Hiver ut gamle dieselmotorer – setter inn to nye

Myklebust Verft har fått kontrakten på ombygging av to Hurtigruteskip for å senke utslipp med 25 prosent.

Hiver ut gamle dieselmotorer – setter inn to nye
Hurtigruteskipet MS Richard With skal i dokk ved Myklebust Verft og få satt inn nye motorer, batterier, nytt propellsystem og ny bulb. Bilde: Anders J. Steensen

Hvert av skipene skal ha inn to nye dieselmotorer med nye fundamenter, ny infrastruktur, etablering av batterirom, montering av eksosrenseanlegg (SCR) og utskifting av propellsystem.

Hvert skip får også ny baugdel, bulb, for å redusere bølgedannelse og drag.

Hurtigruten har i kontrakt med Samferdselsdepartementet forpliktet seg til å redusere utslipp fra skipene som trafikker Bergen-Kirkenes med 25 prosent i løpet av en 10-årsperiode.

Opprinnelig var planen til Hurtigruten å bytte fra diesel til gassmotorer (LNG) på seks skip. Det viste seg å være teknisk vanskelig. Først ble motorer til tre skip kansellert, og deretter også de tre siste. I stedet blir det gjort andre tiltak og satt inn mer effektive motorer som kan gå på biodiesel.

Tre Hurtigruteskip får nye Bergen Engines B33:45 med SCR katalysator for NOx-rensing. Bilde: Rolls-Royce

Fem måneders arbeid

MS Richard With er det første som skal bygges om. Arbeidet starter i februar og vil ta omtrent fem måneder. Da står MS Kong Harald for tur. Ombyggingen skjer i tur og orden slik at bare ett skip er ute av drift.

Hurtigruten har foreløpig ikke avgjort hvilket verft som får oppdraget med MS Nordlys. Verftsdirektør Inge-Jonny Hide håper de kan vise seg tilliten verdig ved å gjøre jobben med de to første til tid og kost og dermed sikre seg det tredje også.  

Kontrakten er omfattende for Myklebust Verft, som har 150 ansatte.

– Oppdraget tilsvarer nybygging av en ferge. Dette gir oss arbeid for halve arbeidsstokken i fem måneder for hvert av skipene. Det gir også mye arbeid til lokale underleverandører, ikke minst elektro, sier Hide til TU.

Skjærer hull

MS Richard With vil gå rett i tørrdokk når det ankommer verftet i februar. Det blir skjært hull i skroget hvor de eksisterende MaK-motorene tas ut. Nye motorfundament skal på plass og batterirom bygges.

Det er Kongsberg Maritime som står for engineering og leveranse av nye motorer, kontrollsystemer og propeller til alle de tre skipene.

Hurtigruteskipene får Kongsberg Maritimes SAVe Cube med én integrert drivenhet og styresystem per skip. Hvert av dem får et hybridsystem med to batteripakker på1120 kWh. Propellsystemet skal også fornyes og skipene får nye motorer.

De gamle motorene erstattes med nye og langt mer energieffektive Bergen Engines B33:45-motorer.

Les også

Tyske 30-åringer

De tre Hurtigruteskipene MS Kong Harald, MS Richard With og MS Nordlys ble bygget ved Strahlsund i Tyskland i 1993–94.  Hide ser på ombygging av skipene som en fornuftig gjenbruk av stål og materialer.

– Sett i et sirkulærøkonomisk perspektiv er det fornuftig å bygge om eksisterende skip, sier Hide til TU.

Siden skipene ble designet for over 30 år siden er det gjort mye på skrogdesign og optimalisering, mer energieffektive propeller og ror. Simuleringer og modelltester kan også vise gevinster av å endre baugformen under vann, det vil si bulb samt hvordan vannet treffer ror og propeller.

Det er ikke uvanlig å bytte bulb. Bulben skal skape et bølgemønster langs skipssiden som skal utligne bølger fra skroget. Dermed blir trykket på skroget mindre og motstanden i vannet minskes.

Wilhelmsen byttet bulb på fire ror-ro-skip i 2015. De regnet med å spare inn ombyggingsarbeidet i løpet av to år ved redusert drivstofforbruk.

MS Nordlys er den siste av tre tyskbygde Hurtigruteskip som skal bygges om for å kutte 25 prosent utslipp. Bilde: Jens Hager/Hurtigruten