Hydrogen til skip

Her må hydrogenanleggene legges langs kysten

Bergen og Bodø peker seg ut som nøkkelsteder for hydrogen til skip og annen transport.

Kartet viser hvor det er aktuelt å bygge ut infrastruktur for hydrogen og ammoniakk fram mot 2035.  Ocean Hydrogen Cluster
Kartet viser hvor det er aktuelt å bygge ut infrastruktur for hydrogen og ammoniakk fram mot 2035. Ocean Hydrogen Cluster (Foto: Ocean Hyway Cluster)

Bergen og Bodø peker seg ut som nøkkelsteder for hydrogen til skip og annen transport.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy.

– Det er et enormt potensial fram mot 2035, sier Kristin Svardal, som er prosjektleder i Arena Ocean Hyway Cluster i Florø.

I første omgang er det Vestland og Bergen samt Bodø i nordlige del av landet som peker seg ut som naturlige knutepunkt for produksjon og fylling av hydrogen og ammoniakk ut fra dagens scenario. Der er det også andre som kan bruke drivstoffet, enten industri eller kjøretøy.

– Det er behov langs hele kysten, men de to byene kan være de første navene, sier Svardal.

Les også

Alternativt drivstoff

Hydrogen og ammoniakk er de beste alternative drivstoffene. Norge har satt seg som mål å halvere klimagassutslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030. Da må alternative drivstofftyper og ny teknologi som brenselceller og nye motorer tas i bruk.

Ifølge rapporten 2030 Hydrogen Demand in the Domestic Maritime Sector, vil det være behov for 39.000 tonn hydrogen i 2035. Ammoniakk-etterspørselen kan komme opp i et sted mellom 0,5 og 1,3 millioner tonn ammoniakk per år i 2030.  Det er spesielt for offshoreskip ammoniakk peker seg utpå grunn av høy energitetthet.

Kutter mer enn 25 %

Kristin Svardal er prosjektleder i Arena Ocean Hyway Cluster. Foto: OHC

I rapporten blir det skilt mellom flytende og trykksatt hydrogen. Trykksatt hydrogen er antatt å passe for fartøy som bruker under 1000 kilo mellom hver bunkring. Flytende kan egne seg der komprimert ikke kan brukes, blant annet på grunn av plass, tid til bunkring og energimengde. Det blir opp til sluttbruker hva de foretrekker og hva som passer best for de ulike fartøystyper og strekninger.

Ved å bytte ut diesel med nullutslipps hydrogendrift, vil de norske utslippene av CO₂ reduseres med 1,17 millioner tonn i 2035. Det tilsvarer 780.000 biler. Ifølge DNV GL slapp innenriks skipstrafikk ut 4,8 millioner tonn CO₂ i 2017.

Den vanlige høna- og egget-diskusjonen er dermed i gang. Ocean Hyway Cluster vil få fortgang i infrastrukturutbyggingen.

Les også

Utløser

I den nye rapporten blinkes de mest aktuelle stedene ut fra en nitid studie av strekninger ut fra anbudstidspunkt, strekning, lengde, hastighet og hvor det er mulig å lade eller bunkre.

Målet med rapporten er å vise hvordan infrastrukturen skal se ut og dermed prioritere hvor det bør bygges ut både produksjons- og lagringskapasitet og bunkringsstasjoner.

– Det er snakk om store investeringer. Grundig analyse av behov skal gi det beste beslutningsgrunnlaget. Vi håper dette kan være utløsende for flere prosjekter, sier Kristin Svardal.

Sikkerhet

Institutt for Energiteknikk (IFE); Sintef og skipskonstruktørene i Multi Maritime og Amon Maritime har vært med på utarbeidelse av rapporten.

Det har også Lloyd’s Register, som har studert sikkerhetsaspektene. Hydrogen kan være eksplosiv og ammoniakk giftig. Almen aksept i befolkningen er avgjørende.

– Sikkerheten må være førsteprioritet. Vi må ha på plass system og rutiner. Hydrogen-eksplosjonen i Sandvika i juni 2018 viser at det kan være farlig. Men det er også bensinstasjoner, påpeker Svardal.

