SAMFERDSEL

Her er siste hint om ny kryssing av Oslofjorden

Vegvesenets anbefaling om nye kryssinger av Oslofjorden er forsinket. Men dette sa utrederne før de ga seg selv munnkurv.

8. aug. 2014 - 07:00

Nye fastforbindelser over Oslofjorden kan endevende transportsystemet på Østlandet. Vegvesenets arbeid med den nye utredningen om fremtidige kryssinger fulgte en åpen linje frem til i vår.

Ei referansegruppe bestående av ulike interesser har blitt løpende oppdatert og fått komme med innspill. Statens Vegvesen har også holdt flere folkemøter, og ikke minst bidratt i mange oppslag i media.

I sluttspurten denne sommeren har utrederne holdt kortene tett til brystet. “Nå lukkes prosessen, og prosjektet sammenstiller vurdering av ulike virkninger og gjør ferdig sin anbefaling,” meldte prosjektleder Anders Jordbakke på siste møte med referansegruppa i mai.

Les også: Disse stupbratte veiene ville vært forbudt å bygge i dag

Forsinket

Den gangen sa Statens Vegvesen at de jobber for å få ferdig utredningen i løpet av sommeren.

– Det viser seg at det er litt for optimistisk. Vi trenger noen flere uker for å samle trådene, sier prosjektleder Anders Jordbakke i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden til Teknisk Ukeblad.

Selve innsamlingen av informasjon er over, men Jordbakke påpeker at det er et stort materiale som tar tid å sammenstille i en rapport.

– Vi antar at den kommer på høring i høst en gang, sier han.

Før utrederne krøp inn i skallet,  ga de en siste oppsummering. Noen av svarene kan kanskje gi hint om hvor det bærer.

Les også: Slik er det å kjøre semitrailer gjennom den utskjelte Oslofjordtunnelen

Transportanalysen

Transportøkonomisk institutt ga i mai en oppsummering av virkningene for transport og nytte rundt fjorden:

* Det ser ut til å kunne bli svært mange korte, lokale reiser mellom byområdene Horten og Moss. De fleste av disse lokale reisene vil antakelig bli borte i en periode med bompenger. I analysene er det lagt inn et busstilbud med 15 minutters avganger mellom knutepunkter sentralt i Moss og Horten.

* Sentrumsnære kryss øker pendling og skaper flere reiser over Oslofjorden.

* Større regioner på tvers av ytre Oslofjord betyr også større markeder for varer og tjenester – og for spesialisert kompetanse. Dette kan styrke regionen i konkurransen med Oslo.

* Hurum kommune har liten vekst og utvikling sammenlignet med andre kommuner i de vurderte korridorene.

* For befolkningen øst for fjorden vil det bli en jevnere fordeling av reiser mellom Torp og Gardermoen fordi mange vil få kortere reisetid til Torp enn til Oslo Lufthavn.

* Befolkningen i mange områder vest for fjorden vil få samme reisetid til Torp og Rygge.

* Når det gjelder konkurransen mellom flyselskapene, tror man at aktørene vil spille flyplassene opp mot hverandre.

Les også: Bru over Oslofjorden kan bli norgeshistoriens dyreste bompassering

Nye bruer: Hurum kommune mener en ny bru over fjorden vil kunne fungere som en ny Ring 4 og avlaste veinettet inn og ut av Oslo, samt at Vestlandet får en etterlengtet fungerende vei utenom Oslo mot Europa og resten av landet. Som en del av påvirkningsarbeidet for å få til dette, laget de filmen Broen 3. Hurum kommune

Jernbanealternativene

Jernbaneverket har ikke vært nevneverdig begeistret over en eventuell jernbanekryssing av Oslofjorden. De utarbeider nå beskrivelser av potensial for person- og godstrafikk.

* Det er svært usikkert om det rent teknologisk er mulig å bygge bru for jernbane Rygge-Slagen. Ei slik bru vil eventuelt bli lang og svært kostbar.

* Jernbanekryssing i Hurumforbindelsen kan åpne for byutvikling på Hurum.

* Senketunnel og flytebru for veg og bane er med i de teknologiske utredningene. Togenes vekt og hastighet begrenser imidlertid de teknologiske mulighetene.

* I utredningen vurderes bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen. Jernbane vurderes ikke i denne sammenhengen.

* Fastforbindelsen kan ikke erstatte en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Oslo trenger uansett mer kapasitet.

* Undersjøiske tunneler for tog blir veldig lange på grunn av at kravet til stigning er maks 1,25 prosent, mens stigningskrav til nye vegtunneler er maks 5 prosent.

* Det er lansert en idé om ny sentralhavn på Hurum. Dette vil eventuelt kunne påvirke markedet for godstransport med jernbane i Hurumforbindelsen.

Les også: Her er konfliktene som kan stoppe bruer og tunneler over Oslofjorden

Dyrere med bru

Utrederne har også sett på kostnader ved ulik teknologi.

* Det antas å være omtrent dobbelt så dyrt å bygge en fast forbindelse med bru over Oslofjorden som å bygge undersjøisk tunnel i omtrent samme «spor».

* Det er mulig å bygge fjelltunnel på Jeløya, lenger syd i Rygge er det tykke løsmasser som betyr at vegen må bygges i kostbar kulvert. På vestsiden av fjorden er det bedre mulighet for bygging av fjelltunnel.

* Planbehandlingen av forslag til reguleringsplan for løp 2 i Oslofjordtunnelen går som planlagt og venter ikke på vedtaket om tunnel eller bru i utredningen.

Statens Vegvesen vil ikke gå nærmere inn på om "høst" betyr september, oktober eller november.

Les også:

Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo

Helgeland kan få Norges lengste bru

Vegvesenet tar i bruk offshoreteknologi på Rogfast  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.