KARRIERE

Industriingeniørene tjente mest

Ny superstatistikk viser store lønnsforskjeller i Norge.

Statoil Mongstad
Lønnsvekst: Det store behovet etter ingeniører i petroleumsindustrien fører til høyere lønninger.
Statoil Mongstad Lønnsvekst: Det store behovet etter ingeniører i petroleumsindustrien fører til høyere lønninger. Bilde: Statoil

SNITTLØNN

 • Industrifunksjonærer: 604.200
 • Funksjonærer i NHO-bedrifter: 601.700
 • Forretnings- og sparebanker: 582.900
 • Industrien i alt, NHO-bedrifter: 485.300
 • Bygg og anlegg i alt: 427.500
 • Bygg og anlegg - byggevirksomhet: 423.500
 • Kjemisk prosessindustri: 415.500
 • Varehandel: 406.300
 • Verksted- og metallindustri: 405.500
 • Industriarbeidere i alt: 391.700
 • Nærings- og nytelsesmiddelindustri: 369.900
 • Transportsektoren i alt: 366.000
 • Treindustri: 363.000
 • Landtransport: 345.700
 • Hotell og restaurant: 310.000

Gjennomsnittlig brutto årslønn i 2011 oppgitt i norske kroner. Kilde: TBU.

Like før påske kom den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU). Rapporten har de endelige tallene for lønnsutviklingen fra 2010 til 2011 og lønnsnivået i 2011.

Den foreløpige rapporten kom i februar.

De endelige tallene viser en meget klar tendens, som sier mye om norsk arbeidsliv om dagen.

Høyere

Industrien skiller seg nemlig ut med høyere lønnsvekst og høyere lønnsnivå enn andre sektorer.

Fra 2010 til 2011 steg gjennomsnittslønna for industrien sett under ett med 4,6 prosent. For industrifunksjonærer var lønnsveksten 4,7 prosent.

Denne lønnsveksten er litt lavere enn veksten for finansansatte , som var på 4,9 prosent.

Men ser vi på den gjennomsnittlige årslønna, kommer faktisk industriansatte med høyere utdanning bedre ut enn finansansatte.

Les også: Voldsomt lederlønnshopp 

Over 600.000 kroner

Ansatte i forretnings- og sparebanker har riktignok en snittlønn på pene 582.900 kroner.

Dette er høyere enn de fleste andre sektorer, inkludert industrien (NHO-bedrifter) sett under ett - der snittet er 485.300 kroner.

Lønna er dog ikke høyere enn lønna for industrifunksjonærer, som er en kategori som inkluderer ingeniører og sivilingeniører.

Industrifunksjonærene tjener i snitt 604.200 kroner. Ingen andre av gruppene som statistikken omfatter, har høyere snittlønn enn dette.

Industriarbeidere har på sin side i snitt en årslønn på 391.700 kroner, noe som betydelig mindre enn industrifunksjonærene, men høyt sammenliknet med tilsvarende grupper i andre land.

Les også: Så høy lønn bør du ha 

Halvparten

I den andre enden av skalaen finner vi ansatte i servicesektoren. Gjennomsnittslønna er lavest innen hotell og restaurant, der de ansatte i snitt tjener moderate 310.000 kroner.

Dette er bare litt over halvparten så mye som snittlønna til industrifunksjonærene.

Heller ikke i transportsektoren er lønningene skyhøye. Lavest ligger ansatte innen landtransport, som har en snittlønn på 345.700 kroner.

Statistikken viser også at ikke alle deler av industrien er like innbringende.

Lønnsnivået i treindustrien er det tredje laveste blant sektorene i statistikken. Der er gjennomsnittslønna 363.000 kroner.

Les også: Finansansatte fikk mest... igjen

Lavere

Ser vi på lønnsveksten, og ikke lønnsnivået, kom som nevnt ansatte i finansnæringen best ut - med industriansatte like bak.

I den foreløpige TBU-rapporten hadde ansatte i varehandelen lavest lønnsvekst fra 2010 til 2011, nemlig 3,6 prosent.

I den endelige rapporten, som gir et bredere bilde, kommer det fram at lønnsveksten var enda lavere i to sektorer:

Både i transportsektoren (i alt) og hotell og restaurant steg lønningene i snitt med 3,4 prosent.

Les også: Her tjente ingeniørene mest

Høy utdanning lønner seg ikke alltid

Her får toppstudentene penger

Her er alle høstens nye studier

Dårlige karakterer? Søk jobb i det offentlige 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.