Her er de nye it-jobbene

Her er de nye it-jobbene
NY JOBB: Frister det med en jobb som Sky Sikkerhetsansvarlig? Det kan bli en av de nye stillingene i kjølvannet av at fler funksjoner flyttes til nettskyen. Bilde: Johnny Syversen

Mer utbredt bruk av nettskyen kommer til å endre it-medarbeidernes abeidsmetoder og kompetansekrav.

Og ikke minst vil it-avdelingens plass i verdikjeden bli langt mer kritisk etter hvert som teknologien flyttes ut av virksomhetene.Stillinger

I kjølvannet av den utviklingen kommer nye it-stillinger i bedriften.

Slik ser i alle fall it-folk selv for seg fremtiden de neste par årene, ifølge en undersøkelse gjennomført av IDG blant 200 it-ansvarlige fra større bedrifter i Europa og USA.

Ledelse

Ledelseserfaring blir viktigere enn teknologisk ballast for it-direktørene og seniormedarbeiderne.

Det er en klar oppfatning i undersøkelsen, der 7 av 10 deltakere ser dette som et sentralt utviklingstrekk.

Hindringer i kø for nettskyenUt i skyen

Årsaken er at stadig flere bedrifter velger å sette bort it-funksjonene til eksterne, slik at løsningene betjenes over nettskyen.

Dermed kommer it-avdelingen til å konsentrere seg om andre og mindre tekniske sider av it-driften.

Det vil handle om blant annet å styre tjenesteleverandører.

Dropper nettskyen, vet ikke hvorforProffere

I praksis betyr det at mearbeiderne blir proffere på å anskaffe it-tjenester og veksle mellom ulike leverandører for å få mest igjen for pengene.

I tillegg vil de bli strategiske rådgivere for bedriftsledelsen.De nye jobbene

Deltakerne i undersøkelsen, som er bestilt av CA Technologies, ser for seg at denne utviklingen fører til en rekke nye stillingsbetegnelser:

  • Skyarkitekt
  • Sky Service Manager
  • Sky Integrasjonsspesialist/-ekspert
  • Sky Sikkerhetsansvarlig/-ingeniør
  • Direktør Sky Infrastruktur
  • Executive Vice President i Cloud Technologies

Les også: – Nettskyen begynner å bli gammel

Les mer om: