OFFSHORE

Holder oljen frisk

Moderne oljer kan medføre bakterievekst som reduserer oljens egenskaper og skader lagre eller plugger styringsmekanismer.

- Etter at tungmetaller ble fjernet fra oljeprodukter i begynnelsen av 90-årene, har en rekke uhell inntruffet som kan tilskrives bakterievekst i oljen. Spesielt kranoperasjoner i oljeindustrien og smøreoljer på skip har gitt driftsstans og forårsaket økonomiske tap, forteller dr. ing. Sølve Fjæringstad i Fras Technology.

For å få bukt med forurensningsproblemene i de moderne smøreoljene, har Fjæringstad utviklet en prøvetaker, Dynasamp. Den kan tappe olje fra et system som er under trykk rett ned på vanlige prøveflasker. Å ta prøver fra systemer som har hele 700 bars trykk, er ikke noe problem.

En ny metode for analyse av oljen avslører eventuelle bakterier eller andre forurensninger, og korrektive tiltak kan settes i verk. Analysemetodene som Fjæringstad bruker, er utviklet i nært samarbeid med professor Rolf Arnt Olsen ved Landbrukshøgskolen på Ås.

Rundt 750 prøvetakere har hittil blitt laget og solgt av Fras Tecnology.

- Vi har konsentrert oss om skip og offshore og fått agenter eller samarbeidspartnere til å gå inn i andre markeder internasjonalt, forteller Fjæringstad. Årlig omsetter Fras for rundt 10 millioner kroner i både prøvetakere og i tjenester. Bedriften har fem ansatte.

Sukker og slim

Olje er organisk og kan inneholde oljespisende bakterier. - Det kan være både sandomonasbakterier og stafylokokker. Begge typene utskiller sukker og stivelse som avfallsprodukter. Dette danner en biologisk film som legger seg på overflater, som igjen ødelegger oljens smørende egenskaper. En sukkerglasur inne i en motor eller i et hydraulisk system kan gi fatale skadevirkninger, understreker Fjæringstad.

Korrosjon kan også oppstå. I bakterienes avfallsstoffer dannes en svovelsyrling som kan gi store skader i lagre. - Erfaringer viser også at svovelsyrlingen kan etse gjennom såkalte syrefaste materialer.

Fras Technology kan analysere oljen selv, men har også hjelp fra Landbrukshøgskolen. Etter analyse er foretatt, bestemmes hvilke biocider som må tilsettes for å forhindre bakterievekst i oljen.

Dynasamp kan også brukes til å tilsette disse biocidene mens systemet er under trykk.

DNA-register

Som et ledd i arbeidet med å finne bakterier, bygges det opp et DNA-register over oljebakterier. Dette registeret samles i en stor database slik at det skal være mulig å gjenfinne de forskjellige forurensningskildene og hvilke skader de påfører.

- Det er viktig å bygge opp et norsk miljø rundt dette, fordi vi mangler en database for mijøbakterier. Vi har ikke tenkt å ta patent på den metoden vi har utviklet for å foreta DNA-analysen, men vi har patentert selve prøvetakingsutstyret i 19 land.

Lang tid

Største kunden er boreselskapet Dolphin. De har erfart at mye av det hydrauliske utstyret har satt seg fast og påført både mennesker og utstyr store skader. Bakterier kan være medvirkende årsak til at sleider i styresystemene setter seg fast og utstyr kommer ut av kontroll.

- Dessverre går det lang tid før folk oppdager at det er noe i veien med oljen de bruker. Vi er derfor inne i et vekstmarked. For å bre denne kunnskapen videre samarbeider vi med Lloyds Register of Shipping, Det Norske Veritas og Rolls Royce. Det er viktig å få med folk med systemkunnskap for å få et overblikk over mulige skadevirkninger, forteller Fjæringstad.

Et viktig ledd i dette arbeidet er å utarbeide trendanalyser som kan avsløre når bakterieveksten inntreffer før den har påført skade. Et annet element er å bruke så gode analysemetoder som mulig. Her har Fras Technology utviklet en metode som ved hjelp av bildegjenkjenning avslører bakterier og andre forurensninger i oljen. Metoden er utviklet fra et analysesystem for medisinsk bruk til å identifisere forskjellige celletyper.

- Vi kommer stadig på nye ideer med produktene våre. Utfordringen er å kunne begrense seg slik at vi kan få utviklet de forskjellige oppgavene ferdig, og ikke hopper fra tue til tue. Derfor kan vi ikke gjøre alt selv, men vi spesialiserer oss innenfor et område hvor vi kjenner markedet og dets utfordringer, sier Fjæringstad.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.