KRAFT

Her legges verdens lengste og dypeste PEX-sjøkabel

Her legger C/S Nexans Skagerrak de første meterne av det som blir verdens lengste og dypeste PEX-kabel.
Her legger C/S Nexans Skagerrak de første meterne av det som blir verdens lengste og dypeste PEX-kabel. Bilde: Marius Valle
Marius ValleMarius ValleJournalist
21. apr. 2016 - 19:00

Leggingen av verdens lengste og dypeste PEX-sjøkabler startet i går, da Nexans på vegne av BKK Nett rullet ut de første meterne i Hjeltefjorden nordvest for Bergen.

Den første av det som til sammen skal bli tre parallelle 420 kilovolts PEX-isolerte sjøkabler ble trukket opp på land for sammenkobling med en ferdig etablert 420 kilovolts luftlinje.

Dette er et av de største prosjektene BKK har hatt, forteller Jens Skår, divisjonssjef i BKK.

Bedre leveringssikkerhet i bergensregionen

Kabelen mates ut fra en trommel bak skipet.
Kabelen mates ut fra en trommel bak skipet. Foto: Marius Valle

Prosjektet er første trinn i et arbeid med å forbedre forsyningssikkerheten for bergensregionen, og olje- og gassindustrien.

Den nye høyspentlinjen går mellom Kollsnes og Mongstad, og vil til slutt danne en ytre ring for elektrisitetsforsyningen til bergensregionen. 

Sjøkablene kobler Øygarden, med anleggene Kollsnes og Sture, til Mongstad. Første del av etappen går til fra Ljøsøysundet i Øygarden, hvor en 22 kilometer lang kabel går ned i dypet, med en maksdybde på 390 meter, til den kommer opp i Kuvågen på Radøy.

Deretter går den seks kilometer tvers over øyen i luftlinje, til neste sjøkabel på ni kilometer i Lurefjorden, og via luftlinje fire kilometer videre til en ny transformatorstasjon som settes opp i Lindås.

PEX-KABEL

  • Elektrisk kabel isolert med tverbundet polyetylen.
  • Polyetylen har lenge vært brukt som isolasjonsmateriale i kabler på grunn av sine gode mekaniske og elektriske egenskaper, gode bøyeegenskaper i kulde og god motstand mot fuktighet og kjemikalier.
  • Ved å ta i bruk en prosess som ligner vulkanisering av gummi, tverrbindes Polyetylen-molekylene, slik at de termiske og mekaniske egenskapene forbedres, uten at de elektriske egenskapene forringes.
  • Tendensen til sprekkdannelse forsvinner, og ved å tilsette antioksidanter får materialet gode aldringsegenskaper. Materialet er ikke lenger en termoplast slik som polyetylen er.
  • På grunn av tverrbindingen får PEX en god motstand mot deformasjon ved høy temperatur. Derfor kan det tillates en vesentlig høyere driftstemperatur enn for vanlig polyetylen. Som for polyetylen har PEX gode bøyeegenskaper ned mot -40°C. PEX kan brukes i kontinuerlig drift opp til +90°C.

Kilde: Draka og Store norske leksikon

Nær vedlikeholdsfritt

PEX-kabel er valgt fordi det er nærmest vedlikeholdsfritt, forteller Dag Breistein, prosjektleder i BKK EnoTek.

Løsningen gir også de laveste kostnadene, og er enklere å installere enn de gamle oljetrykksatte ledningene som er brukt tidligere.

– En oljetrykksatt ledning må trykksettes, og krever jevnlig vedlikehold av anlegg på land. Det er også en risiko for lekkasje, og at oljen kommer til overflaten, forteller Breistein.

I tillegg gir PEX-kabler lavere elektriske tap og redusert behov for reaktiv kompensering enn et alternativ med papirisolerte oljetrykkskabler.

PEX-kabler er også enklere å installere, og det er ingen fare for oljeutslipp i forbindelse med installasjon.

PEX-kabelen, produsert av Nexans, har samme mekaniske egenskaper som eldre kabler, men har fordelen at vedlikeholdet er minimalt. Den varer i rundt 40 år. 

Det mest kritiske med den valgte traseen er sundet den kommer i land i. Her er det veldig grunt, med løsmasse på bunnen.

Kablene spyles ned i løsmassene, men ved for eksempel uvær, kan det være en risiko for at de vaskes frem. Breistein forteller at dette er noe de må passe på.

Video fra installasjon av PEX-kabel for BKK i Kuvågen, Radøy. Foto/redigering: Trond-Erik Eide/BKK

Dimensjonert for 420 kilovolt

PEX-kablene skal spenningssettes med 300 kilovolt, selv om de er dimensjonert for 420 kilovolt. 

Den første av i alt tre PEX-kabler er ført i land i Kuvågen på Radøy i Hordaland. Den er en del av forsterkningen av elektrisitetsforsyningen i bergensområdet.
Den første av i alt tre PEX-kabler er ført i land i Kuvågen på Radøy i Hordaland. Den er en del av forsterkningen av elektrisitetsforsyningen i bergensområdet. Foto: Marius Valle

Linjen vil føre 1500 ampere, som kan dobles til 3000 ampere senere, ettersom det er klargjort for flere kabler på linjen.

Kapasiteten kan også økes ved å øke spenningen, om det blir behov for det.

Lederne er av kobber, ettersom sjøvann raskt vil korrodere vekk aluminiumsledere om det blir brudd eller lekkasje. 

