Foreløpig løsning for Eksportfinans

Foreløpig løsning for Eksportfinans
PRØVER: Nærings- og handelsminister Trond Giske vil jobbe for å finne erstatning for Eksportfinans. Bilde: Tore Stensvold

EU har vedtatt nye krav til egenkapital for banker og finansinstitusjoner. De gjelder også for Norge.

Eksportfinans, som eies med 85 prosent av bankene og 15 prosent av staten, og som gir subsidierte lån til eksportindustrien, er omfattet av EU-direktivet. Eksportfinans er et viktig verktøy for å hjelpe norske bedrifter på eksportmarkedet. Alle EU-land har tilsvarende institusjoner, og som har fått varig unntak.

EUs nye kapitalkrav reduserer maksimumsbeløpet for gunstige lån som kan ytes til en enkelt aktør fra om ca. 7 milliarder kroner til ca. 1,4 milliarder kroner.

Regjeringen kunne imidlertid ha sørget for permanent unntak for Eksportfinans da kravene ble fastsatt i fjor, hevder Norsk Industri. Nå har regjeringen fått unntak forlenget til utgangen av 2012.

Rammer hundrevis

Norsk Industri påpeker at maritim industri rammes spesielt dersom Eksportfinans tvinges til å skru igjen kranene. Manglende eksportfinansiering kan bety en nedbygging av en stor del av maritim og offshorerettet eksportindustri.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri sa i møte med finanskomiteen for noen dager siden at en ny europeisk finanskrise kan gi store problemer for norsk eksportindustris finansiering. Situasjonen for Eksportfinans gjør forholdene enda mer usikre.

– Slik det er nå, ved inngangen til en eventuell gryende europeisk finanskrise, har vi et tilbud om eksportfinansiering som er i ferd med å ekskludere våre store, eksporterende lokomotiver. Dette vil ramme noen hundre norske industribedrifter, sa Sunde.

Lavmålt glede

Maritim Forum er glad for at Eksportfinans er reddet for ett år.

– Det er jo bra dersom avklaringen bidrar til større forutsigbarhet i rammevilkårene for norsk eksportfinansiering, men vi forventer at det så snart som mulig kommer på plass en permanent ordning. For den maritime industrien er forutsigbarhet i de myndighetsbestemte ordningene for eksportgarantier og finansiering ekstremt viktig, sier Jørn Prangerød, leder av Maritim Forum.

Sov på post

Norsk Industri mener Regjeringen sov da EUs kapitalkravsdirektiv ble vedtatt.

I desember i fjor fikk regjeringen i all hast fastsatt en overgangsregel for Eksportfinans slik at selskapet kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2011. Nå har Finansdepartementet klart å forlenge den ett år til, men deretter er det slutt.

Leter etter nye svar

Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet jobber med å finne nye finansieringsordninger.

– Regjeringen er beredt på å sikre et fortsatt godt og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud. Det arbeides med å finne en løsning som sikter mot å ivareta at de særlige formålene med virksomheten til Eksportfinans kan føres videre. Dette kan om nødvendig være i statlig regi. Dette skjer i samarbeid mellom Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, sier Giske, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Ikke fornøyd

Knut Sunde tror ikke regjeringen klarer å finne en ny løsning, men har tro på at Eksportfinans kan få varig unntak.

– Regjeringene har ikke prøvd å gå i dialog med EU for å få en permanent løsning. Tilsvarende institusjoner i EU har fått det. EØS-avtalen skal sikre oss de samme rettighetene, påpeker Sunde.

Norsk Industri hevder at industribedrifter står for en firedel av norsk eksport, det vil si ca. 300 milliarder kroner.

Les mer om: