FORUM

Kan vi fjerne brannvann offshore på nye installasjoner?

OFFSHORE: Dagens regelverk gir ingen/lite kreditt for bruk av brannvann mht. til design av sikkerhetssystem/barrierer. Man tar derfor ingen kreditt for kjøleeffekt fra brannvann når man designer struktur, tanker, rør og annet sikkerhetskritisk utstyr. Passiv brannbeskyttelse blir brukt i alle tilfeller der struktur, rør og utstyr ikke selv tåler brannlastene i området.

Med andre ord: Tar man bort brannvann, har man fortsatt en plattform som er designet for å tåle en dimensjonerende brann. Brannvannets funksjon er å redusere skadeomfang (kjøle og/eller slokke). Mht. tap av menneskeliv gir brannvannssystemene i bore-/prosessområdene et begrenset bidrag. Brannvann gir en følt trygghet for personell, men har liten innvirkning på personellsikkerhet. Tar man bort brannvannsutstyr på plattformen, stiger ikke FAR-nivået. (Fatal Accident Rate).

Men økt behov for personell til vedlikehold og modifikasjoner på brannvannsanlegg bidrar til at flere blir eksponert for risikoen på plattformen og FAR øker. Uten brannvannsanlegg kan man redusere antall ansatte på plattformen og i tillegg redusere antall personer som i perioder jobber med testing, modifisering og utbygging av slokkesystemer.

I tillegg til økt FAR offshore er det i byggefasen også skader forbundet med bygging og testing av brannvannsanlegg.

Påstand: Sannsynlighet for at et brannvannsanlegg tar flere menneskeliv og pådrar flere personskader i løpet av en plattforms bygge- og levetid er større enn hva det bidrar til å forhindre.

Ved fjerning av spredenett i moduler vil man redusere eksplosjonstrykk. Fjerning av deluge kabinetter med alle rør, ringledning, risere, pumper, generatorer og dieseltanker gir lavere vekt og sparer plass.

Bør man heller se på andre muligheter for å øke sikkerheten? Dersom man fjerner hele/store deler av brannvannsanlegget, kan man bruke mer midler på utvidet fakkelsystem slik at man får trykkavlastet alle segment raskere en hva dagens regelverk krever samt bruke noe mer midler til seksjonalisering og bygge mer solide drenerings- og oppsamlingsystemer.

Hurtigere trykkavlastning, bedre drenering og oppsamling vil redusere varighet av gass-/jetbranner og minske utstrekning og varighet av oljebranner.

Rune Berentsen

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.