SKIP

Her tester de Stad skipstunnel i simulator - nå må den tegnes om

Innseilingen må justeres etter simulatorseilas.

Skipsbrua på MS Midnatsol er bygget opp ved Force Technology i Dnmark for å simulere seiling  gjennom Stad skipstunnel.
Skipsbrua på MS Midnatsol er bygget opp ved Force Technology i Dnmark for å simulere seiling gjennom Stad skipstunnel. Bilde: Kystverket

Kystverket er denne uka i Danmark for å gjennomføre simulatortesting av seiling inn, gjennom og ut av Stad skipstunnel fra begge sider og under alle tenkelige vind- og strømforhold.  

Målet er å se om ledekonstruksjoner, navigasjonsmerking og utstyr i tunnelen fungerer som planlagt.

Arbeidet inngår som en del av forprosjektet for Stad skipstunnel.

Småtteri

– Dette er svært matnyttig og har gitt oss noen erfaringer. Vi må blant annet gjøre endringer på entring og utseiling fra tunnelen på begge sider, sier Kystverkets prosjektleder, Terje Andreassen.

Han understreker at det er snakk om små justeringer.

Simuleringene er gjort både med en skipsbru identisk men den Hurtigruten har om bord på MS Midnatsol og med en erfaren kaptein fra rederiet.

STAD SKIPSTUNNEL

Lengde: 1700 meter

Høyde mellom bunn og tak: 49 meter

Dybde 12 meter (lavvann)

Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene

Arealet på tverrsnitt: 1625 m²

Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m³. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.

Totale kostnader: Ca. 2,1 milliard kroner (2011-verdi)

Byggetid: Ca. 3-3,5 år

Tilsvarende er gjort med kopi av brua om bord i et 150 meter langt containerskip tilhørende rederiet NorthSea Container Line (NCL).  

– Spesielt erfaringene med containerskipet, som ikke er like lett å manøvrere som Midnatsol, og mer utsatt for vindpåvirkning, tilsier at vi må justere litt på innseilingen og entring. Containerskipet må ha mer framdrift på riktig kurs før entring, sier Andreassen.

Ny simulering

TIDSPLAN:

Vår 2017: Forprosjekt, reguleringsplan, Konsekvensutredning leveres Samferdselsdepartementet Høst

2017-Vår 2018: KS2-rapport (kvalitetssikring av 3. part gjennomføres)

Vår 2018 (tidligst): Regjeringen legger fram forslag til bevilgning for Stortinget

Endringene gjøres i modellen og testes igjen.  

Skipstunnelen er modellert etter målene og dimensjonene som er planlagt, mens skipsmodeller er modellert etter fartøy som er dimensjonert for å passere gjennom skipstunnelen.

Andreassen sier at simulatorprøvene alt i alt har vist at teori og simulatorpraksis henger godt sammen. Kart og terreng stemmer overens.

Selve seilasen gjennom selve tunnelløpet fungerte godt for begge skipstyper. Fendring og belysning ble opplevd som god.

Uvant med tunnelseiling

Statslos Hans Lennart Sævik deltok under simulatorseilasen og beskriver «seilasen» gjennom skipstunnelen som en spesiell opplevelse.

‒ Å seile gjennom et fjell er noe jeg aldri før har gjort. Det var utfordrende, og jeg kjente at hjertet slo litt ekstra fort da vi begynte å nærme oss inngangen. Det var en positiv opplevelse å komme gjennom, forteller Sævik.

Simuleringene gjennomføres ved Force Technology i København. Seinere i sommer skal det kjøres modelltester i skipstanken hos Marintek i Trondheim.

Parallelt med testene foregår arbeidet med konsekvensutredning (KU) og reguleringsplan.

Endelig rapport overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017. Deretter må prosjektet kvalitetssikres (KS) før Stortinget eventuelt bevilger penger til prosjektet.