EQUINOR VIL LAGE HYDROGEN PÅ TJELDBERGODDEN

Hydrogenselskap: Tafatt av Equinor å utsette CO2-rensing av hydrogen

Nel ASA mener det nesten er en fallitterklæring fra Equinor å kreve unntak fra nullutslippskrav for hydrogen, når de selv eier både vind- og solenergi.

Equinors metanolfarikk på Tjeldbergodden.
Equinors metanolfarikk på Tjeldbergodden. (Bilde: Anders J. Steensen)
EKSTRA

Nel ASA mener det nesten er en fallitterklæring fra Equinor å kreve unntak fra nullutslippskrav for hydrogen, når de selv eier både vind- og solenergi.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Det er jo nesten en fallitterklæring fra Equinor. De har vært tydelige på at de vil produsere hydrogen fra naturgass med CO2-rensing, så det er litt tafatt at de nå signaliserer at de ønsker å begynne uten CO2-rensing. Jeg synes Equinor bør følge opp det de har kommunisert tidligere, sier markedssjef i Nel ASA, Bjørn Simonsen.

Nels hydrogen kan få en konkurrent når Equinor nå vil selge hydrogen fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden til den nye hurtigbåten som skal gå Trondheim-Kristiansund.

Men nå ber Equinor Trøndelag fylke om å droppe krav om CO2-rensing på Tjeldbergodden i en startfase:

«Vi kan ikke ha CO2-fangst fra dag én på så små volum. Myndighetene må sette CO2-krav som gjør at man også kan komme i gang med gassbasert produksjon, så ikke gass blir diskriminert og bare elektrolyse kan forsyne med hydrogen i startfasen», sa Per Sandberg i Equinor på et seminar hos Norsk Hydrogenforum i forrige uke.

– Equinor kan lage hydrogen fra vind og sol

Markedssjef i Nel, Bjørn Simonsen. Bilde: Tore Stensvold

Hittil har Equinor fokusert mest på storskala produksjon og eksport av hydrogen fra gass. CO2-rensing hele tiden har vært et premiss.

Dette er Bjørn Simonsen positiv til, og derfor er han overrasket over utsagnet fra Sandberg.

– Det er ingen som hindrer Equinor i å produsere fornybart hydrogen. De satser stort både på vind og sol, så hvis de ønsker å delta nå fra starten, kan de starte med hydrogen fra vind, som også er konkurransedyktig i liten skala. Når volumet blir stort nok til at CO2-rensing lønner seg, kan de begynne med gass. Det er rart at de ikke ser på dette som en mulighet, sier Simonsen. 

Han legger til at hydrogenproduksjon fra naturgass uten CO2-rensing (CCS) gir om lag ti tonn CO2-utlsipp per tonn hydrogen.

Hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund skal bli utslippsfri. Det trigger flere mulige hydrogen-produsenter både i Trøndelag og i nabofylket Møre og Romsdal. Illustrasjon: Kjersti Magnussen/TU

– Farlig for norsk verdiskaping

Også småkraftprodusenter ser for seg hydrogenproduksjon som en mulig ny inntektskilde, og leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, går lenger:

– Det Sandberg foreslår er svært farlig for norsk verdiskaping og næringsutvikling. Hydrogen uten CCS vil hindre utviklingen av fornybare næringskjeder og være et hinder for norsk leverandørindustri, sier Tveit.

I vedtektene til Norsk Hydrogenforum, hvor både Småkraftforeninga, Nel og Equinor er medlemmer, står det at hydrogen skal produseres med nullutslippsteknologi.

Knut Olav Tveit, leder av Småkraftforeninga. Bilde: Øyvind Lie

– Dette ble lagt inn i vedtektene i fjor nettopp fordi noen av oss forsto at Equinor ville prøve seg på dette. Jeg er glad for at det kommer ut i det åpne rom, for det har vært snakket om lenge. Equinor kan merke seg at de har en samlet norsk hydrogenbransje imot seg, sier Tveit.

Han mener det er viktig at Equinor ikke får ta dette initiativet videre.

– Hydrogen har et formidabelt potensial både her hjemme og for leverandørindustrien som Nel og Hexagon er en del av. Det må vi ikke ødelegge med skitten hydrogen fra Tjeldbergodden.

Hydrogen har et formidabelt potensial (...). Det må vi ikke ødelegge med skitten hydrogen fra Tjeldbergodden.

Knut Olav Tveit, leder i Småkraftforeninga
 

– Fritak bidrar ikke til CO2-rensing

Også Magnus S. Thomassen, forskningsleder innen fornybar energiteknologi på Sintef, er uenig i at miljøkrav på hydrogen diskriminerer Equinor.

– Å si at hydrogen fra naturgass blir diskriminert i forhold til hydrogen laget med vindkraft, er å ta i. Produksjon fra gass uten CCS vil medføre betydelige CO2-utslipp. Man kan ikke sidestille det med vannelektrolyse fra fornybar energi, fordi man kanskje får CO2-rensing på et senere tidspunkt. Det er den store utfordringen med CCS; man må opp i store volum før det kan realiseres. Her har myndighetene en viktig rolle, sier Thomassen.

– Equinor mener at de bør slippe CCS på så små volum, så de kan få hydrogenproduksjon på beina. Er ikke det en gyldig argumentasjon?

Magnus Thomassen, Sintef. Foto: Sintef

– Nei. Hva bidrar det til? Det bidrar ikke til realisering av CCS, sier Thomassen.

