OLJE OG GASS

Oljeinvesteringene går til himmels

Det høye investeringsnivået i oljesektoren vil gi flere norske bedrifter samme problemer som Rec og Think. – Men det er helt greit, mener norske økonomer.

Ole K. Helgesen
25. okt. 2011 - 07:10

Ifølge tall fra Rystad Energy vil investeringsnivået på norsk sokkel øke til 300 milliarder kroner årlig de neste ti årene.

Ådne Cappelen, leder for TBU.
En tredel UTFORDRENDE: Ådne Cappelen, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, sier at høy aktivitet på sokkelen skaper utfordringer for andre eksportbedrifter. Morten Holm / Scanpix

En tredel

Dette tilsvarer nesten en tredjedel av statsbudsjettet. På grunn av krisen i verdensøkonomien, vil trolig ikke norsk økonomi bli overopphetet.

Men andre konkurranseutsatte næringer kan få problemer.

– Dette investeringsnivået kan man godt si at norsk økonomi tåler. Derimot er det åpenbart at mange norske bedrifter som både er konkurranseutsatte og ikke knyttet opp mot petroleumsvirksomheten, ikke tåler dette. REC er et typisk eksempel. For dem ser lønnsomheten ut til å bli for dårlig til at de overlever i sin nåværende form, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå.

Sterk krone

Han sier den sterke kronekursen skaper problemer for eksportnæringen.

– Hvis derimot kronekursen hadde vært som i det gamle valutamålet, som var 8.30 mot euro – altså 5 prosent svakere enn i dag, og norsk kostnadsnivå ikke hadde økt sterkere enn i andre land fordi presset i norsk økonomi generelt er høyere, ville flere konkurranseutsatte bedrifter overlevd.

– Må være ærlige

– Det er ikke noe galt i at norske bedrifter legges ned. Det er en del av vårt økonomiske system. Men de som argumenterer sterkt for et enda høyere nivå på utvinningsaktiviteten på norsk sokkel, må derimot være konsistente i sin argumentasjon og innrømme at det vil føre til at enda flere konkurranseutsatte bedrifter utenfor petroleumsnæringen i vid forstand vil gå overende.

Cappelen sier det er en følge av at flere ressurser må brukes i olje- og gassindustrien og andre bedrifter som nyter godt av denne.

– Verdensøkonomien bremser inflasjonen IKKE BEKYMRET: Økonomiprofessor Steinar Strøm tror ikke det høye investeringsnivået på norsk sokkel vil skape høy inflasjon. (FOTO: Trond Gram) Trond Gram

– Verdensøkonomien bremser inflasjonen

Steinar Strøm, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, frykter ikke norsk økonomi blir overopphetet av de økte oljeinvesteringene.

– Slik verdensøkonomien er nå og de kommende årene, vil inflasjonspresset fra høye oljeinvesteringer være marginalt. Prisimpulsene gjennom import av varer vil fortsette å være svake. Dessuten kan inflasjonspresset hjemme styres gjennom finanspolitikk, høyere skatter og lavere offentlig forbruk og investeringer, sier Strøm.

Han legger til at det kan bli hard kamp om hodene.

– Det er grunn til å være bekymret for tilgangen på nye norske ingeniører. Dersom tilgangen blir for liten må vi importere arbeidskraft.

Økt oljutvinning kan bli nedprioritert

Det høye investeringsnivået og kompetansemangel kan føre til at store oljeressurser blir liggende igjen i bakken.

– Store svingninger i aktivitetsnivå er ikke ønskelig. Og en rask økning i aktivitet som vi nå ser foran oss, kan gi klassiske problemer som økte kostnader, mangelfull prosjektstyring og fall i kvalitet. Nye lovende funn kan også representere en konkurranse om personalressurser og kapital til tidskritiske prosjekter for økt oljeutvinning på modne felt, sier professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen.

Professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen
ADVARER: Professor i petroleumsøkonomi ved UiS, Petter Osmundsen, advarer mot at tiltak for økt oljeutvinning kan bli nedprioritert som følge av den høye aktiviteten på sokkelen. Ole K. Helgesen

– Kan ta lengre tid

Men han understreker at investeringstakten på norsk sokkel ikke trenger å like høy som enkelte frykter.

– Det er ikke sikkert problemet blir så stort som mange ser for seg per i dag. Store feltutbygginger tar gjerne lengre tid enn man først antar. Blant annet er forhandlinger mellom ulike lisenser normalt tidkrevende. Akkurat i dagens situasjon kan det kanskje være helt greit.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.