sjøfarten. I tillegg kommer utslipp fra norsk flåte i utenriksfart. Derfor er en grønnere norsk sjøfartsnæring nødvendig for å redusere klimagassutslippene globalt.

Enova er ifølge Nakstad forpliktet i avtalen med Olje- og energidepartementet til å bruke minst 78 millioner kroner på samferdselsprosjekter i år. Men Enova-sjefen sier det kan bli brukt langt mer.

For Enova skal bruke pengene der de får mest igjen for dem.

– Hvor mye støtte kan prosjektene få?

– Vi har gitt halvannen milliard til Hydros satsing på Karmøy. Ingenting vil glede oss mer enn om vi ser den type lokomotiv innen samferdsel, sier Nakstad.

Les også: Stor oversikt: Her er rekkevidden til alle elbilene du kan kjøpe i Norge

Store summer

– Så lenge prosjektet er godt nok, kan altså støtten bli like høy som hos Hydro?

– Nå er kraftkrevende industri i en særstilling. Vi ser ikke i dag aktører innen samferdselssektoren som kan tenkes å ha prosjekter med samme posisjon og omfang.

– Men det kan altså bli riktig store summer hvis prosjektet er godt nok?

– Ja, nettopp. Støtten kan bli robust og langsiktig så lenge vi ser gode prosjekter, sier Nakstad.

I tillegg til et eget støtteprogram for å utvikle ny energi- og klimateknologi, vil Enova bidra til at flere tar i bruk allerede kjente løsninger. Derfor skal statsforetaket investere i energieffektivisering i den maritime næringen slik de gjennom mange år har gjort i industrien.

Enova kan støtte en rekke klimatiltak i skip, for eksempel energieffektive fremdriftsløsninger, varme, ventilasjon, ulike former for energigjenvinning, samt batterihybrider og rene batterielektriske fartøy. I tilbudspakken ligger også muligheten for å få støtte til etablering av energiledelse. Dette skal gjøre det mer attraktivt å flytte gods fra vei til sjø.

Les også: Vegvesenet skulle spare og valgte spansk. Prosjektet ble et mareritt

Landstrøm

Enova ønsker økt utbredelse av landstrøm, og viser til at 7 prosent av klimagassutslippene tilknyttet sjøfart skjer mens skipene ligger til kai. Derfor varsler Nakstad at det kommer et eget tilbud for å få fart på satsingen på landstrøm i norske havner.

Også på land vil Enova investere i energi- og klimaeffektive transportløsninger slik at disse kan tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

Enova ser derfor for seg samarbeid med alt fra kollektivtransportselskaper og kommuner til godstransportører og anleggsentreprenører.

Støtten til produksjon av drivstoff utvides til også å omfatte flytende biodrivstoff. Målet er å øke tilgjengeligheten av bærekraftig biodiesel av god kvalitet, varsler Enova.

Overfor privatbilismen skal det satses på elbil, ved å få etablert et nett av hurtigladere mellom byene i Norge. Dette skal gjøre elbilen mer aktuell som husholdningens eneste bil. Enova jobber nå for å utlyse egne konkurranser for å få på plass slike hurtigladere raskest mulig.

– Hvilke kriterier ligger til grunn for tildelingene?

– Vi har et energimål som skal gi sparte kilowattimer og reduserte klimagassutslipp i det korte bildet, og vi har samtidig et ansvar for innovasjon hvor ringvirkningene og spredningseffekten i det lange løp vektlegges. Disse målene vil også ligge til grunn på transportområdet. Men de store gevinstene skjer ved innovasjonsløpet hvor vi kan være med på å øke antall ideer og hastigheten gjennom innovasjonsprosessen, sier han.

Les også: Ny teknologi skal kurere rekkevidde-angst