Gjør vannverket til kraftverk

Gjør vannverket til kraftverk
HØSTER ENERGI: Med sine turbiner kan selskapet Zeropex hente ut energi fra verdens vannverker. Turbinen erstatter ventiler som kontrollerer vanntrykket, og gjenvinner energi som i dag går til spille. Bilde: Ottar Kvindesland

Det norske selskapet Zeropex ser store muligheter i å høste ut energi fra en mengde vannverk verden over.

Zeropex erstatter ventiler som kontrollerer vanntrykket med en turbin som gjør det samme, men som samtidig henter ut overskuddsenergien.

Vannverkene må nemlig redusere trykket før det kommer fram til forbrukeren, og det er i dette leddet Zeropex kommer inn.70-80 prosent effektive

Det er ikke snakk om enorme energimengder, en slik mikroturbin leverer typisk rundt 45 kilowatt (kW) effekt, og kanskje et par hundre MWh strøm årlig.

En av selskapets turbiner har vært i full operasjon fra 2009, til sammen 9000 timer. Zeropex leverer turbiner til Storbritannia og USA og skal levere flere turbiner framover.

En av dem skal installeres i vannbehandlingsanlegget på Skullerud i Oslo som leverer rundt 150 liter vann per sekund, med en makskapasitet på 500 liter per sekund.

– Vi har nettopp signert kontrakten, sier direktør Tor Albert Ersdal i Zeropex.Zeropex-turbiner
HØSTER ENERGI: Med denne turbinen henter Zeropex ut energi fra vannverkene. Turbinen erstatter ventiler som kontrollerer vanntrykket, og gjenvinner energi som i dag går til spille. Ottar Kvindesland

Trenger ikke nyansatte

Direktøren skryter av at turbinen kommer med et enkelt instrumentpanel hvor man bare stiller inn ønsket trykk, så gjør utstyret resten.

– Dette er en turbin som opereres som en pumpe. Dette er utstyr som vannverkene er vant til å håndtere, og det trengs ikke nyansatte, sier Ersdal.

Han hevder at en slik turbin i beste fall kan redusere et vannverks energiutgifter med opptil 20 prosent. Vannindustrien står for anslagsvis 2-3 prosent av verdens energiforbruk.

Det er et stort marked for denne teknologien, mener Zeropex. Norge har 1644 vannselskaper, hver av dem med null til 20 ventiler for trykkontroll. Storbritannia har 15 store vannselskaper med 1000-4000 trykkventiler (PRV-er) hver, og USA har 40.000 vannselskaper med 0-100 trykkventiler hver.

Zeropex anslår at ti prosent av disse PRV-ene kan erstattes med deres turbinløsning.

Les også: Eidsiva vil lage strøm av torv

Vil ha mer fleksibelt vannkraftsystem

– Norge må eksportere kraftZeropex-turbiner Zeropex-turbiner. Tor Albert Ersdal, direktør i Zeropex
Tester ny prototype NYE MARKEDER: - Det nye designet gjør at vi også kan gå inn i avløpsindustrien og gjenvinne energi der, sier direktør Tor Albert Ersdal i Zeropex. Zeropex

Tester ny prototype

– Vi tester nå en prototype med enda høyere effektivitet. Vi har i dag 80 prosent effektivitet og håper på 90 prosent, sier Ersdal.

– Det nye designet gjør at vi også kan gå inn i avløpsindustrien og gjenvinne energi der.

Selskapet ser også for seg nye muligheter for teknologien sin innen avsalting, varmegjenvinning og olje og gass. Statoil Venture er blant eierne i Zeropex, som ikke hadde overskudd i 2010, men venter 25 millioner kroner i inntekter i 2011 og 100 millioner i 2012.

Investeringskostnadene for turbinløsningen er så langt på 17-23 kroner per watt, og driften koster 12 øre per kWh.

Les også: Satser på vannkraft i Georgia

Vil ha mer fleksibelt vannkraftsystem

– Markedet kan oversvømmes

Les mer om: