ELBIL

IEA: 60 prosent av alle nye biler må være elbiler innen 2030

Fossilbiler må forbys senest i 2035.

Elbiler må spille en avgjørende rolle om verden skal bli karbonnøytral innen 2050.
Elbiler må spille en avgjørende rolle om verden skal bli karbonnøytral innen 2050. Foto: Eirik Helland Urke

Det internasjonale energibyrået, IEA, har lagt frem en plan som steg for steg skal sørge for at verdens energisektor blir karbonnøytral i 2050, dersom verdens regjeringer tar den til seg.

Målet er å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

IEA beskriver i en ny rapport (PDF) over 400 steg som må gjennomføres innen ulike sektorer hvert femte år. For veitransporten heter det at 60 prosent av alle biler solgt innen 2030 må være elbiler dersom det skal være håp om å oppnå et netto nullutslipp i 2050.

Dette målet skal være mulig å oppnå uten å kompensere for utslipp utenfor energisektoren, og med minimal bruk av karbonnegative metoder. Men rapporten beskriver en smal sti som vil kreve massiv teknologiutrulling.

Elbiler blir viktig brikke

Elbilene vil være sentrale i å tråkke opp denne stien, sammen med fornybar energi fra sol og vind, heter det. 

Den globale transportsektoren sto for over 7 gigatonn av CO2-utslippet i 2020, ifølge rapporten. Det var en nedgang på 1,5 gigatonn fra 2019, hovedsakelig på grunn av pandemien. Rapportens 2050-mål innebærer at dette utslippet må reduseres til 0,7 gigatonn i 2050. Det må skje tross en dobling av transportbehovet de neste 30 årene.

For veitransporten vil det dermed være behov for storstilt elektrifisering gjennom batterielektriske og hydrogenelektriske kjøretøy. I tillegg er det behov for å gå over til bio- og hydrogenbaserte forbrenningsdrivstoff. 

I scenarioet rapporten setter opp, må petroleumsandelen i transporten falle under 75 prosent innen 2030, og 10 prosent i 2050. Tidlig i 2040 må elektrisitet være det mest brukte drivstoffet.

2 milliarder elektriske biler i 2050

I segmentet lette kjøretøy er det i dag 11 millioner elbiler, ladbare hybrider og hydrogenbiler på veiene verden over. Dette må øke til 350 millioner i 2030 og 2 milliarder i 2050 dersom rapportens nullutslippsmål skal nås.

Industrilandene må gå foran, og sørge for at slike biler har 75 prosent markedsandel innen 2030, men også i utviklingslandene må andelen komme opp i 50 prosent i samme tidsrom. Det vil i så fall  bety en global andel på 60 prosent.

Et forbud mot fossilbiler må tre i kraft senest i 2035, heter det. 

For tunge kjøretøy antas det at biodrivstoff vil være det mest levedyktige alternativet frem til 2030, og at elektriske drivlinjer vil ta en ledende rolle etter dette.

Les også

Batteriproduksjonen må økes betraktelig

Det vil være et skrikende behov for batteriproduksjon. Rapporten hevder at kunngjorte planer for batteriproduksjon til nå bare vil være i stand til å dekke halvparten av behovet i 2030. Videre vil det være behov for at faststoffbatterier, neste generasjon batteriteknologi, introduseres i stor skala mot slutten av dette tiåret.

Og selv om IEA foreslår at det er behov for flere ulike drivstoff, skriver de at myndigheter bør vurdere å gjøre all veitransport elektrisk. Dette fordi det er noe usikkerhet knyttet til teknologiutviklingen for hydrogenbrenselceller og biodrivstoff.

Det vil ifølge rapporten være mulig å gjøre veitransporten utslippsfri ved å gå utelukkende for batterielektriske løsninger, så lenge batteriteknologien utvikles slik at man får batterier med 400 wattimer per kg innen 2030.

Det ser i dag ikke ut til å være et reelt alternativ, for ifølge rapporten vil det helelektriske scenarioet kreve at det hver måned i snitt åpnes to batterifabrikker som kan produsere 35 gigawattimer frem til 2030 for å dekke verdensbehovet.

Batterifabrikker må bygges i større tempo enn i dag dersom all veitransport skal elektrifiseres. Bildet viser illustrasjon av Northvolts kommende batterilab i Sverige.
Batterifabrikker må bygges i større tempo enn i dag dersom all veitransport skal elektrifiseres. Bildet viser illustrasjon av Northvolts kommende batterilab i Sverige. Foto: Northvolt

Bilprodusentene elektrifiserer

Bilprodusentene ser i dag ut til å være klare til å skifte produksjonen fra fossilbiler til elbiler. Volkswagen-gruppen planlegger allerede at 60 prosent av bilsalget deres i Europa skal være elektrisk innen 2030. 

General Motors planlegger å kun selge utslippsfrie biler i 2035. Flere har uttalte mål om å bli karbonnøytrale nærmere 2040, men har så langt ikke sagt når de ser for seg å slutte med fossilbiler.

Det hjelper for øvrig lite om elektrisiteten som brukes til å lade batterier eller fremstille hydrogen fra elektrolyse kommer fra forurensende energikilder. Ifølge IEAs plan må det derfor fra og med nå ikke bygges noen nye kraftverk på fossile energikilder.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.