FORUM

I problemet ligger løsningen

Gasskraftverket på Kårstø, som i sin tid kostet over to milliarder kroner, har vært et prestisjeprosjekt for både ledende næringslivsaktører og fremtredende politikere.

Miljøbevegelsen, med Zero i spissen, kjempet i sin tid frem en lovnad om rensing på gasskraftverket, en lovnad som i dag står i fare siden kraftverket nesten ikke har vært i drift siden oppstarten i 2007. Men kanskje er ingenting så galt at det ikke er godt for noe.

For det finnes fortsatt store muligheter for å gjøre gode klimagrep på Kårstø. På andre siden av gjerdet ligger nemlig gassterminalen på Kårstø, som daglig eksporterer store deler av norskprodusert gass til Europa.

Både gasskraftverket og gassterminalen er to av Norges største punktutslipp av CO 2, begge slipper ut tilnærmet 1,3 millioner tonn CO 2 hver ved full drift. Sammen tilsvarer dette nesten 5 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. På gasskraftverket planlegges det et renseanlegg som vil fjerne 85 prosent av utslippene, men det er fortsatt ingen planer for de store utslippene som daglig slippes ut på gassterminalen.

Fremover mot 2010 skal man bruke 6,5 milliarder kroner på å ruste opp terminalen, men ingen av tiltakene vil gjøre at klimagassutslippene går ned.

Zero har derfor foreslått overfor regjeringen at man nå ser på muligheten for å elektrifisere hele eller deler av gassterminalen og på samdriftsfordeler av å gjøre gasskraftverket til en eneleverandør av kraft og varme til gassterminalen.

På denne måten kan man blant annet fjerne produksjonen av elektrisitet på terminalen, og i stedet kjøpe strøm fra gasskraftverket på Kårstø. Samtidig er det fullt mulig å erstatte deler av dampproduksjonen på terminalen med damp fra gasskraftverket.

På denne måten kan man få regularitet i gasskraftverket på Kårstø, noe som er viktig for å få maksimal klimanytte ut av det planlagte renseanlegget. Og viktigst av alt, et langt lavere CO 2-utslipp på de to anleggene etter at renseanlegget er på plass på gasskraftverket.

Et slikt samlet grep vil kunne fjerne opp mot 2,4 millioner tonn CO 2, eller utslipp tilsvarende nesten halvparten av den norske bilparken.

Det er derfor en svært god nyhet at Olje- og energidepartementet nå har bestilt en utredning av Zeros forslag om elektrifisering av gassterminalen på Kårstø, og ser på positive samkjøringseffekter med gasskraftverket.

En løsning med store klimagevinster og et fullskalaanlegg for CO 2-fangst og lagring vil være en god løsning, ikke minst fordi det er et skrikende behov for fullskala renseprosjekter på verdensbasis. Det internasjonale energibyrået hevder at det på verdensbasis må fattes investeringsbeslutning for 20 fullskalaprosjekter innen 2010.

Hvis Norge skal være med på dugnaden, har vi ingen tid å miste.

Audun Rødningsby

rådgiver i Zero

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.