LLOYDS REGISTER FOUNDATION

Har millioner å dele ut: Jakter på innovative norske bedrifter og prosjekter

Det britiskeide fondet lanserer en akselerator for å fjerne barrierer og det som hindrer industrien i å ta i bruk sikrere teknologi og løsninger, til beste for samfunnet.

LR Foundation satte i desember i gang et akseleratorprogram for økt sikkerhet i en digital framtid.
LR Foundation satte i desember i gang et akseleratorprogram for økt sikkerhet i en digital framtid. (Lloyds Register Foundation)
EKSTRA

Det britiskeide fondet lanserer en akselerator for å fjerne barrierer og det som hindrer industrien i å ta i bruk sikrere teknologi og løsninger, til beste for samfunnet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Lloyd’s Register Foundation brukte i 2016-2017 over 250 millioner kroner på støtte til innovasjon og forskning rundt om i verden.

Målet er å støtte samfunnsnyttige tiltak, basert på innovative og smarte løsninger.

Størrelsen på støttepotten varierer fra år til år etter overskudd på den kommersielle aktiviteten samt avkastning fra investeringer.

Nå ønsker fondet å identifisere flere norske bedrifter og prosjekter og koble dem sammen på tvers av bransjer og land.

- Vi leter etter unike innovasjonsprosjekter eller teknologier. Vi vil investere i teknologi og løsninger for å få dem fortere fram, sier Robert Nyiredy i LR Foundation.

Det London-baserte fondet er Storbritannias 10. største.

I desember 2017 startet LR Foundation det de kaller Safety Acellerator.

Tilbakebetaling

- LR Foundations akseleratorprogram er ikke kommersielt. Det er en måte å betale tilbake til samfunnet, sier Nyiredy.

Han påpeker at LR Foundation er en uavhengig aktør som først og fremst er opptatt av HMS (helse, miljø og sikkerhet).

- Det er ikke vårt mål at prosjekter og innovasjoner skal være lønnsomme. Vi har ingen forventning til kommersiell suksess. Det vil i så fall være en positiv bieffekt for dem vi samarbeider med, sier Nyiredy.

Robert Nyiredy og Karl Ove Ingebrigtsen jobber begge for Lloyd’s Register Foundation. Ingebrigtsen er også direktør for Lloyd’s Low Carbon Power Generation-avdeling. Foto: Tore Stensvold

Noen norske aktører har LR Foundation allerede innledet samarbeid med. Nyiredy kan foreløpig ikke fortelle hvem og hva de konkret jobber med.

Lloyd’s-systemer er ikke ulikt DNV GL. LR Register Foundation  er en stiftelse dit alt overskudd fra den kommersielle virksomheten med klassifisering og rådgivning pløyes tilbake.

Robert Nyiredy sier at LR Foundation ikke konkurrerer med offentlige forskningsinstitusjoner, men påpeker samtidig at stiftelsen ikke har lang og byråkratisk behandlingstid.

Det er ingen aksjonærer som sitter og høster millioner i overskudd. Både Lloyd’s og DNV GL er tuftet på de samme verdier og med samme mål: Å sikre liv og verdier til sjøs og på land.

- Slagordet «Life Matters» sier det meste, påpeker Karl Ove Ingebrigtsen, direktør for «Low Carbon Power Generation».

Også Jan Reier Huse, direktør i LR, har oppgaver på vegne av stiftelsen. Han er opptatt av at sikkerhet ikke bare er knyttet til tekniske ting. Han er utlånt 50 prosent til stiftelsen.

Regler og verdier

- Vi ser at sikkerhet veldig ofte er knyttet opp til opplæring, krav og oppfølging av regelverk og etterlevelse, sier Huse.

LR Foundation tror at norske miljøer og bedrifter har mye å tilføre på helse, miljø og sikkerhet og gjerne koblet til digitalisering.

- Digital innovasjon og risikohåndtering er to områder norske miljøer har sterke posisjoner, sier Ingebrigtsen.

Lloyd's Register har rundt 100 ansatte i Norge og 8.000 på verdensbasis. Foto: Tore Stensvold

LR Foundation er spesielt interessert i å få søkere fra miljøer som kanskje står litt fast og kan ha mye å hente i å få inspirasjon og kunnskap fra andre fagområder. Blant annet er det mye overføringsverdi mellom fiskeri, havbruk, olje- og gass og sikkerhet til sjøs.

- Vi er sikre på at digitalisering vil spille en viktigere rolle og i kombinasjon med flere fagområder, sier Nyiredy.

Han gir et konkret, men tenkt eksempel. Inspeksjon av tanker og rom der det har vært oppbevart farlige stoffer, gasser eller annet. Droner er en mulighet, men ikke ideelt.

Det beste ville være å bruke mennesker. Men de tåler ikke eksponering over tid for en del av stoffene, enten på grunn av styrke eller akkumulert.

- Tenk deg en person med «live» sensorer og overvåking av helsetilstand som kan få varsel dersom man nærmer seg grenseverdier. Da kobles historiske data med ferske og analyseres i sanntid, sier Nyiredy.

Forutseende

LR Foundation utgir regelmessig «Foresight-rapporter» med ulikt fokus.

Målet er å identifisere utfordringer og finne mulige løsninger. Partnere, enten selskaper eller forskermiljøer, inviteres til å bidra.

Ocean Engineering er ett område der norske miljøer kan ha mye å bidra med. Hvordan utnytte og bruke havet? Hvordan høste verdier og ressurser, på en bærekraftig måte?

Et annet tema er «Resilience Engineering». LR Foundation bruker 10 millioner pund over fem år på temaet med innspill fra flere miljøer og bedrifter.

Jan Reier Huse sier at det ikke er noe norsk begrep som forklarer «resilience» på en presis måte.

- Det nærmeste vi kommer er «robusthet», eller hvordan vi forbereder samfunnet, verdier, mennesker, bedrifter og infrastruktur på best mulig måte, sier Huse.

Lloyd’s Register Foundation

Stiftet i 2012 og er en veldedig organisasjon med formål om å hjelpe til å beskytte liv og verdier. Det skal oppnås ved å støtte ingeniør- og teknologidrevet utdannelse, offentlig engasjement og anvendelse av forskningsdrevet utdannelse.

Overskudd fra Lloyd’s Registers kommersielle drift pløyes tilbake i fondet. Sammen med avkastning på investerte midler, støtter LR Foundation prosjekter og forskning over hele verden. I regnskapsåret juli-juni 2015-16 ble det utbetalt 34,6 millioner pund (ca. NOK 350 millioner) og i 2016-2017 22,8 millioner pund (ca. NOK 250 millioner).

Lloyd’s Register Group Ltd.

Britisk selskap med røtter tilbake til 1760. Begynte med klassifisering av skip, utarbeidelse av regelverk, verifikasjon, kvalifikasjon og rådgiving. Utvidet aktiviteten til å omfatte marine konstruksjoner, olje- og gass, industri, kjernekraft og jernbane.  Eid av Lloyd’s Register Foundation.

Ansatte: 8.000 (Ca. 100 i Norge)

Omsetning: 881 millioner pund (ca. 9,6 milliarder kroner)

Som eksempel trekker Huse  fram større miljølaster, stormer og uvær som følge av klimaendringer. Større kompleksitet i i alt rundt oss i samfunnet må håndteres bedre.

En sak – mange sider

Historien er full av eksempler på manglende risikoforståelse og rekkefølgekonsekvenser.

Da Fukushima-kraftverket i Japan ble rammet av en flodbølge fra Tsunamien 11. mars 2011, var nødaggregatet på plass og fullt operativt. Problemet var at også aggregatet ble oversvømmet og derved satt ut av funksjon.

Da Houston ble oversvømmet i fjor under orkansesongen, ble en rekke IT-systemer slått ut. Årsak: Serverrommet for store selskap lå i kjellere som ble fylt med vann.

Det finnes også gode eksempler på riktig handling ut fra varsel om risiko. Orkanen Sandy ble i oktober 2012 varslet flere dager i forveien. Like før den traff New York, sørget transportselskapet for å kjøre alle tog ut av tunneler og lavereliggende strøk. Alle tog ble berget. I New Jersey var de ikke like forutseende. 

- Vi trenger metoder og verktøy til å forstå og håndtere både store og små ting, se samfunn, mennesker og teknologi i samspill, sier Huse.

Han påpeker at det ikke bare er snakk om teknologi.

- Det handler vel så mye på å tenke langsiktig og trene på hvordan uforutsette hendelser skal håndteres, sier Huse.

Karl Ove Ingebrigsten gir et hjemlig eksempel.

Jan Reier Huse er direktør i Lloyd's Register i Norge, men jobber også for stiftelsen LR Foundation. På bordet ligger eksempler på Foresight-rapporter. Foto: Tore Stensvold

- Vi venter på vårflommen i flere deler av landet. Voller og flombarrierer er bygget, men vi kan fortsatt bli rammet. Da må vi ha øvet på ulike scenarier og vite hvordan vi skal handle for å minimere skadeomfang og konsekvenser, sier Ingebrigtsen.  

Katedral og børs

Selv om LR Foundation jobber frikoblet fra den kommersielle virksomheten til Lloyd’s Register, tror og håper Ingebrigtsen at noe kan ende opp i kommersielle tjenester og produkter.

Lloyd’s samarbeider blant annet med Promaps i Bergen. Selskapet har teknologi for styring og risikoanalyse av strømforsyningsnett. Det forholdet startet imidlertid rent kommersielt.

Ingebrigtsen sier at det ville vært naturlig å ha med Promaps og deres teknologi til Australia i fjor høst.  Tesla-grunnlegger Elon Musk lovet å få levert et megabatteri på 100 MW innen 100 dager til delstaten Sør-Australia. Om han ikke klarte det, skulle staten få energilageret gratis.

Delstaten med 1,7 millioner innbyggere, har opplevd blackout flere ganger på grunn av ustabilt nett og strømforsyning. 

Lloyd’s Register kvalitetssikret Elon Musk sitt megabatteri på 100 MW levert til Sør-Australia på under 100 dager. LR mener norske Promaps kunne vært med på å sikre at nettet takler påkjenningene. Foto: Tesla

Lloyd’s var inne og kvalitetssikret at energilageret på 129 MWh ville takle en blackout.

- Det var en ren kommersiell kontrakt der Promaps kunne underbygget vår, sier Ingebrigtsen.

Han legger til at Lloyd’s likevel fikk rett i at systemet var effektivt.

- De fikk blackout og batterilageret slo inn som det skulle. Ingen av strømkundene merket noe til det, sier han fornøyd.

Norsk styrke

Ingebrigtsen sier at Norge er kjent for å være gode på risikohåndtering, eller «risk management». Det er i hovedsak knyttet til det strenge sikkerhetsregimet innen olje- og gass.

- LR sitt «risk management-senter ligger i Norge. Det er her det er utviklet og raffinert i takt med aktiviteten på sokkelen, sier Ingebrigtsen. 

Lloyd’s Register har i overkant av 100 ansatte i Norge. Om lag 300 jobber med risiko på verdensbasis i LR-systemet. Ledet fra Norge.

Digitale løsninger er også sterkt forankret i Norge, basert på hvordan norske miljøer er kommet langt.

- Digital innovasjon er forankret i Norge. Vi jobber tett med noen selskaper på dette området, seir Nyiredy.

Lloyd’s sikter både til fjernstyring av oljeplattformer, inspeksjon med droner, sammenkobling med internet of things, digitale tvillinger og automatiseringsarbeid innen transport, spesielt skip og ferger.

Promaps faller også inn i denne kategorien med sine systemer for risikoanalyse og håndtering av stømforsyningsnett.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå