KLIMA

Hastemøte om biodiesel og helsefare

MØTES: Helse- og miljømyndighetene utreder hvordan de skal gå fram for å finne ut om innblanding av biodiesel på tanken er mer helsefarlig enn ren diesel.
MØTES: Helse- og miljømyndighetene utreder hvordan de skal gå fram for å finne ut om innblanding av biodiesel på tanken er mer helsefarlig enn ren diesel. Bilde: Jannicke Nilsen

I dag har Folkehelseinstituttet (FHI) og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) det første møtet for å finne ut hvordan de skal følge opp bekymringsmeldingen om økt helsefare ved bruk av biodrivstoff.

Nye utslipp

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har Miljøverndepartementet har instruert faginstansene om å samarbeide for å finne klare svar i spørsmålet om introduksjon av biodrivstoff på norske veier kan medføre økt helsefare.

Bestillingen kom etter at forsker Otto Andersen i Teknisk Ukeblad advarte om at blandinger med biodiesel og vanlig diesel kan generere nye typer utslipp som er mer giftige enn vanlig dieseleksos.

Ren biodiesel

Teknisk Ukeblad har også fortalt om lastebilsjåfører i Trondheim som blir kvalme av å kjøre på ren biodiesel på tanken.

Les også:
Sørensen krever svar
Biodiesel gir kvalme sjåfører
– Biodrivstoff kan øke kreftfaren

- Vi har mottatt brev fra våre departementer hvor vi blir nødt til å vurdere kunnskapsstatus, dagens situasjon og behovet for videre arbeid med saken, sier Hans Aasen i Klif.

Videre skal FHI og Klif utrede om det er andre problemstillinger som bør belyses videre, som for eksempel helseeffekter av ren biodiesel.

Drivstoffblandinger

Otto Andersen i Vestlandsforskning har tidligere sagt at myndighetene bør kartlegge og vurdere mulige nye typer forurensing som kan oppstå i blandingene, og helseaspektene knyttet til dette.

Kort frist

Helse og miljømyndighetene må levere sin vurdering senest 14. januar neste år.

- Den korte fristen tatt i betraktning er det grunn til å tro at resultatene ikke vil foreligge lang tid før fristen, sier Hans Aasen i Klif.

Vil bremse omsetningen

Flere stortingspolitikere har tatt til orde for å bremse satsingen på biodrivstoff, etter at indikasjonene om helsefare ble kjent.

Også Erling Sande, leder av Stortingets Energi- og miljøkomite, mener Norge bør bremse omsetningspåbudet for biodrivstoff ut over den allerede vedtatte opptrappingen til 5 prosent innblanding fra mai neste år.

- Dersom det viser seg at produktet er helsefarlig må en vurdere dette opp mot de planene vi har for å øke bruken av biodrivstoff, sier Sande til Teknisk Ukeblad.Les også:
Vil bremse satsing

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.