IT

It-toppmøte om teknologmangelen

Her samles «hele» IT-Norge for å diskutere tiltak mot langsiktig norsk «teknologtørke».

TOPPSJEFER PÅ ETT BRETT : Et uvanlig stort antall toppsjefer satte av tid til å diskutere behovet for sterkere it-rekruttering. Fra venstre Thor-Christian L'Orange (Capgemini), Hege Skryseth (Microsoft Norge, ryggen til), Kjell Rusti (Steria), Ingrid Wall (CSO Statoil, ryggen til), Nils Øveraas (Accenture), Olav Folkestad (BEKK Consulting), Elling Rishoff (CIO DNV) og Svein Kristensen (Skatteetaten). I bakgrunnen Forskningsrådets styreleder Ingvild Myhre og professor Torger Reve (Handelshøyskolen BI).
TOPPSJEFER PÅ ETT BRETT : Et uvanlig stort antall toppsjefer satte av tid til å diskutere behovet for sterkere it-rekruttering. Fra venstre Thor-Christian L'Orange (Capgemini), Hege Skryseth (Microsoft Norge, ryggen til), Kjell Rusti (Steria), Ingrid Wall (CSO Statoil, ryggen til), Nils Øveraas (Accenture), Olav Folkestad (BEKK Consulting), Elling Rishoff (CIO DNV) og Svein Kristensen (Skatteetaten). I bakgrunnen Forskningsrådets styreleder Ingvild Myhre og professor Torger Reve (Handelshøyskolen BI). Bilde: Leif Hamnes
Leif Hamnes
8. des. 2011 - 10:52

Blant deltakerne

It/konsulentbransjen:

 • Adm. dir. Terje Mjøs, EDBergogroup
 • Adm. dir. Morten Thorkildsen, IBM Norge
 • Adm. dir. Kjell Rusti, Steria
 • Adm. dir. Olav Folkestad, BEKK
 • Adm. dir. Nils Øveraas, Accenture
 • Adm. dir. Hege Skryseth, Microsoft Norge
 • VP Thor-Christian L’Orange, Capgemini

Regjeringen/offentlig sektor:

 • Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap)
 • Statssekretær Kyrre Lekve, KD
 • Statssekretær Tone Toften, FAD
 • Skattedirektør Svein Kristensen
 • UDI-direktør Ida Børresen

Akademia/forskning:

 • Torbjørn Digernes, rektor NTNU
 • Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI
 • Morten Dæhlen, instituttleder IFI,UiO
 • Ingvild Myhre, styreleder Forskningsrådet
 • Kåre Hagen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, UiO
 • Adm. dir. Paul Chaffey, Abelia (arrangør)

Ingeniørmangelen tas på alvor også i it-bransjen.

Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører

Bør fri til latino-ingeniører

Kun it-tinget på et godt år kunne ha konkurrert med toppsjefprosenten blant møtedeltakerne som stimlet seg rundt to langbord på et frokostmøte på UiOs nybygg ved Institutt for informatikk i Oslo denne uka.

Kompetansekrise

Det lite annonserte Abelia-møtet ga følgende snakkepunkter for deltakerne:

Kunnskapsbasert vekst, ikts rolle i norsk økonomi, felles utfordringer – og ikke minst punktet «kompetansekrise?»

Parallelt utvikler Regjeringen nå en digital agenda for Norge – der kompetansebehovet står sentralt.

Kanskje forklarer det siste punktet hvorfor den toppledertunge deltakerlisten (se fakta) hadde få eller ingen forfall.

Knallhard hodekamp

– Faren er at vi stjeler kompetanse fra hverandre. Alle skal vokse – i Stavanger. Det er ikke alle tjent med, slo konserndirektør Hans Henrik Merckoll i EDBergogroup fast.

Abelia mener tilsiget fra utdanningsinstitusjonene er altfor lavt, noe er i ferd med å få store konsekvenser for øvrige næringer og spesielt for offentlig sektor.

Ifølge Abelia oppgir 64 prosent av it-bedriftene tilgang på kompetent arbeidskraft som den største utfordringen for fortsatt vekst.