Dyrt å frakte hydrogen 

– Det er rart om Equinor er avhengige av dette for å utvikle sin teknologi. Her er det snakk om små volum, mens industrieventyret man ser for seg i framtida er noe helt annet. Jeg tror det er dét Equinor bør konsentrere seg om, sier Thomas Bjørdal i Norsk Vindenergisenter på Smøla.

De jobber med hydrogenproduksjon fra vindkraft, og mener det kan konkurrere med Equinors hydrogen også på pris.

– Å frakte hydrogen fra Tjeldbergodden er ikke gratis. Om det i stedet produseres der hurtigbåten ligger, kan vi gjøre det til 40 kroner per kilo. Det er halvparten av pumpeprisen på samme energimengde i diesel. Skulle man transportert det, hadde det blitt 20 kroner mer per kilo, ifølge Bjørset.

– Men hurtigbåten går jo også forbi Tjeldbergodden?

– Jo, men den har ikke landligge der. I så fall må man legge opp hele ruta for at det skal fylles gass-hydrogen på Tjeldbergodden.

Equinor: Trenger pragmatisme i startfasen

Equinor benekter at det er en fallitterklæring å be om fritak fra fangst og lagring av CO2. 

– Nei. Storskala hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS er nøkkelen til å gjøre norsk gass verdifull for Europa i et 2050-perspektiv. Samtidig mener vi at introduksjonen av hydrogen er mer komplekst enn mange tidligere energiendringer, og krever innovasjon i alle deler av verdikjedene. Dersom man ønsker hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS i Norge, må man gjøre det mulig for slik produksjon å komme i gang. Vi mener at man må gi mulighet til å gradvis bygge opp produksjonsvolumer som er store nok til at CCS kan installeres. Dette er også et innspill vi har gitt til regjeringens hydrogenstrategi, skriver Per Sandberg i Equinor til Teknisk Ukeblad.

– Hvorfor satser ikke Equinor på hydrogen laget på vind fra egne vindparker?

– Vår hydrogenstrategi er å fjerne karbon fra naturgass gjennom gassreformering med CO2-fangst og lagring. Vi følger selvsagt med på teknologiutvikling for produksjon av hydrogen fra fornybare energikilder, svarer Sandberg.

– Småkraftforeninga mener at det dere ber om «er farlig for norsk næringsutvikling», og vil hindre norsk leverandørindustri i å utvikle seg?

– Equinor er tydelig på at storskala hydrogen fra naturgass må være med karbonfangst og -lagring. Når vi argumenterer for pragmatisme i den første fasen, så er det for å kunne være med og utvikle hydrogenverdikjeder i Norge. Dette kan også skape muligheter for norsk industri. Vi kan f.eks. jobbe sammen med norsk maritim industri om å utvikle hydrogenløsninger for mange ulike strekninger og skipstyper, sier Sanberg. 

– Equinor ekskluderes ikke

Og Equinor er ikke utelukket fra å delta i konkurransen om å forsyne Kystekspressen, ifølge fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solem.

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag. Bilde: Transnova

– Konkurransen går på utviklingen av en utslippsfri båt, ikke på utvikling av energien. Men de som lager båten må vise hvor hydrogenet skal komme fra. Gass kan være en kilde, men med en karbonbasert framstilling vil Equinor ha et handikap, sier Solem.

Kravet i konkurransen er at utslippet skal være «kontrollerbart i hele verdikjeden». Ifølge Solem innebærer det at CO2-rensing kan komme i ettertid. Utviklingen av den nye hurtigbåten skjer ikke gjennom en anbudskonkurranse med absolutte krav, men som et utviklingsprosjekt som skal munne ut i flere «oppskrifter» som de fylkene kan følge når de skal kjøpe inn hurtigbåttjenester i fremtiden.

– Til høsten får vi inn fem forskjellige konsepter. Da får vi vite om det er mulig å etterspørre nullutslipp i hele verdikjeden, eller bare fra selve båten, sier Solem.

– Kan bli aktuelt med hydrogen fra Equinor

Adm. dir Erik Ianssen i Selfa Arctic har levert verdens første batteridrevne sjark. Nå vil Selfa levere utslippsfri hurtigbåt. Foto: Tore Stensvold

Ett av de fem konsortiene, ZeFF, ledes av Erik Ianssen i Selfa Arctic. De vurderer både batteri, trykksatt og flytende hydrogen.

– Vi tenker mest på teknologien nå, men senere må vi også tenke penger. Vekt blir hovedargumentet og flytende hydrogen er lettere enn trykksatt. Da kan det bli aktuelt med hydrogen fra Tjeldbergodden om anbudet fra fylket tillater det, sier Ianssen.

Han peker på at også Havila Kystruten planlegger å bruke hydrogen, uten at det er satt noen krav til hvordan dette produseres.

– Vi må ta i bruk brenselscelle og CCS etter hvert. Hvis Equinor mener alvor med CCS er vi i utgangspunktet positive til produksjon på Tjelbergodden, men det er ikke vårt mandat å velge leverandør av drivstoffet. Det tar litt tid før teknologien kommer seg på beina. Det de driver med på Tjeldbergodden kan bli nullutslipp, men det handler om høna og egget. Nå kommer det flere brukere både på sjøen og innen tungtransport som kan drive fram utviklingen, sier Ianssen.

Han peker på at Equinor er den desidert største innleier av supplyskip. 

– Hvis de virkelig mener alvor, hvorfor ikke stille krav til brenselsceller og hydrogen ved innleie av disse fartøyene? Det ville omsatt over 100.000 tonn hydrogen hvert år, uten å blande inn verken fylkene eller staten, sier Ianssen. 

Kommentarer (24)

Kommentarer (24)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå