INDUSTRI

Tryggere å fly helikopter

RISIKO: Helikoptertransport har tradisjonelt sett vært den største risikofaktoren for oljearbeidere, men det blir stadig tryggere å fly.
RISIKO: Helikoptertransport har tradisjonelt sett vært den største risikofaktoren for oljearbeidere, men det blir stadig tryggere å fly. Bilde: Harald Pettersen / Statoil
Trond Gram
23. apr. 2010 - 07:33

Helikopterulykker på norsk sokkel:

  • 1973 Helikopterulykke ved Ekofiskfeltet, 4 døde
  • 1977 Helikopterstyrt under flyging til Ekofisk, 12 døde
  • 1978 Helikopterstyrt under transport til Statfjord, 18 døde
  • 1991 Arbeidsulykke med helikopter på Ekofisk, 3 døde
  • 1997 Helikopter styrtet under transport til Nornefeltet, 12 døde

De siste ti årene har det kun vært en helikopterulykke på norsk sokkel, og ingen omkomne. Det er en betydelig nedgang fra 1990-tallet, da det var 2,3 omkomne per million personflytimer.

Nye helikoptre, forbedring av systemer for vibrasjonsovervåking i helikoptrene og bedre operative prosedyrer er noen av årsakene til at det ikke har vært alvorlige ulykker med helikoptre på norsk sokkel på over ti år.

13 år siden sist

– De største enkeltårsakene til risikoreduksjonen er forbedring av prosedyrer, økt trening hos selskapene og nye helikoptertyper. Det som har skjedd er blant annet bedrede innflygingsprosedyrer. Vi har etablert GPS-innflyging til oljerigger, og nye prosedyrer til hvordan man skal forholde seg til dem, sier Geir Hamre, avdelingsdirektør for operativt helikopter i Luftfartstilsynet til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at det ikke har vært dødsulykker med helikopter siden 1997, da et Super Puma helikopter styrtet under transport av personell fra Brønnøysund til Nornefeltet. 12 personer omkom. Det var på 1970-tallet de største ulykkene skjedde (se faktaramme).

– I 2001/2002 ble det gjennomført to offentlige utredninger, hvor det kom tilrådninger om hvordan sikkerheten kan forbedres. Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk sokkel, som jeg leder, har jobbet intensivt med det, sier Hamre.

TÅLER HARDT VÆR: Slik ser den ut, helikoptertypen som skal brukes til StatoilHydros oljevirksomhet i Barentshavet.
TÅLER HARDT VÆR: Slik ser den ut, helikoptertypen som skal brukes til StatoilHydros oljevirksomhet i Barentshavet. Eurocopter

Fortsatt reduksjon

SINTEF-undersøkelsen spår at risikoreduksjonen vil være enda større den kommende tiårsperioden. I forhold til perioden 1999 – 2009 anslås det en reduksjon på 23 prosent.

– Man faser gradvis ut eldre helikoptertyper, og de nye har bedre utstyr og er tryggere, sier Hamre.

Økt teknisk og operativ erfaring med de nye helikoptertypene, særlig Sikorsky S-92 og Eurocopter ECC225, videreutvikling av systemer for vibrasjonsovervåking i helikoptrene og utbedret værflytjeneste er noen av elementene som kan bidra til å gjøre det enda tryggere å fly til og fra norske oljeinstallasjoner.

Nitid arbeid

Ketil Karlsen i Industri Energi understreker at for å klare å opprettholde trenden, må selskapene fortsatt holde på den disiplinen som tidligere er blitt anbefalt.

– Det er alltid et hvis her. Denne rapporten viser at dette ikke har kommet av seg selv. Det er nitid arbeid fra oljeselskaper, myndigheter og helikopteroperatører som har ført til dette, ser han.

Undersøkelsen viser også at der man ikke har det samme intense fokuset på forbedring, er risikoen høyere.

– Jeg har en sønn på 21 år. Hadde han spurt meg om han kunne jobbet på norsk sokkel, ville jeg sagt ja. Men jeg ville sagt nei til britisk sokkel, sier Karlsen.

EU-regler kan ødelegge

Et nytt EU-regelverk er oppe til diskusjon i Samferdselsdepartementet. Hvis departementet konkluderer med at reglene også vil gjelde for offshoretrafikken, kan dette føre til et lavere sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

– Det nye EU-regelverket kan trekke sikkerheten ned. Hvis man skal ha et minste felles multiplum i Europa, da blir en del av de norske særkravene, sier han.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.