FORUM

Hvorfor kollapset World Trade Center?

 

8. mars 2011 - 12:57
  • Skrevet av sivilingeniør Egil Wulff, som har bakgrunn som forsker og fagsjef ved Norsk Skipsteknisk Forskningsinstitutt, daglig leder for Forskningsprogrammet Sikkerhet på sokkelen og forskningssjef i SINTEFs virksomhetsutvikling.

 Den offisielle forklaringen på hvordan de tre World Trade sentrene kunne kollapse er høyst tvilsom. Over 1000 siviling. og arkitekter i USA etterlyser en ny gjennomgang av katastrofen. Jeg har fulgt saken i fem år og med bakgrunn fra Ingeniørvåpenet som sprengningsinstruktør og fra NTH, Det norske Veritas og SINTEF er jeg enig med tvilerne.

Nedenfor gir jeg en oppsummering av saken og lanserer en mer plausibel teknisk forklaring.Like etter katastrofen fikk FEMA (Federal Emergency Management Agency) i oppgave å finne årsaken til at bygningene kollapset. Etter en tid ble jobben overtatt av NIST (National Institute of Standards and Technology). Det ble gjennomført massive studier for å finne hva som kunne ha skjedd.

WTC 1, som ble truffet fra nord, kollapset etter 1 time og 43 minutter. NIST’s konklusjon var at de 18 meter lange gulvbjelkene på sydsiden av bygget ”sagget” (bøyde seg nedover på midten) pga varmen og trakk inn ytterveggen 1,55 meter. Veggen mistet bæreevnen, og ettersom nordveggen allerede var ødelagt av flyet og byggets kjerne hadde store skader raste toppen av bygningen ned.

Fordi bygningen var bygd opp av elementer dro toppen med seg det som var under.Ikke lenge etter at teorien var lansert kom de første reaksjonene. Hovedinnvendingen mot NIST’s konklusjon var at de hadde neglisjert at det omtrent samtidig med at det første flyet traff, og i minuttene etterpå, oppsto eksplosjoner i kjelleretasjene i bygningen. Dette var observert av flere vaktmestre og også brannmenn. En 50 tonns verktøymaskin og verkstedet den sto i var helt ødelagt. Noen kvinner som ble berget sa: ”There was no lobby”.

NIST’s forklaring på dette var at det måtte ha kommet flydrivstoff ned gjennom heissjaktene. Det var imidlertid bare en liten ekspressheis som gikk fra treffstedet og helt ned i kjelleren. Det gjør en slik forklaring usannsynlig.

NIST hevdet også at siden eksplosjonene i bunnen av bygningen ikke var bekreftet av noen offisielle organer, kunne en ikke feste lit til denne typen informasjon. Når en ser intervjuene med brannmennene og vaktmestrene fremstår en slik uttalelse som uforståelig arrogant!Andre innvendinger mot NIST’s teori var:

  • toppen falt raskere enn den skulle gjort om bygningen under treffstedet var uskadet
  • i tre-fire uker etter kollapsen brant det slik at stål smeltet nederst i ruinene
  • da toppen falt oppsto det små eksplosjoner (squibbs) foran den

Etter å ha sett gjennom alle påstandene om at noe skjedde i bunnen av bygningen samtidig med at flyet traff og lenge før kollapsen, er jeg ikke i tvil om at dette er reelt.

Ettersom jeg heller ikke tror at skadene skyldtes sprengladninger må det finnes en annen forklaring.Vi vet at der flyet traff WTC 1 oppsto det en eksplosjon inne i bygningen. Treffet i WTC 2, som ble filmet, bekrefter dette. Belastningen på gulvene på grunn av eksplosjonen kunne lett bli flere ganger høyere enn hva de var konstruert for. Dette skyldtes at vinduene var smale og sterke og tillot innvendig trykkoppbygging før de brast.

Gulvbjelkene var en slank 18 meter lang fagverkskonstruksjon med en tynn ”nese” mot innerveggen. Der var de festet med 16 mm bolter og hvilte på noen ganske små braketter. Mot ytterveggen var gulvfestene sterkere og også sveist med en horisontal plate. Lettbetongdekket i gulvene lå på en sterkt korrugert (bølget) 0,8 mm stålplate.

Konstruksjonen gjorde at ca 30 meter av gulvet langs innerveggen kunne bli presset ut av understøtningene og begynne å falle mens de hang igjen i ytterveggen. Stålplaten i gulvet ville da folde seg ut som ”belgen i et trekkspill”. Jordskjelvregistreringer bekrefter at noe traff bakken ca 15 sekunder etter at flyet traff. I de nederste kjelleretasjene var det parkeringsplass. Mange biler kan ha blitt satt i brann ettersom det over de fallende gulvene må ha vært en ildmørje.

Den første ”eksplosjonen” må ha vært når de fallende gulvene ble stoppet opp i kjelleren. Det kom støv og brennende gass opp gjennom trappeoppgangene. Eksplosjonene etter en tid kan skyldes bilenes bensintanker og annet brennstoff som kan ha vært lagret i kjelleren eller i de to tekniske etasjene som ble ødelagt.Gulvene som falt fanget de som oppholdt seg der. Da toppen falt ble alt knust, og det kan bidra til å forklare det store antall døde og at inventar og kropper nærmest var pulverisert. Siden en del av gulvene allerede var falt ned ville den endelig kollapsen kunne skje raskere enn med alle gulvene intakt. Brennbart materiale kan ha nådd kjelleren og gjennom tildekking av støv blitt til små smelteovner.

Småeksplosjonene (squibbs) skyldtes at de hengende gulvene ble presset utover når toppen falt. De viktigste innsigelsene mot NIST’s rapport kan dermed forklares.Jeg er enig med NIST i at når sydveggen, 5 minutter før kollapsen, plutselig bulte 1,55 meter innover utløste det sammenrasingen av bygningen.

Vi er imidlertid uenige om årsaken til innbulingen.NIST hevder som nevnt foran at det skyldtes sagging av gulvbjelkene. Det er imidlertid lite troverdig fordi dette ikke ville gitt noen trekkrefter av betydning på ytterveggen som var ekstremt solid. Alle branneksperter sier at brannen måtte ha vært mye mer intens for å gi så mye sagging, spesielt fordi bjelkene var beskyttet av et isolerende stoff mot brann.Min teori er følgende:

Det brant i de tre etasjene som var direkte truffet. Da gulvene falt ble det brennende materialet klemt mot ytterveggen. Dette kan forklare hvorfor brannen ble så intens langs ytterveggen.

Den spredde seg sidevegs langs veggen og varmet den opp. Når temperaturen i veggen økte utvidet stålet seg.

Ved ca 100 grader Celsius ble trykkreftene i stålet så store at veggen plutselig bulte innover, jfr. en jernbanelinje som får solslyng. Innbulingen blir akkurat så stor som NIST har målt.

Da toppen falt ble veggen presset utover igjen med en voldsom akselerasjon slik at deler fra veggen kunne slynges langt av gårde.Mye tyder på at den samme forklaringen av kollapsen også gjaldt for WTC 2. For WTC 7, som først falt sammen etter ca 7,5 timer, må forklaringen være en annen. Jeg mener at NIST heller ikke her har funnet den riktige utløsende årsak. Det fører imidlertid for langt å gå inn på detaljene her.NIST stolte, etter min og manges mening, for mye på at dataverktøyene skulle gi svarene.

Det kan forklare hvorfor de selv etter massiv pengebruk trolig ikke har funnet årsakene til kollapsene.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.