nullutslipp hydrogenstrategi

Hydrogenstrategi: Vil ikke få et eneste hydrogenskip på vannet

Regjeringens hydrogenstrategi karakteriseres som «en tapt mulighet». Maritim sektor savner konkretiseringer og klare mål.

Statens vegvesen viser hvordan det skal gjøres. Setter et mål og en dato og lar industrien konkurrere om å bygge og drive hydrogemnferge.
Statens vegvesen viser hvordan det skal gjøres. Setter et mål og en dato og lar industrien konkurrere om å bygge og drive hydrogemnferge. (Illustrasjon: Norled)

Regjeringens hydrogenstrategi karakteriseres som «en tapt mulighet». Maritim sektor savner konkretiseringer og klare mål.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Regjeringen la fram Hydrogenstrategien i forbindelse med Norsk Hydrogenforums (NHF) årlige Hydrogenkonferanse. Styreleder Steffen Møller-Holst følte seg forpliktet til å si noen positive ord:

– Strategien er et godt utgangspunkt for å utvikle helhetlige verdikjeder for hydrogen, og utvikle norske selskaper slik at de kan ta ledende posisjoner i et raskt voksende globalt marked, sier Møller-Holst.

Les også

OK, men …

Deretter kommer det noen sukk:

– Det er viktig at strategien følges opp med konkrete tiltak og midler utover det som ble lovet i den grønne omstillingspakken, sier Møller-Holst.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var av de første på «scenen» i den digitale konferansen. Han utbasunerte: «Norge skal lede, Europa må følge.»   

Det er verken Bellona eller Zero Norge sikker på.

Hvor er mål?

Fagsjef Christian Eriksen i Bellona er krystallklar.

– Dette er ikke en strategi som viser vei framover og setter konkrete mål. Vi henger langt etter EU, sier Eriksen til TU.

Marius Holm i Zero er helt enig:

– Vi taper terreng mot sammenlignbare land og EU, som nå satser tungt og konkret på å bygge opp hydrogenindustri og -verdikjeder, sier Marius Holm.

Utenfor EU

Norske Norled er med på to maritime hydrogen-prosjekt og Kongsberg er med på en hydrogenferge på Orknøyene. Norge er ikke nevnt i EUs satsinger, men noen norske bedrifter sitter på god kompetanse og får likevel være med.

I Norge er det som eneste land i verden – med lite offentlig støtte – bygget opp tre maritime hybridlaboratorier med hydrogen og brenselcelle.

Les også

Skuffet

Maritim sektor er blinket ut i regjeringens strategi.

NCE Maritime Cleantech er ikke imponert.

– Vi hadde forventninger om flere konkrete tiltak med tilhørende finansiering, sier Marie Launes, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Hun peker på at strategien i hovedsak gir et bilde av nåsituasjonen, men viser ikke hvor vi skal herfra.

– Strategien viser i hovedsak til eksisterende ordninger i virkemiddelapparatet. Men disse er

er ikke nok til virkelig å sette fart på utviklinga, sier Launes.

Mål og midler

Eriksen, Bellona
Fagsjef Christian Eriksen, Bellona. Foto: Bellona

NCE Maritime Cleantech mener at Norge har et potensial til å bli ledende innen hydrogenløsninger til skip.

– Vårt første inntrykk av strategien er at den ikke bidrar i stor grad til at vi får den oppskaleringa vi trenger for å nå dette potensialet, sier Launes.

Eriksen i Bellona savner mål og medfølgende midler som kan akselerere  hydrogensatsingen.

– Konkrete produksjonsmål med gode støtteordninger for å realisere dem må til. Det vil redusere risikoen for rederier og hurtigbåteiere som lurer på hvilken teknologi de skal satse på, sier Eriksen.

Les også

Vegvesenets vei

Han peker på Statens vegvesen og deres hydrogenferge på Rv 13 Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland som godt eksempel.

Fergestrekningen er pekt ut, det er krav om minst 50 prosent flytende hydrogen som drivstoff og dato er satt. Tre konsortier ga tilbud og konkurrerte om utviklingskontrakt. I oktober neste år seiler det som kan bli verdens første hydrogendrevne bil- og passasjerferge.

– Pilot E og Enova-støtte er vel og bra, men det er ikke nok og det er ikke en ny satsing. Skal du få overgang til en helt ny energibærer, må det være konkrete og tøffe virkemidler som tar ned risikoen for dem som skal investere i nye ferger, skip eller hurtigbåter, sier Eriksen.

Høna og …

Manglende mål og retning illustreres i strategiens kapittel om infrastruktur. Det er lite hjelp å finne for både høner og egg.

«En viktig forutsetning er at utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff skal være markedsdrevet, og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte. Myndighetenes virkemidler skal i en tidlig fase bygge opp under markedsutviklingen. »

Med andre ord – her er det litt både og: Vi skal ikke gi støtte – markedet skal ordne opp. På den annen side, lirkes det inn mulighet for statlige penger.

 «Som statens virkemiddel vil Enova støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte.»

Les også

Ingen hvile

NCE Maritime Cleantech har i sine innspill foreslått å satse enda mer på Pilot E-ordningen og rette den inn mot hydrogen i perioden 2021–2024.

– Vi ser det som positivt at regjeringen sier den vil justere virkemidlene dersom det er behov for det. Det vil vi følge opp, sier Launes.

Les også

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå