BYGG

Har fått i oppdrag å kutte byggekostnadene med 20 prosent - her er forslagene

Ny rapport fra Bygg 21.

Den nye rapporten fra Bygg 21 kommer med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksbehandling som skal kunne spare samfunnet for milliarder.
Den nye rapporten fra Bygg 21 kommer med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksbehandling som skal kunne spare samfunnet for milliarder. Bilde: Mari Gisvold

I oktober 2014 lanserte samarbeidsprogrammet Bygg 21 planene om å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020

I kjølvannet av det, leverte programmet sin første rapport til kommunalminister Jan Tore Sanner onsdag morgen. Rapporten kom med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og saksbehandling. 

Den tar for seg samspillet mellom privat og offentlig sektor i byggeprosesser, og kommer med enkle grep som kan spare samfunnet for milliarder. 

Halvere plannivåer 

Grepene Bygg21 foreslår går ut på å halvere antallet plannivåer fra fire til to, sørge for forutsigbare og realiserbare rekkefølgebestemmelser og å forenkle og automatisere byggesaksbehandling via Altinn. 

– Sammen vil disse forslagene redusere tidsbruken, øke forutsigbarheten og redusere detaljeringsgraden i byggeprosjekter, sier Sissel Leire, styreleder for Bygg21 i en pressemelding.

Hun viser til at forskjellene i behandlingstid av plan- og byggesaker varierer veldig i landets kommuner i dag. 

– Statistikk fra Statistisk sentralbyrå fra 2014 viser at Bergen i snitt brukte 916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, mens Oslo bare brukte 263 dager, forteller hun. 

BYGG21

  • Bygg21 ledes av et styre, mens Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21.
  • I 2014 skal Bygg 21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen innen FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer.
  • Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier.
  • Initiativet til Bygg21 ble i sin tid tatt av NTNU og Sintef, staten grep ballen i Stortingsmelding 28 (2011–2012), "Gode bygg for eit betre samfunn".
  • Bygg21 holder frokostmøte om rapporten 14 juni klokken 08:30 på Sentralen i Oslo. 

Sparer milliarder

Leder av Bygg 21, Sverre Tiltnes, forteller at det er svært kostbart både for næringslivet, kommunene og staten med behandlingstider på nivå med de man finner i Bergen. 

– Vi tror endringene vi foreslår i denne rapporten vil spare samfunnet for milliarder, sier han til Teknisk Ukeblad.

Men ønsker ikke å gå i detalj på hvor mange milliarder det er snakk om. 

Tiltnes utdyper derimot noen av forslagene:

– Det er ikke noe krav om at man må ha fire plannivåer. Vi mener to plannivåer er tilstrekkelig og foreslår at KMD utarbeider retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende arealplannivåer, bestående av kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og en reguleringsplan med bestemmelser. Om vi klarer å halvere antallet plannivåer er effektiviseringspotensialet i byggeprosjekter enormt, sier han. 

Fjerner usikkerhet

Når det kommer til forutsigbare rekkefølgebestemmelser mener Tiltnes det er mulig å spare ytterligere. 

– Dagens praktisering av innsigelser og rekkefølgekrav gjør planarbeidet uforutsigbart, og skaper svært ofte unødvendig usikkerhet for utbyggere og boligkjøpere. Vi ber derfor departementet utarbeide retningslinjer slik at alle myndighetsområder med innsigelsesrett blir samordnet i ensartede rutiner og praksis, sier han. 

Neste steg er å digitalisere og automatisere byggesaksbehandlingen.

– Forenklet og digital byggesaksbehandling kan i løpet av kort tid åpne for automatisert byggesaksbehandling. Ambisjonen er at byggesak på Altinn vil motivere til, og øke andelen fullstendige byggesøknader, sier han. 

Og legger til at det burde være mulig å automatisere deler av byggesaksbehandlingen allerede i løpet av 2017.

Umiddelbar innføring

Ifølge rapporten skal noen av tiltakene være mulig å iverksette umiddelbart. 

– Dette er konkrete og gjennomførbare tiltak som kan gi stor effekt. Noen kan iverksettes umiddelbart gjennom retningslinjer fra KMD, andre krever noe mer forarbeid, sier Leire. 

Både hun og Tiltnes har stor tro på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ønske grepene velkomne. 

– Rapporten er laget på bestilling fra KMD, og er derfor et tydelig tegn på at departementet ønsker å bidra til effektivisering og reduserte kostnader i byggebransjen, sier Tiltnes. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.