Hva stopper digital næringsutvikling?

Hva stopper digital næringsutvikling?
HINDRINGER: Utvalget skal finne ut hvilke regler eller teknologier som setter effektive hindringer for å skape noe nytt på internett. Bilde: Gèrard Launet

Waterhouse-utvalgets medlemmer

 • Direktør Torgeir Waterhouse (leder), Oslo
 • Advokat Kristine Madsen, Oslo
 • Fagdirektør Thomas Nortvedt, Asker
 • Seniorkonsulent Jørund Leknes, Trondheim
 • Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Oslo
 • Musiker Per Martinsen, Tromsø
 • Professor Per-Egil Pedersen, Bergen
 • Forsker Beathe Due, Oslo
 • Professor Jill Walker Rettberg, Bergen
 • Konserndirektør Toril Nag, Stavanger
 • Seniorrådgiver Tone Hoddø Bakås, Gjøvik


Et utvalg ledet av Torgeir Waterhouse fra IKT Norge skal kartlegge hindringer og vanskeligheter for tjenesteutvikling og verdiskaping på nettet.

- Potensialet for verdiskaping på dette området er stort, og utvalgets oppgave er derfor blant annet å se nærmere på hvordan det kan legges til rette for gode og lovlige tjenester på nettet, skriver Fornyingsdepartementet i en pressemelding.

Her kan du lese hele mandatet.Dilemma

Utfordringen ligger eksempelvis i dilemmaet mellom de mulighetene som ligger der sammenlignet hvordan markedet faktisk utnyttes i dag:

Pc-er, nettbrett og smarttelefoner gjør det lett å få tak i varer og tjenester over nettet.

Men forretningsmodellene er ikke godt etablert på områder som salg og streaming film og musikk - med noen unntak.

Ennå er det like lett å skaffe seg piratkopier som lovlig vare.Utnyttes ikke

Og med mange ulike mobile plattformer kan vi jobbe og kommunisere på helt nye måter, men vi utnytter ikke mulighetene godt nok.Direktør for nye medier Torgeir Waterhouse hos IKT Norge skal hjelpe fornyingsminister Rigmor Aasrud med å finne ut hva som hindrer næringsutvikling på nettet. (Foto: FAD). FADDigital agenda

Her støtter departementet seg til EUs digitale stategi for verdikaping, Digial Agenda.

Regjeringen er også i gang med å få på plass sin egen nasjonale digitale agenda.

Her er noen av oppgavene:

 • Identifisere utfordringer og eventuelle barrierer mot digital tjenesteutvikling, elektronisk handel og verdiskaping, Det kan dreie seg om teknologiske, regulatoriske og økonomiske hindringer.
 • Vurdere betydningen av hindringene og om utfordringene bør løses av markedsaktørene eller av myndighetene.
 • Gi innspill til politikkutvikling på området og vurdere insentiver og tiltak som bidrar til å realisere mulighetene for næringsutvikling, verdiskaping og miljø- og samfunnsgevinster innen 2020.
 • Vurdere tilsvarende politikk og rammeverk i andre land det er naturlig å sammenlikne med.
 • Identifisere problemstillinger som krever såkalt overnasjonal regulering eller annen type overenskomst.


Nøytralt

Hensynet til plattformnøytralitet, nettnøytralitet, personvern, forbrukerrettigheter og opphavsrettigheter og standarder bør være førende for utvalgets arbeid.

Waterhouse-utvalget skal avgi sin innstilling til departementet innen 1. september neste år.

Les mer om: