KRAFT

Hva Lista forteller oss

NÅR IKKE MÅLET: ¿ Målet fra 1999 på 3 TWh vindkraftproduksjon i 2010 tilsvarer omtrent 1,2 GW installert effekt. Det er lite ambisiøst, sier Torgeir Lien i Fred. Olsen Renewables på Nerec-messen. Han mener Lista-prosjektet som ikke er realisert etter ti år sier mye om norsk vindpolitikk.
NÅR IKKE MÅLET: ¿ Målet fra 1999 på 3 TWh vindkraftproduksjon i 2010 tilsvarer omtrent 1,2 GW installert effekt. Det er lite ambisiøst, sier Torgeir Lien i Fred. Olsen Renewables på Nerec-messen. Han mener Lista-prosjektet som ikke er realisert etter ti år sier mye om norsk vindpolitikk. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
8. okt. 2009 - 12:06

– Historien om Lista forteller mye om hvorfor det ikke har blitt mer ut av norsk vindkraft, sier Torgeir Lien, direktør i Fred. Olsen Renewables.

Oppgjør

På fornybarkonferansen Nerec på Lillestrøm tok han et oppgjør med norske politikeres manglende satsing på vindkraften.

– Målet om 3 TWh vindkraft i løpet av 2010 vil ikke nås, sier Lien, som viste fram Lista-prosjektet som etter ti års hardt arbeid fortsatt ikke er i produksjon.

– Dette er "Lista-mannen" Tor Helge Kjellby, sier Lien og viser fram et bilde av mannen som startet Lista-prosjektet, som skal være på 102 MW.

– Kjellby fikk bygget Fjeldskår vindpark på 3,75 MW og begynte så på Lista vindpark. Alt i 1999 satte regjeringen fram målet om 3 TWh vindkraft i 2010, forteller Lien.

Utilstrekkelig støtte

Mange firmaer begynte da å satse penger på bransjen. I år 2001 tok Fred. Olsen Renewables over Lista-prosjektet.

– Da var det 4 øre per kilowattime i støtte, helt utilstrekkelig, sier Lien.

Under olje- og energiminister Einar Steensnæs skulle regjeringen skaffe grønne sertifikater sammen med Sverige innen 2004. Det skjedde ikke.

I Skottland

Selskapet søkte NVE om konsesjon for Lista i 2005, men svaret drøyde. Samtidig satte selskapet opp vindparker i Skottland, som hadde mye bedre ordninger.

Det hjalp ikke at den norske støtten økte til 8 øre per kilowattime. Verken Thorild Widwey, Åslaug Haga eller Terje Riis-Johansen har klart å utløse noe ras av vindkraft. Enova tok etter hvert over ansvaret for vindstøtten.

– Alt som var bygget opp fram til det var utløst av nederlandske grønne sertifikater. Den norske regjeringen prøver å ta æren, men den tilhører nederlenderne, sier Torgeir Lien.

Konsesjon

I 2009 fikk Lista endelig konsesjon for Lista, etter flere års klagebehandling i departementet og etter ti års arbeid med prosjektet.

– Vi søkte da Enova om penger, men fikk ikke. Samtidig er Norge langt unna målet på 3 TWh vindkraft. Men vi får en ny runde i november, hvis den ikke blir utsatt i flere måneder slik det går rykter om nå, sier Lien.

Han mener han vet nok til å spå hva som skjer i 2010.

– 3 TWh nås ikke. Fred. Olsen Renewables setter opp Crystal Rig 2 i Skottland, og har totalt 350 MW i Skottland nå. Vi startet i begge land samtidig, sier Lien.

Minst

Skottland har over 3000 MW vindkraft, mens Norge har 428, minst av alle i Vest-Europa bortsett fra Sveits og Luxembourg,

– Målet fra 1999 på 3 TWh vindkraftproduksjon tilsvarer omtrent 1,2 GW installert effekt. Det er lite ambisiøst, sier Lien.

Nå ønsker han kraftig satsing, og etterlyser svar på hva Stoltenberg 3-regjeringens nye plattform betyr i praksis for vindkraftbransjen.

– Jeg vil utfordre miljøvernminister Erik Solheim til å svare på hva den nye regjeringen nå vil gjøre med dette, sier Lien.

Solheim skal også tale på Nerec i formiddag. Teknisk Ukeblad kommer tilbake med mer.

Les mer om: