Innrømmer mangler ved sikkerhetskonseptet i Himdalen

Institutt for energiteknikk innrømmer at det er behov for omfattende vedlikehold av atomlageret i Himdalen. Men sier det likevel er helt trygt.

Innrømmer mangler ved sikkerhetskonseptet i Himdalen
Administrerende direktør Nils Morten Huseby mener lageret i Himdalen er trygt, men at det på sikt på gjøres flere utbedringer. Foto: Sverre Chr. Jarild

Institutt for energiteknikk, som driver atomlageret i Himdalen i Aurskog-Høland, sier anlegget er helt trygt og at det ikke forekommer utslipp.

– Anlegget er trygt og sikkert, og vi har ikke oppdaget noen radioaktive utslipp til omgivelsene, sier IFE-direktør Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad (TU).

Torsdag 20. januar skrev TU at det var avdekket mangler ved atomlageret i Himdalen (KLDRA) og at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har varslet tvangsmulkt til IFE på en million kroner. Bakgrunnen for tvangsmulkten er at DSA mener IFE ikke har levert oppdatert sikkerhetsrapport i henhold til frist.

Atomlageret i Himdalen

 • Ligger i Aurskog-Høland kommune i Viken.
 • Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt atomavfall.
 • Bygd og eid av Statsbygg.
 • Driftet av Institutt for Energiteknikk (IFE).
 • Omtales som KLDRA.
 • Åpnet i 1998.

Nå forteller IFE-sjefen at det var IFE selv som først gjorde DSA oppmerksom på de manglene og behovet for å revidere sikkerhetsrapportene.

– Vi gjorde DSA oppmerksom på dette allerede i desember 2020 da vi leverte den nåværende sikkerhetsrapporten. Vi varslet da at vi ønsket å revidere rapporten, sier direktør Huseby til TU.

Til tross for at initiativet kom fra IFE selv, varsler altså DSA mulig tvangsmulkt, om ikke de nye sikkerhetsrapportene er levert innen  31. juli 2022. IFE på sin side mener de trenger mer tid, og sier de kan levere 1. september 2023.

– Det er egentlig en frist det er nesten er umulig å oppfylle. Vi har hatt eksterne leverandører inne som nå har vurdert hele sikkerhetskonseptet for Himdalen. Deres rapport var ikke klar før i oktober. Da sier det seg selv at vi umulig kunne levert en helt ny sikkerhetsrapport i desember, sier Huseby, som viser til den første fristen DSA hadde satt for innlevering av rapporten.

Krever omfattende vedlikehold

I fjor hyret IFE inn WSP og Empresarios Agrupados Internacional S.A. (EAI) til å gjøre en tilstandsvurdering av Himdalen. Som TU skrev sist uke avdekket rapporten flere alvorlige mangler ved anlegget.

 • En del av vannet som renner inn i fjellhallen, samles ikke opp i tiltenkt kum.
 • Det er oppdaget synlig korrosjon på armering, som igjen kan påvirke betongkonstruksjonen avfallet er lagret i.
 • Anleggets sikkerhetskonsept oppfyller ikke internasjonalt regelverk (IAEAs regler).
 • Noen av systemene i anlegget bør skiftes ut, eller at det må gjennomføres omfattende vedlikehold.
 • Det anbefales også bedre driftstyring og overvåking.

Huseby sier IFE er godt i gang med å løse de manglene som er påpekt.

– Det meste som påpekes er rene vedlikeholdsoppgaver som vi har god kontroll på. Anlegger er trygt og sikkert, sier han.

Varslet selv DSA

I tillegg til Huseby, har TU snakket med IFEs divisjonsdirektør Atle Valseth og kommunikasjonssjef Silje Aspholm Hole. De tre mener det er vanskelig å forstå at DSA varsler tvangsmulkt i en situasjon der IFE har vært proaktiv og selv har tatt initiativ til å bedre vedlikeholdet og fornye sikkerhetsrapportene for Himdalen-anlegget. Anlegget tar i mot lavt- og middels radioaktivt atomavfall fra hele landet.

– De nye sikkerhetsstandardene fra IAEA er ikke reflektert i gjeldende konsesjonskrav for KLDRA. IFE har selv tatt initiativ til å revidere sikkerhetsrapportene i tråd med nye standarder, sier Huseby til TU. 

Sikkert om 500 år?

Et mer komplisert spørsmål, er om sikkerhetskonseptet i Himdalen vil være godt nok om 500 år?

Da anlegget ble bygd, la man opp til at det skulle kunne stenges og mures igjen etter en overvåkingsperiode på 300 til 500 år. Nå er man ikke like sikker på at det vil være mulig.

– Sikkerhetsstudien vi bestilte stiller spørsmål ved hele designkonseptet, forklarer Huseby.

Anlegget er opprinnelig designet av Statsbygg med tanke på at en passiv drenering vil være tilstrekkelig når det forsegles.

– De eksterne ekspertene stiller spørsmålstegn ved om designet er godt nok i forhold til nye krav. Dette må avklares og vil kreve ytterligere studier, sier Huseby. Han mener derfor det praktisk talt er umulig å revidere sikkerhetsrapportene så raskt som DSA ønsker.

I et brev til DSA påpeker IFE det de mener er flere feil og mangler i DSAs varsl om tvangsmulkt. IFE mener vilkårene for å varsle en tvangsmulkt ikke er oppfylt og at sikkerhetsrapporten som ble levert i 2020 tilfredsstiller de krav som ligger i dagens konsesjon.

– Sikkerhetsrapporten vi allerede har levert, er godt innenfor de krav som stilles i dagens konsesjon, sier Huseby til TU. I tillegg mener de det vil være mer rasjonelt å utarbeide nye sikkerhetsrapporter for alle de nukleære anleggene samtidig, i september 2023, før Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal overta anleggene.

Les også

– Ikke noen umiddelbar risiko

Fagdirektør Victoria Marciuch Sevenoaks i DSA skriver i en e-post til TU at de har mottatt klagen fra IFE og vil vurdere denne.

– Det er ved gjennomgang av sikkerhet ved anlegget og oppdateringer av sikkerhetsrapporten at IFE viser overfor DSA hvordan IFE ivaretar atomsikkerhet og miljø ved anlegget, skriver hun. Hun skriver at DSA må ha IFE sine vurderinger av forholdene som tas opp i tilstandsvurderingen, før DSA kan vurdere forholdene ved anlegget.

Lageret for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog rommer utstyr fra norsk industri og fra aktivitet fra forskningsreaktorene, men ikke høyradioaktivt avfall fra reaktorene. Foto: Espen Solli/IFE

– Det fremstår på nåværende tidspunkt ikke som det er en umiddelbar risiko knyttet til anlegget. Det kan imidlertid ikke utelukkes at manglene kan medføre konsekvenser på sikt dersom det ikke gjøres noe, og DSA vil derfor følge opp dette nøye og vi vurderer tilsyn, skriver hun.

Les også