KLIMA

Her er 11 tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser i Danmark

Flere varmepumper i både private hjem og hos fjernvarmeselskapene er blant Klimarådets anbefalinger for å redusere CO2-utslippene i Danmark.
Flere varmepumper i både private hjem og hos fjernvarmeselskapene er blant Klimarådets anbefalinger for å redusere CO2-utslippene i Danmark. Bilde: Ing.dk

Det danske Klimarådet har presentert sine anbefalinger om hvordan den danske regjeringen skal omstille Danmark for å minske utslippene av drivhusgasser. Og ett punkt er klart: Omstillingen må være ambisiøs og framsynt.

Ifølge det nåværende regjeringsgrunnlaget, må en fremtidig strategi for å redusere utslipp av CO2 og ekvivalenter av dette fram mot 2030 blant annet baseres på anbefalinger fra Klimarådet.

Følger regjeringen rådet til punkt og prikke, vil en framtidig strategi inneholde følgende 11 såkalte omstillingselementer.

Energioverskudd og sol til fjernvarme

Energirenovering av bygningsmasse og energieffektivisering i produksjonsbedrifter. Økt bruk av individuelle varmepumper, samt pelletsovner til privat oppvarming, og store varmepumper, samt solvarme til desentralisert fjernvarme. Gass framfor diesel i tungtransporten, og satsing på elbiler. Mer dyrking av energipil (trær til brensel), forsuring av gylle og mer bruk av biogass i naturgassnettet.

Forslagene er beskrevet i rapporten Omstilling frem mod 2030 – Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger som nettopp er offentliggjort. Den omhandler bare tiltak innenfor den ikke-kvotebelagte sektoren; «biler/boliger/bønder».

Innenfor denne sektoren skal Danmark leve opp til et forventet EU-mål om en utslippsredusering av CO2 og -ekvivalenter på 39 prosent i 2030 sammenlignet med 2005-nivået.

Utfra Energistyrelsens siste beregninger vil det kreve en reduksjon på 13,4 millioner tonn i perioden 2020-2030, og det er med hensyn til dette behovet at Klimarådet har valgt ut de 11 tiltakene.

Med vekt på pris og 2050-mål

I arbeidet med anbefalingene har Klimarådet hatt i alt 20 omstillingselementer, og de er nå redusert til 11. At det er akkurat disse 11 tiltakene som har blitt Klimarådets anbefalinger, skyldes en vurdering av tiltakenes pris og fremtidsrettede effekt.

Det har vært viktig for rådet å peke på tiltak som har minst mulig samfunnsøkonomiske kostnader, men som likevel har stor effekt. Men det har også vært høyt prioritert at de utvalgte kriteriene samtidig letter overgangen til et Danmark som er planlagt til å være et nullutslipp-samfunn i 2050.

Sistnevnte legger Klimarådet ikke bare opp til ved å se på langtidsvirkningene av det enkelte tiltaket, men også ved å trekke inn flere tiltak enn de som er nødvendige for å oppfylle Energistyrelsens estimerte reduksjonsbehov innen 2030.

Forsiktighetsprinsipp skal styre

Det skyldes blant annet de usikkerhetene som er forbundet med de egentlige reduksjonsbehovene, som er en følge av de nåværende EU-forhandlingene og framtidige forhandlinger om målene i Parisavtalen.

Klimarådet legger derfor opp til et forsiktighetsprinsipp og dermed en «over-oppfyllelse» av reduksjonsmålene.

Så sent som i forrige uke viste det seg at det var nødvendig å jobbe med nettopp en overoppfyllelse, siden Energistyrelsen endret sin vurdering av reduksjonsbehovet fra 9,4 mill. tonn til 13,4 mill. tonn.

Det medførte at Klimarådet i siste liten måtte legge til ytterligere tre tiltak til de opprinnelige anbefalingene fra den nylig offentliggjorte rapporten, slik at de i dag utgjør 11 forslag, og ikke bare de opprinnelige åtte.

Nå er det politikernes tur

Både fremhevelse av varmepumper innen privat oppvarming og til fjernvarme, samt økt elektrifisering av transportsektoren, er forslag som også Energikommissionen framhevet så sent som i slutten av april.

Det samme gjelder forslagene om å energieffektivisere landets produksjon og spare energi i danske boliger. På den måten er Klimarådets anbefalinger i tråd med mange av de løsningsforslagene som i løpet av de siste årene har vært utarbeidet av flere forskjellige eksperter.

I motsetning til Energikommissionen, kommer ikke Klimarådet med anbefalinger om hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes politisk i forhold til avgifter, tilskuddsordninger, påbud eller forbud. Men det kan vi helt sikkert forvente å se som en del av høstens forhandlinger om et nytt energiforlik.

Her er tiltakene:

Klimarådets utvalgte elementer for å foreta en omstilling i Danmark for å sikre oppfyllelse av CO2-reduksjonsmålene for 2030. Biogass i naturgassnettet skal ses på som et 11. tiltak, og kan tilføyes for å overoppfylle målene.

Forslag markert med stjerne er tilføyd etter at Energistyrelsen på slutten av mai reviderte reduksjonsbehovet. 

Omstillingselement Potensial Samfunnsøkonomisk kostnad Letter omstillingen mot 2050
Energirenovering av bygninger 1,4 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I høy grad
Individuelle varmepumper 3,3 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I noen grad
Energieffektivisering i produksjonsbedrifter 2,6 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I noen grad
Gass i tungtransport 0,2 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I noen grad
Store varmepumper 0,9 mill. tonn CO2-ekv. Billig I høy grad
Solvarme 0,8 mill. tonn CO2-ekv. Billig I høy grad
Forsuring av husdyrgjødsel 1,0 mill. tonn CO2-ekv. Billig I noen grad
Elbiler* 2,2 mill. tonn CO2-ekv. Middels I høy grad
Energipil* 0,6 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I liten grad
Pelletsovner* 1,8 mill. tonn CO2-ekv. Svært billig I liten grad
Overlapping -0,3 mill. tonn CO2-ekv.    
Totalt 14,3 mill. tonn CO2-ekv.  
Biogass i naturgassnettet* 2,1 mill. tonn CO2-ekv.    
Totalt 16,4 mill. tonn CO2-ekv.  

(Tabell: Klimarådet)

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.