– Det må utarbeides bransjestandard. Det kan ikke gjøres fra prosjekt til prosjekt, sier hun.

Les også

Levende oppdatering

Ocean Hyway Cluster har laget et interaktivt kart på sine nettsider. Kartet vil vise fartøy, rute og hvor det er gunstig med bunkring.

Det vil bli oppdatert hele tida med nye opplysninger og estimater etter hvert som skip og ruter konverteres og bunkringsstasjoner åpnes.

– Det er en levende rapport, sier Svardal.

Rapporten inngår i et større hydrogen- infrastrukturprosjekt ledet av Ocean Hyway Clusters OHC HyInfra.

Multi Maritime har lang erfaring med fergedesign, både konvensjonelle og batteriferger. Nå har de også en H2-ferge på tegnebrettet. Illustrasjon: Multi Maritime

Øker

 Analysene viser at hydrogenbehovet øker gradvis fra 2020–2024 fram mot 2032. Deretter vil behovet øke raskere på grunn av fornyelse av fergekontrakter over lengre strekninger. Høsten 2021 kommer den første norske fergen i drift som skal benytte flytende hydrogen.

Norled vant kontrakten med Statens vegvesen for Rv 13 Hjelmlandsambandet. En av fergene skal benytte minst 50 prosent hydrogen til driften. De første leveranser av flytende hydrogen sendes paradoksalt med trailer fra kontinentet.

Norled har også fått EU-midler for å kunne bruke en ny hydrogendrevet ferge på Finnøysambandet.

Les også

Piloter

Ocean Hyway Cluster har vært i dialog med begge prosjektene som har fått støtte gjennom Pilot E-ordningen.

Før jul fikk et konsortium ledet av BKK og ett ledet av Flakk-gruppen til sammen drøyt 70 millioner kroner på å utrede tekniske og kommersielle muligheter for etablering av H2-huber.

BKK-konsortiet besluttet nylig å legge sitt anlegg til Mongstad og kunne starte produksjon av flytende hydrogen (LH2) i 2024.

Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) har planer om å komme i gang med å produsere komprimert hydrogen (CH2) i Geiranger i 2023.

Faktagrunnlag

Fram til 2035 må Norge bygge ut både produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen på flere steder.

HyInfra
HyInfra har som mål å redusere usikkerhet og risiko slik at aktører tar steget for å realisere infrastrukturprosjekt knytt til hydrogen i Norge.

– Innen utgangen av 2021 er målet at ett infrastrukturprosjekt er satt i gang av medlemmer i Ocean Hyway Cluster.

– 30. april fikk de 38 medlemsbedriftene i OHC presentert de første funnene fra prosjektet.

– De første funnene inkluderer et interaktivt kart over det framtidige hydrogenbehovet i Norge, og rapporter knytt hurtigbåter, ferjer, offshoreindustrien og Kystruten.


Ocean Hyway Cluster (OHC)
– OHC ei hydrogenklynge som jobbar for å komme i gang med bruken av hydrogen i den maritime sektoren i Norge
– De er en driver for grøn vekst, innovasjon og samarbeid i lag med hydrogenindustrien og andre
– Dei skapar møteplassar for 38 nasjonale og internasjonale medlemsbedrifter som er tilknyttet hydrogenindustrien
– OHC er støttet av Norwegian Innovation Clusters og drevet av Hub for Ocean

Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har planer om å lyse ut støtte til nye Pilot E-prosjekter.

Forskningssjef i Ocean Hyway Cluster, Trond Strømgren, mener arbeidet i OHC HyInfra danner viktig beslutningsgrunnlag.

– Ocean Hyway Cluster bidrar til en faktabasert kurs inn i framtida og mulighetenes marked, sier Strømgren.

Klimastrategi

I Rederiforbundets ambisiøse klimastrategi som ble lagt fram 18. mai, blir nettopp ammoniakk og hydrogen trukket fram for at havgående skip kan redusere sine utslipp.

Norge kan skaffe seg teknisk og markedsmessig forsprang ved å bygge ut for nasjonalt bruk.

Rederiforbundets administrerende direktør har flere ganger påpekt at norske fjorder er et laboratorium for å finne løsninger vi kan eksportere til internasjonal shipping.

Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå