NETTARKIV

Illusjonen om Teknisk Ukeblad

Fagredaktørene og journalistene i Teknisk Ukeblad ønsker å gi leserne et spennende kvalitetsprodukt. Men å fullføre den oppgaven samtidig som vi skal bidra til driften av NIF, NITO og Den Polytekniske Forening, blir en stadig tyngre oppgave. Teknisk Ukeblad finansieres gjennom salg av annonser. Det er en utbredt oppfatning blant mottakere av Teknisk Ukeblad at en stor del av medlemskontingenten de betaler går til produksjonen av bladet.

Det er motsatt. Utgivelsen av Teknisk Ukeblad bidrar til finansieringen av foreningene.

I perioden 1994 til 2001 har de tre eierforeningene tatt ut 14,5 millioner kroner i utbytte av Ingeniørforlaget, som gir ut Teknisk Ukeblad. Frem til 1991 gikk 70 kroner av medlemskontingenten til Teknisk Ukeblad, dette ble gradvis redusert til null i 1995. I fjor tok eierne i tillegg ut nær 340.000 kroner i form av renter på ansvarlige lån. Ved flere anledninger har ledelsen i Ingeniørforlaget ønsket å betale disse lånene tilbake, et ønske som eierne har avvist. Renten på dette uønskede lånet ligger skyhøyt over markedsrente, med nesten 10 prosent.

I gjeldende strategiplan for perioden 2000-2005 er formålet formulert slik: "Ingeniørforlaget skal være Norges ledende formidler av teknologisk informasjon og bidra til økt forståelse og interesse for teknologi og naturvitenskap i samfunnet."

Dette er spesifisert i avsnittet om hovedmål til: "Teknisk Ukeblad på papir og internett skal være førstevalget blant mediekonsumenter med teknisk bakgrunn og mediekonsumenter med interesse for teknologi og samfunn. Vi skal ha et redaksjonelt innhold som er tidsaktuelt og med en kvalitet som gjør bladet og nettstedet til en nødvendig informasjonskilde."

De ansatte deler disse målene. Vi ønsker inderlig å gi dere et lesverdig produkt. Strategiplanen forutsetter imidlertid et høyere antall stilling ledig-annonser enn hva som er tilfellet. Bladets eneste inntektskilde er annonseinntekter. Svikter annonsemarkedet svikter, også inntektene.

Fra medlemmene i de tre eierforeningene har Teknisk Ukeblad ingen abonnementsinntekter i bunn som sikrer en viss utjevning av konjunktursvingninger. De siste prognoser antyder et underskudd i millionklassen i inneværende år. På siste styremøte ble administrasjonen bedt om å utrede alternative tiltak for å møte de utfordringer vi står overfor i nær fremtid. Dette innebærer nedbemanning. For kun tre år siden måtte Ingeniørforlaget redusere staben med ni personer, av totalt 50 som følge av en tilsvarende midlertidig nedgang i annonsemarkedet.

Samtidig som dette skjer satser NIF millionbeløp på å utvikle et konkurrerende produkt. I fjor startet utgivelsen av bladet Tekno. Dette bladet har ingen forbindelse med verken Teknisk Ukeblad eller Ingeniørforlaget. Bladet gis ut av NIF, som ikke forventer inntekter av noe slag.

I redaksjonen tror vi ikke medlemmene i de tre foreningene er klar over situasjonen. Våre lesere ønsker et produkt av ypperste klasse. Styret nøyer seg ikke med å kreve et slikt produkt gratis, men forventer faktisk at dere skal få Teknisk Ukeblad og avkastning i tillegg.

Som leder av redaksjonsklubben i Ingeniørforlaget vil jeg sterkt oppfordre medlemmene, og lokallagene i NIF og NITO, til å drøfte deres forhold til Teknisk Ukeblad. Ønsker dere et tynt gratisblad hovedsakelig fylt med pressemeldinger og klipp fra andre medier, kan vi gi dere det. Ønsker dere et kvalitetsprodukt basert på kritisk journalistikk og teknisk kompetanse, som beskrevet i strategiplanen, kan vi gi dere det også, men da må vi få et minimum av økonomisk frihet og ryggrad.

For redaksjonsklubben i Ingeniørforlaget, Norsk Journalistlag,

Joachim Seehusen, leder.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.