Sprekker kabelen på sitt dypeste, viser tester utført av Nexans at det vil trenge sjøvann maksimalt 40 meter innover i kabelen, forteller Breistein.

Krever kjøling

At det skal legges tre parallelle kabler, setter også noen krav til avstand mellom disse. Strømsatt vil kabelen avgi en varmeeffekt på 120 watt per meter.

En utfordring er at bunnen der kabelen kommer i land er oljeholdig, og dermed ikke avsetter varme så effektivt. Her må avstanden være fire meter.

Dag Breistein, prosjektleder for kabel i BKK EnoTek, ved Kuvågen, hvor den første sjøkabelen kommer i land.
Dag Breistein, prosjektleder for kabel i BKK EnoTek, ved Kuvågen, hvor den første sjøkabelen kommer i land. Foto: Marius Valle

I overgangen til land, føres kablene gjennom individuelle trekkerør hvor det er etablert luftkjøling. Videre legges det i termisk sand, slik at avstanden kan reduseres til to meter. 

Kablene ender i endemuffer i termineringsområdet, hvor de skjøtes med luftlinjen. Her installeres også avleder, som beskytter sjøkabelen mot høye impulsspenninger, som lynnedslag.

Kablene legges en etter en av C/S «Nexans Skagerrak», hvor de mates ut fra hekken. En ROV overvåker installasjonen underveis, slik at best mulig trasé velges.

Fem dager per kabel

Det er beregnet fem dager per kabel, som trekkes fra Radøy til Øygarden. Altså vil det ta drøyt to uker å få disse kablene på plass. Deretter starter legging av én kabel i neste fjord, og skipet returnerer til Nexans i Halden for å hente de to siste.

Hele linjen er ventet å være klar til bruk i desember i år.

Ved senere behov for kapasitetsøkning, ligger alt klart til å legge opp et nytt kabelsett ved siden av det eksisterende. Trekkerør ligger allerede klart. Noen plan for når det eventuelt er behov for å doble kapasiteten på linjen, foreligger ikke.

Andre lange sjøkabler

Verdens lengste undersjøiske kraftlinje er NorNed-kabelen, som går mellom Feda i Norge og Eemshaven i Nederland.

Denne er 580 kilometer lang, altså mer enn 19 ganger lengre enn den samlede sjøkabellengden mellom Kollsnes og Mongstad.

NorNed-kabelen er en likestrømlinje med en spenning på ±450 kilovolt, og en kapasitet på 700 megawatt.

Også denne er produsert og lagt av Nexans, og var ferdig i 2008.

Verdens lengste vekselstrømskabel går mellom England og Isle of Man, og er 104 kilometer lang.

Den har en spenning på 90 kilovolt, og en kapasitet på 40 megawatt.

Kabelen var ferdig lagt i 2000, og er produsert av BICC og Pirelli Cables.

Verdens lengste sjøkabel er imidlertid den fiberoptiske kommunikasjonskabelen SEA-ME-WE 3, som strekker seg fra Tyskland til Japan og Australia via Middelhavet, til Afrikas horn, til India og videre østover til Singapore, hvor den går mot Australia i sør og Japan i Nord. Det er mange avstikkere på veien.

Den er 39.000 kilometer lang, ble ferdigstilt i 2000, og er oppgradert flere ganger siden. Den eies av et konsortium.

Den hittil lengste kabelen av samme type ligger i ytre Oslofjord, og er 13,7 kilometer lang.

Ekstra hovedforsyning

Kraftledningen legges som del av en plan som skal bedre forsyningssikkerheten i bergensregionen. 

I første omgang vil Kollsnes få en ny forsyning fra Mongstad, som i tillegg til eksisterende 132 kilovolts nett representerer en alternativ forsyning til den eksisterende hovedforsyningen. 

Deretter skal forbindelsen videreføres med den kommende Modalen-Mongstad-kraftlinjen, som BKK fikk konsesjon til å bygge i fjor sommer.

Med dette på plass, vil regionen ha en tredje forsyningsledning, slik at ikke blir sårbarheter i elforsyningen om en ledning faller ut eller får redusert kapasitet.

Dermed blir leveringssikkerheten økt. I tillegg gir det bedre leveransekapasitet, ettersom den store kraftproduksjonen foregår øst på Vestlandet, mens forbruket i hovedsak er i vest.

I første omgang vil forbindelsen Mongstad–Kollsnes som denne kabelen er en del av, gi tilgang til energi som produseres ved varmeanlegget på Mongstad, og produksjonsanleggene i Matre.

– Strømforsyning til Kollsnes og Troll er en viktig del av behovet for forsterkningen. Dette bidrar også å sikre strømforsyningen som er nødvendig for gassforsyningen til utlandet, sier divisjonssjef Skår. 

Den første av i alt tre parallelle PEX-isolerte 420 kilovolts kabler som trekkes over Hjeltefjorden i Hordaland.
Den første av i alt tre parallelle PEX-isolerte 420 kilovolts kabler som trekkes over Hjeltefjorden i Hordaland. Foto: Marius Valle

Elektrifisering

BKK beskriver selv prosjektene som første del av en strategi for å øke forsyningssikkerheten i Bergensregionen.

Dette er et nødvendig tillegg til kraftlinjen Sima-Samnanger, som fikk kjælenavnet «monstermastene» i sin tid. Denne sikrer strømforsyningen inn mot Bergensområdet.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.