Oljebransjens voldsomme rekruttering av teknologer fra alle sektorer berører dermed ikke minst it-bransjen.

Ikt- og kunnskapsnæringen er en sentral brikke og tett innvevd i en avansert norsk økonomi, la BI-professor Torger Reve vekt på.

– Volumet på utdanningen er helt klart for svakt, fastslo Reve.

Vinner lønnskampen

Det var enighet på «toppmøtet» om at de største pressområdene er Stavanger og Oslo, og at oljebransjens lønnsnivå forrykker balansen.

Vi stilte deltakerne spørsmålet om oljebransjens voldsomme vekst nå truer ikt-bransjes evne til å dekke behovene til andre deler av næringslivet:
 

1) Ser vi konturene av en kompetansekrise i norsk næringsliv?

2) Hvilken rolle spiller oljeindustriens høye lønnsnivå og investeringstakt?Hege Skryseth, administrerende direktør, Microsoft Norge:

1) – Vi ser hvert fall en generell kompetanseknapphet, om vi sammenligner behovet med antallet uteksaminerte fra utdanningsinstitusjonene. Mange har allerede måttet bygge internasjonale rekrutteringsprogrammer, og hos oss er det 17 nasjonaliteter på huset allerede. Alle etterspør det samme – teknologikompetanse. Det blir stadig mer sentralt i alle næringer – også i det offentlige, hvor vi kan nevne behovene til politi og forsvar.

2) – Jeg vil ikke anse oljeindustrien som et problem, men som en generell drivkraft for å utdanne seg innen teknologifagene, som er det viktigste av alt. Samtidig må myndighetene ta signalene fra bransjen på alvor om enkelte av utfordringene ved det.
 

Kjell Rusti, administrerende direktør, Steria:

1) – Vi snakker vel neppe om en krise ennå, men vi ser et merkbart underskudd på uteksaminerte mastere og sivilingeniører. Internasjonal rekruttering kan dempe noe, men erfaringsmessig er språk- og kulturbarrieren ofte stor.

2) – Det er et ekstremt trykk både i Oslo og Stavanger, og oljebransjen kaprer med sitt lønnsnivå veldig mange av de beste kandidatene.


Olav Folkestad, administrerende direktør, BEKK Consulting:

1) – Ja, innen ikt-kompetanse ser vi det. Det er ikke helt krise ennå, men mangel på kompetanse hindrer vekst – og bidrar til at profesjonalisering og effektivisering går saktere enn det kunne gjort i flere deler av næringslivet og offentlig sektor.

2) – Det påvirker i den forstand at alle deler av samfunnet trenger ikt-kompetanse, og da snakker jeg heller ikke bare om leverandørsiden. For at norsk it-bransje skal være konkurransedyktig trenger vi også gode og krevende kunder, ikke minst i det offentlige.

Ingvild Myhre, styreleder Forskningsrådet/Teknologirådet:

1) – Jeg tror vi har en kjempeutfordring innen ikt, men mange faktorer avgjør hvor dramatisk det blir. Det blir avgjørende i hvor stor grad vi greier å tiltrekke oss både arbeidskraft og studenter fra andre land.

2) – Oljebransjen blir veldig attraktiv, og stikker av med en veldig stor andel av de teknologiutdannede. Jeg tror nøkkelen ligger i å utvikle internasjonale spissmiljøer i samarbeid med oljebransjen. To gode eksempler i så måte er Simula/Statoil-samarbeidet og Petronics, NTNUs partnerskap med Stanford University.
 

Morten Thorkildsen, administrerende direktør, IBM Norge:

1) – Jeg tror vi må tenke nytt. I koblingen it/petroleum kommer det rett og slett ikke nok kandidater ut av utdanningene. For en organisasjon dom vår er det håndterbart fordi vi kan mobilisere fra en ansattpool på 470 000 globalt.

2) – Oljebransjen kan dekke mange av sine behov ved å rekruttere globalt – også på it-siden. Det Norge må ha som mål, er å satse spissere for beholde den kreative rollen – sette oss i førersetet slik at vår kompetanse beholder sin lederposisjon.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.