FORUM

Hydraulikkoljeeksponering og Statens arbeidsmiljøinstitutt

Teknisk ukeblad hadde i nr. 22/2008 flere reportasjer om hydraulikkoljer som inneholder organofosfater og mulige helsekonsekvenser etter yrkeseksponering for slike. I en av reportasjene omtales også et forskningsprosjekt i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), hvor tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman gir uttrykk for at det er kritikkverdig og underlig at STAMI i dette prosjektet ennå ikke har undersøkt hydraulikkoljeeksponering offshore, i det han viser til at institituttet ble pålagt dette av ham selv allerede i 2003.

I den anledning ønsker STAMI å fremme følgende presiseringer:

-Prosjektet Norman viser til ble oppstartet først i 2004, med finansiering fra daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Prosjektet er ikke et pålegg fra departementet, men igangsatt på bakgrunn av et initiativ fra STAMI i en vitenskapelig hasteutredning som ble overlevert Arbeidstilsynet i 2003. Prosjektet er organisert som et doktorgradsprosjekt, og skal etter planen sluttrapporteres ved utgangen av 2008, slik det fremgår av St.prp. 1 2007-2008. Prosjektet er meget omfattende, men har god vitenskapelig progresjon som forventes å resultere i fem internasjonale vitenskapelige publikasjoner.

-Bakgrunnen for at man valgte å starte opp i flybransjen er i tillegg til det rent logistiske som fremholdes i reportasjen, at det i regi av NFR med indirekte finansiering fra AAD også ble igangsatt et Statoil/NTNU/Sintef-prosjekt spesifikt rettet mot offshore-sektoren. De to prosjektene ble forutsatt å skulle holde hverandre gjensidig orientert. Statoil/NTNU/Sintef-prosjektet er sluttrapportert, riktignok uten publisering av vitenskapelige artikler, og hovedkonklusjonen var at hydraulikkolje-eksponeringen offshore pr. i dag er lav. Innen luftfartsbransjen mottar man imidlertid til stadighet bekymringsmeldinger knyttet til denne problematikkenI lys av dette valgte vi å gjennomføre luftfartsdelen først.

-STAMI skal snarlig gjennomføre en godt planlagt og omfattende kartlegging av organofosfateksponering også offshore, og har godt håp om å kunne gjennomføre dette innenfor prosjektets tidsrammer.

-STAMI har meget godt samarbeid med berørte aktører både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i disse bransjene, og vi arbeider konstruktivt i fellesskap for å komme til bunns i denne problematikken.Trygve Eklund, direktør Pål Molander, forskningsdirektør

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.