KRAFT

Kan skape flere titalls TWh fornybar energi

Regjeringen vil gjennoppta samtalene med svenskene om et felles grønt sertifikatmarked-
Regjeringen vil gjennoppta samtalene med svenskene om et felles grønt sertifikatmarked-Bilde: Knut Strøm
Ole K. Helgesen
7. des. 2007 - 12:05

Hvorfor grønne sertifikater?

  • Grønne sertfikater er et markedsbasert verktøy for å øke konkurransekraften til fornybar energi
  • Handelen med sertifikater representerer en mulighet til å kjøpe de miljømessige fordelene fornybare energikilder gir, uansett hvor produksjonen fysisk finner sted.
  • Grønne sertifikater er ikke bundet til et spesielt el system; markedet er i utgangspunktet globalt
  • Grønne sertifikater skaper et nytt marked
  • Grønne sertifikater muliggjør maksimal utnyttelse av fornybar energi ressurser på en kostnadseffektiv måte
  • Grønne sertifikat markeder muliggjør at man har adskilte markeder for elektrisitet og grønne verdier
  • Grønne sertifikater gir forbrukerne full valgfrihet

Kilde: Greenstream Network

Hva er grønne sertifikater?

Et grønt sertifikat er et bevis på at det er produsert en viss mengde energi, vanligvis elektrisitet, basert på fornybare energikilder

Grønne sertifikater er verdipapirer som produsenter av fornybar energi kan selge til aktører som ønsker eller som blir pålagt å dokumentere sin bruk av slik energi

Forbruker får ingen garanti om at den energi en mottar gjennom nettet er grønn. Men man får en garanti om at en tilsvarende mengde fornybar energi er levert inn i nettet

Kilde: Greenstream Network

Arne Jakobsen i Greenstream Network og har lang erfaring med salg og rådgivning for fornybar energi.

Han er strålende fornøyd med at regjeringen gjennopptar samtalene med svenskene om et felles marked for grønne sertifikater.

Han understreker at prissettingen av sertifikatene vil ha stor innvirkning på hvor store utbygginger av fornybar energiproduksjon vi får i Norge.

Havvind blir joker

– I Sverige ligger prisen på grønne sertifikater på rundt 20 øre. Denne prisen vil føre til at det blir bygget ut svært mange TWh ny fornybar energi. Først vil det trolig komme fem til ti TWh småskala vannkraft, deretter kommer utbygginger av vindkraft og bioenergi for fullt. Og offshore-vindkraft blir den store jokeren. Dersom prissettingen på sertifikatene åpner for utbygginger av offshore vindkraft, kan det bli virkelig stort, sier Jakobsen.Uenige om kostnader

Selskapet Greenstream Network har lenge kranglet med Statsministerens kontor om hva et felles marked for grønne sertifikater vil koste norske forbrukere.

Jens Stoltenberg har ment at grønne sertifikater vil gi en økning på 1000 kroner i året for norske forbrukere.

Greenstream Network mener at det ikke ville gitt mer enn en ekstrakostnad på strømregningen på 51kroner i året.Stoltenberg innrømmer feil

– Når vi har vært i samtaler med Statsministerens kontor har vi fått beskjed om at regnestykkene våre var feil. At regjeringen nå gjenopptar forhandlingene ser jeg på som en klar innrømmelse fra Stoltenberg og resten av regjeringen om at de tok feil, sier Jakobsen.

Han mener det har vært en ekstrem avstand mellom ord og handlinger i denne saken. Vi har hatt på følelsen at det var noe på gang, men fra regjeringshold har man nektet og nektet.

– Men det er svært gledelig at de nå innrømmer at hadde gått feil i skogen.–Må være teknologinøytral

Flere spekulerer i at SV ikke ønsker å inkludere småskala vannkraft i et grønt sertifikatmarked. Men Jakobsen er klar på at det er essensielt at ordningen er teknologinøytral. – Det er svært viktig at vannkraft kommer med i en slik ordning. Vi kan ikke få et kvasisystem som eksluderer de mest lønnsomme prosjektene. Og det er konsesjonsmyndighetene som må ta avgjørelser i forhold til miljøkonsekvenser og lignende.

Les mer om: