Ingen gass-løfter fra Statoil

Ingen gass-løfter fra Statoil
INGEN KONTRAKTLØFTER: Informasjonssjef Rannveig S. Stangeland i Statoil sier oljeindekserte gasskontrakter fremdeles vil være dominerende i framtiden, og hun kan ikke love at Industrikraft Midt-Norge får oppfylt sitt ønske om gasskontrakter som svinger i takt med strømprisen. Bilde: Anders J. Steensen

Industrikraft Midt-Norge planlegger å bygge et gasskraftverk ved siden av Norske Skogs fabrikk i Skogn i Nord-Trøndelag for å kunne levere varme i tillegg til å produsere strøm i underskuddsområdet Midt-Norge.

For å sikre lønnsomhet i prosjektet ønsker de kontrakter som kobles opp mot svingningene i strømprisen. Det vil redusere risikoen for tap ved at oljeprisen fyker i været mens strømprisen holder seg stabil eller synker.

Industrikraft Midt-Norge har opplyst at de innen september må ha holdbare signaler om det kommer på plass gode nok gasskontrakter.

Les også: Gasspris avgjør Skogns skjebne

Fortsatt mest oljeindeksering

Men Statoil, som er den største selgeren av gass i Norge, kan ikke gi noen garanti om en slik kontrakt.

“Oljeindekserte kontrakter utgjør den største andelen av Statoils gassalgsportefølje, men i tillegg til dette har Statoil også avtaler der prisen følger for eksempel spot markedet for gass. Selskapet vurderer kontinuerlig de priskonsepter som utvikles og brukes for omsetning av gass i Europa. Her antas oljeindekserte kontrakter fortsatt utgjøre en vesentlig andel”, skriver informasjonssjef Rannveig S. Stangeland i Statoil i en e-post til Teknisk Ukeblad.

– Kommer Statoil til å gi Industrikraft Midt-Norge en gasskontrakt som er linket opp mot strømprisen slik selskapet ønsker?

“Vi kommenterer ikke innholdet i de dialoger vi har med potensielle gasskjøpere. Det gjelder også i dette tilfellet”, svarer Stangeland.

Les også: Energieffektivisering bremses av dyrt returpapir

Kommersielle vilkår

Hun opplyser at Statoil er positiv til videre utvikling av gassforbruk i Norge.

“Vi er jevnlig i kontakt med flere norske mulige gasskjøpere. Salg av gass i Norge vil, som for tilsvarende salg til utlandet, måtte inngås på kommersielle vilkår og være konkurransedyktig med andre salgsmuligheter”, skriver hun.

Les også:

Les mer om: