Kjempebot til Statnett

Kjempebot til Statnett
EKSPLODERTE: I dette skjøtekammeret skjedde eksplosjonen på Oslofjordforbindelsen 25. mai 2009. Bilde: Statnett

Feilen i Oslofjord-kabelen i 2008 og 2009 har ført til at NVE ilegger Statnett 30 millioner i overtredelsesgebyr.

Bakgrunn: Oslofjordkabel eksploderte

Her eksploderte den

– Vår beslutning er i første rekke knyttet til de store samfunnsøkonomiske tapene som har oppstått og den svekkede forsyningssikkerhet hendelsen medførte, samt mangelfull beredskap. I en mer anstrengt hydrologisk situasjon eller ved ytterligere utfall i nettet, kunne feilen ha medført enda større negative konsekvenser, uttaler vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Les også: Kabelfeil har kostet milliarder

Statnett må punge ut

Pålegger Statnett å rette kabelfeil

– Fortjener kraftig reaksjon

Gebyret på 30 millioner er «skjønnsmessig fastsatt» på bakgrunn av brudd på energilovforskriften og beredskapsforskriften, heter det.

– Antallet overtredelser som er påvist i denne saken viser at Statnett har unnlatt å følge krav til ettersyn, vedlikehold, modernisering og beredskap for kabelforbindelsen Rød-Hasle. Overtredelsene har pågått i lang tid. Dette tilsier en såpass kraftig reaksjon, sier Aas.

– Betydelige konsekvenser

Våren 2008 oppsto det feil på to av de tre sjøkablene i sentralnettet som krysser Oslofjorden. Disse er viktige for Norges forsyningssikkerhet og kraftutveksling med Sverige.

Først i oktober 2009 ble de to siste skadede kablene på forbindelsen Rød – Hasle koblet inn. Kabelforbindelsen driftes fortsatt med redusert kapasitet.

«Feilen har ikke ført til avbrudd i strømforsyningen til sluttbrukere, men har hatt betydelige konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet», heter det i pressemeldingen fra NVE.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker.

Les også: Store skader på Oslofjordkabelen

Oslofjordkabel fikses igjen

Fortsatt halv fart i Oslofjorden

Siste Oslofjord-reparasjon i gang

Les mer om: