SAMFERDSEL

Her er Jernbaneverkets 14 forslag til tog-reform

Jernbanesektoren er overmoden for en omorganisering, ifølge jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Jernbanesektoren er overmoden for en omorganisering, ifølge jernbanedirektør Elisabeth Enger. Bilde: Fredrik Drevon
3. sep. 2014 - 10:37

Jernbaneverkets 14 forslag

 

I den siste utgaven av Jernbanemagasinet lanserer jernbanedirektør Elisabeth Enger 14 forslag til hvordan hun og Jernbaneverket mener jernbanen bør utvikles og organiseres fremover.

– Den norske jernbanesektoren er overmoden for en omfattende omorganisering, sier Enger til Teknisk Ukeblad.

Et eget foretak

Forslagene går i hovedsak ut på måter etaten mener man kan få mer igjen for pengene investert i norsk jernbane.

– Vi må planlegge bedre, ha en mer forpliktende finansiering og koordinere bedre mellom de ulike aktørene, sier Enger.

I dag styres Jernbaneverket og mye av norsk jernbane av Samferdselsdepartementet. Enger mener i stede at Jernbaneverket skal bli et eget statsforetak, med stor innflytelse på jernbanedriften.

– Statsforetaket bør gis stor handlefrihet til å gjennomføre både utbyggingsprosjekter og vedlikeholdspakker som går over flere år, sier hun.

Enger vil også ha et eget Transportdirektorat som kan samordne utbygging i Norge av alle transportformer, både vei og bane.

Les også: Jernbaneverket: Kabeltyveriene gikk ned med 75 prosent etter at vi gikk over til aluminium

Ny finansieringsform

Noe av det viktigste for å effektivisere jernbanen, er ifølge Enger, å gå bort fra årlige finansieringer over statsbudsjettet når prosjekter skal igangsettes.

– For skal vi virkelig få mer jernbane for pengene, trenger vi reell handlefrihet. I stede for å vente på årlige statsbudsjetter bør penger bevilges i takt med prosjektet, for minst fire år av gangen. sier hun.

Enger mener videre det nye jernbaneforetaket bør ha muligheten til å ta opp lån underveis i prosjekter, for å få en best mulig gjennomføring av arbeidet.

Dere foreslår noen veldig store endringer sammenliknet med hva som har skjedd de siste årene. Hvorfor kommer forslagene nå?

– Forslagene kommer som et svar på invitasjonen fra den sittende regjeringens invitasjon til å komme med innspill, sier Enger.

Les også: Bru over «ingenting» er så viktig at den stopper togtrafikken

Ber regjeringen rydde opp

Enger får støtte av Flytoget-sjef, Linda Bernander Silseth, som mener dagens organisering av jernbanesektoren er utdatert, og NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

– Noe må gjøres med dagens organisering. Man kan ikke ha et departement som både eier tilsyn, forvaltningsorganer og statlig eide bedrifter, sier Brubakk til Jernbanemagasinet.

Han ber regjeringen rydde opp, og sier han har store forventninger til en jernbanereform.

– Sektoren er overmoden for en reform, sier han.

Les også:

Kan dette være maskinen som får togene til å gå i rute?

Denne eldgamle tunnelmetoden skal hindre katastrofe på Follobanen

Dette er Norges ti største samferdselsprosjekter  

Jernbaneverkets 14 forslag

 1. Et transportdirektorat får ansvar for transportplanlegging på tvers av transportformene.
 2. En langsiktig transportplan omfatter helheten i kollektivtrafikken. Staten tar et betydelig ansvar for investeringene i direkte tilskudd til prosjekter. Samordning av tiltakene i byene mellom staten, fylkeskommuner og kommuner skjer i forpliktende prosesser knyttet til overordnede utredninger.
 3. Rutemodeller og statlig kjøp av transporttjenester legges til transportdirektoratet.
 4. Et eget planregime etableres for større vei. og jernbaneprosjekter.
 5. System med konseptvalgutredninger (KVU) og kvalitetssikring (KS) evalueres.
 6. Jernbaneverket omdannes til et statsforetak. Oppgaveporteføljen gjennomgås, og plan- og forvaltningsoppgaver inngår i all hovedsak i transportdirektoratet.
 7. Jernbaneforetaket får eierskap i stasjoner og terminaler, og inntekt fra eiendom utvikles som delfinansiering av foretaket. Verksteder etableres som uavhengige enheter.
 8. Feilretting og tilstandskontroll utføres inntil videre av jernbaneforetaket i egen regi. Foretaket gjennomgår tiltak for å øke kvaliteten med lavere ressursbruk.
 9. Det vedtas en vedlikeholdspakke for jernbanen med varighet på minst fire år av gangen.
 10. Utbygging av ny jernbane og vedlikehold av eksisterende utføres etter konkurranse mellom private tilbydere på oppdrag fra jernbaneforetaket. Innsatsen for å få god effekt av konkurranse og et velfungerende leveransemarked styrkes.
 11. Den gjenstående delen av InterCity-utbyggingen gjennomføres med en samlet styringsramme der finansieringen garanteres ved oppstart. Ut fra kravene til effekt/kvalitet og ferdigstillelse får jernbaneforetalet frihet til å gjennomføre utbyggingen innenfor styringsrammen og forplikte staten i avtaler med entreprenør og leverandør.
 12. Jernbaneinvesteringer bør vedtas i større satsinger (som IC), der jernbaneforetaket etter vedtak om oppstart har anledning til å inngå kontrakter og om nødvendig ta opp lån for midlertidlig finansiering for optimal gjennomføring.
 13. Egne utbyggingsselskaper bør etableres for gjennomføring av prosjekter som omfatter vei og jernbane på samme strekning eller for jernbaneprosjekter med en betydelig andel særskilt finansiering utenfor statskassen.
 14. Anbudsutsettelse av persontogtjenester skjer i større pakker med langsiktige kontakter.

Kilde: Jernbanemagasinet.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.