INDUSTRI

Kvantesprang for oljetankere

NY FORM: Triality får en skrogform som glir lettere gjennom vannet, har mindre våtflate og dermed mindre friksjon. De to hvite LNG-tankene synes godt rett foran mannskapsdel og broen.
NY FORM: Triality får en skrogform som glir lettere gjennom vannet, har mindre våtflate og dermed mindre friksjon. De to hvite LNG-tankene synes godt rett foran mannskapsdel og broen. Bilde: DNV
Tore Stensvold
6. des. 2010 - 14:23

Triality:

Lengde: 360 meter

Bredde: 70 meter

Dypgang: 21, 6 meter lastet/7 meter i transit

Hastighet: 15 knop

300.000 dvt

2 x Man to-taktsmotor for LNG

Besparelse pr. år med Triality vs. konvensjonell VLCC

 • CO2: 25.900 tonn
 • NOx: 1.785 tonn
 • SOx: 1.500 tonn
 • Partikler:180 tonn

Dersom alle verdens 504 VLCC-ere ble byttet ut med Trilaity:

 • CO2: 13 millioner tonn
 • NOx: 900.000 tonn
 • SOx: 750.000 tonn
 • Partikler: 90.000 tonn

Utslippsreduksjoner:

Triality-utslipp sammenlignet med et vanlig VLCC-skip:

 • 34 % mindre Co2
 • 82 % mindre NOx
 • 94 % mindre SOx
 • 94 % mindre partikler
 • Eliminerer VOC-utslipp (volatile organic compunds fra oljelasten)
 • Eleiminerer ballstvann
 • Bruker 25 prosent mindre energi


LONDON: Framtidas oljetankere blir mer grønne dersom de følger DNVs linje. Konseptet har DNV kalt Triality.

– Navnet eller begrepet finner du ikke på noen Wiki-sider ennå. Men forhåpentlig vil det komme på Wikipedia etter hvert, sier Henrik O. Madsen, konsernsjef i DNV.

Konseptet ble presentert for pressen i London i dag. Seinere i uka får rederier, myndigheter og den maritime næringen se på konseptet.

Tre elementer

Navnet Triality spiller på tre elementer som kjennetegner tankskipskonseptet:

 1. Miljøvennlighet – overlegen dagens skip
 2. Teknisk gjennomførbart i dag
 3. Økonomisk fordelaktig for rederiet

DNV ser for seg tankskip som skal gå på LNG, får ny og bedre skrogform med V-bunn og bedre operasjonelle forhold.

NedbetalesOPTIMIST: DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen tror første tanker som bygges etter Triality-konseptet kan seile i 2014.

Nedbetales

– Summen blir gunstig for alle. Et rederi vil få nedbetalt det lille ekstra han må investere i skipet i løpet av noen år, sier Madsen.

På grunn av LNG-drift og bedre skrogform, blir utslipp av CO2 redusert med 34 prosent, NOx og SOx fjernes nesten helt sammen med sotpartikler.

Skipene vil ikke ha ballasttanker og dermed ikke kunne bidra til å spre marine organismer til fremmede farvann.

VOC-gjenbruk

Flyktige organiske forbindelser (VOC) er et miljøproblem få tankredere har anlegg for å ta seg av. Triality kombinerer kjøling fra LNG-systemet til å kondensere VOC og bruke det i motorene når skipet skal losses.

Som så ofte når DNV foreslår miljøtiltak for skipsfart, er det ikke snakk om “rocket science”.

– Alt er basert på tilgjengelig teknologi, sier Torill Grimstad Osberg, som har vært prosjektleder.

Prosjektleder Torill Grimstad Osberg, DNVs nye konseptskip for tankfrakt, Triality.
Sammenlignet med VLCCHARDT ARBEID: Torill Grimstad Osberg har jobbet siden august og til begynnelsen av desember med Triality. Tore Stensvold

Sammenlignet med VLCC

Konseptskipet er 360 meter langt og 70 meter bredt. På grunn av V-skrog som skal eliminere ballasttanker, må skipet være 20 meter lenger og 10 meter bredere enn konvensjonelle skip.

Selv om skipet er større, vil energiforbruket reduseres. Også når det gjelder lasting og lossing, er tanker og operasjonelle forhold tatt med i beregningen for et skip uten ballasttanker. Skipet vil bruke 25 prosent mindre energi, blant annet fordi det ikke vil "drasse" rundt på 80.000 - 100.000 tonn ballastvann i transit og V-formet skrog.

Store oljetankere – VLCC – har mye dekksplass. Dermed kan skipet ha LNG-tanker, to som hver er på 6750 m3, på dekk som er nok til en jordomseiling, eller 25.000 nautiske mil. Det betyr at skipet bare behøver å tanke i hjemhavnen, der LNG er tilgjengelig.

Kjapt levert

Prosjektet startet opp i august. DNV har hatt 7-14 personer i arbeid så å si på heltid.

Underveis har de kommunisert med tre tankskipsrederier blant annet for å ha konvensjonelle skip å sammenligne med, og for å sjekke at de ikke har oversett viktige parametere.

– Rederiene er veldig positive. De ser på dette som oppnåelig, sier Osberg til Teknisk Ukeblad.

Evolusjon-revolusjonREVOLUSJON: Jan V. Koren ser på Triality som nær en revolusjon innen tankskipsmarkedet.

Evolusjon-revolusjon

Direktør Jan V. Koren med ansvar for tanskipsvirksomheten i DNV, ser på Triality som en nesten-revolusjon.

– Det har bare vært små evolusjonsskritt i utviklingen av tankskip tidligere. Dette konseptet er – om ikke en revolusjon – så i hvert fall det største utviklingsskritt vi har sett på dette området, sier han til Teknisk Ukeblad.

Optimist-realist

Mens DNV-sjef Henrik o. Madsen tror at første skip kan kontraheres i 2012 og seile i 2014, er Koren noe mer tilbakeholden med å tippe første Triality-skip på havet.

– Det er en konservativ bransje. Vi trenger rederier som tør og vil gå foran. Det kan tenkes at vi vil se det første konseptskipet som shuttletanker i Nordsjøen, sier Koren.TANKER: Tankarrangementet er nytt, utarbeidet og videreført etter en masteroppgave en av DNVs ansatte har gjort.

SKROG: Sammenlignet med konvensjonelle tankskip, er Triality lengre og bredere og har ikke flat bunn, men V-form.

Les mer om: