Klager CCS-krav til Esa

Klager CCS-krav til Esa
KLAGER TIL ESA: Esa har mottatt klage over at norske myndigheter krever fangst og lagring av CO2 fra oppstart. Kravet har så langt satt en stopper for gasskraftverk i Fræna i Møre og Romsdal. Bilde: Industrikraft Møre

Krav om fangst og lagring av CO2 fra oppstart hindrer bygging av nye gasskraftverk, noe som ifølge klagen er negativt for både norske og utenlandske investorer og for strømkundene, som må betale mer for strømmen.

Esa, som er Eftas overvåkingsorgan, vil ikke opplyse Teknisk Ukeblad om hvem som står bak klagen, og sier klageren ønsker å være anonym.

Les også: – Kunne fått et bedre månelandingsprosjekt

Vurderer klagen

Esa vurderer nå om de vil gå videre med klagen og be norske myndigheter om informasjon, ifølge et brev til Olje- og energidepartementet som Teknisk Ukeblad har sett.

Olje- og energidepartementet (OED) henviser til Miljøverndepartementet for kommentar til klagen. Det har ikke lyktes Teknisk Ukeblad å få kommentar fra Miljøverndepartementet.

Les også: Industrikraft Møre lagt på is

daglig leder Alf Reistad i Industrikraft Møre
– Forstår klagen IKKE IKM: Det er ikke Industrkraft Møre som har klaget Norge inn for Esa, sier selskapets daglige leder Alf Reistad. Industrikraft Møre

– Forstår klagen

Industrikraft Midt-Norge (IKM) la denne uken planene om å bygge gasskraftverk i Fræna på is, som følge av at norske myndigheter krever rensing av CO2 fra oppstart.

Daglig leder i IKM, Alf Reistad, vet hvem forslagsstilleren er, og sier det ikke var IKM som fremmet klagen. Men han har forståelse for at det stilles spørsmål for norske myndigheters praksis.

– Vi ser ikke sammenhengen i at OED valgte å stille krav om CO2-håndtering mens de selv ikke prioriterte arbeidet med å kartlegge og få på plass et CO2-deponi i Norskehavet, sa Reistad til Teknisk Ukeblad like før det ble vedtatt at prosjektet legges på is.

Han mener også det er et paradoks at man ikke tillater industriell gassbasert virksomhet i Norge, mens norske selskaper som Statkraft og Hydro kan drive gasskraftverk i henholdsvis Tyskland og Qatar.

Les også:

– Ikke aktiv part

Men han understreker at Industrikraft Møre ikke har ønsket å ta noen aktiv part i klagen til Esa.

– Vi uansett vil være avhengig av myndighetenes positive og koordinerende rolle for å kunne lykkes med vårt prosjekt selv om klageren skulle få medhold av Esa, sa Reistad.

Men Reistad vil følge spent med på utfallet av klagen som er sendt til ESA.

– Vi ser ikke bort fra at utfallet vil ha betydning for Industrikraft Møre sin mulighet til å realisere selskapets planer om et gasskraftverk, sa han.

IKMs styreleder Sverre Devold sa tidligere i uken at selskapet er åpent for å sette i gang igjen prosjektet hvis det kommer nye signaler fra norske myndigheter.

Les også:

Les mer om: