SAMFERDSEL

Grønn rute for Europa

Seniorforsker Johanna Ludvigsen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) tok i fjor initiativ til et stort internasjonalt forskningsprosjekt kalt Polcorridor/Logchain. Målet er å finne alternative transportkorridorer gjennom Europa, utenom Tyskland. En stund så det ut til at prosjektet ville strande på grunn av pinlig norsk pengemangel, men nå har Norges forskningsråd gravd frem de manglende to millionene.

Prosjektet er lansert gjennom Eureka-samarbeidet og har skapt internasjonal oppmerksomhet. Foreløpig har ti land, i tillegg til Norge, meldt sin interesse for å være med. Logchain inkluderer ny fergeforbindelse mellom Polen og Sverige, hurtiggående tog gjennom Øst-Europa og nye innenlands vannveier fra Østerrike til Syd-Europa og Sydøst-Europa.

Kommersielt selskap

- Alle involverte parter skal møtes i Krakow i Polen 25. februar for å drøfte arbeidet og hvordan oppgavene skal fordeles, sier Ludvigsen. Foreløpig er ni vitenskapelige partnere, én institusjonell partner og fire jernbaneoperatører med i prosjektet.

Ludvigsen sier hun regner med at det vil bli konkurranse om å få tilgang til den nye tilførselsveien. Prosjektet vil trolig føre til at et nytt kommersielt basert selskap blir stiftet for å dra nytte av resultatene. - De to havnene i Polen og Østerrike vil fungere som sentraler og de vil være koordinert. Ellers er infrastrukturen på plass. Jernbanelinjene har ledig kapasitet. Kunsten er å utnytte den på best mulig måte.

Øker underskudd

Forskningsrådets områdestyre for industri og energi fulgte i siste styremøte opp forslaget fra direktør Erik Skaug om å øke underskuddet i et disposisjonsfond. I praksis betyr det at Forskningsrådet bevilger mer penger enn det har, i trygg forvisning om at på langt nær alle prosjekter som mottar midler, bruker dem opp.

Totalt skulle Norge delta med 4,5 millioner kroner hvert år i tre år, til sammen 13,5 millioner kroner. Totalbudsjettet lyder på 13,3 millioner euro, som er om lag 106 millioner kroner. Forskningsrådet manglet noen få millioner til prosjektet før Teknisk Ukeblad skrev om saken. Nå er 3,7 millioner norske kroner bevilget, og det er nok til at prosjektet kan starte, opplyser Ludvigsen.

Færre stipendiatstillinger

Det kan føre til at kun to av de fire stipendiatstillingene som var planlagt, vil bli utlyst. - NTNU har godkjent fire emner for doktorgradsstudier innen ingeniørfag og industriell økonomi. Nå kan det se ut til at jeg bare får ansatt to, sier Ludvigsen.

Da Stortinget i fjor høst behandlet statsbudsjettet for inneværende år, ble det kuttet 140 millioner kroner fra Forskningsrådets budsjett. 115 av disse ble tatt fra brukerstyrte prosjekter innen området industri og energi. Områdedirektør Erik Skaug måtte tidligere i år sende ut brev til flere hundre søkere om at det ikke fantes midler til ett eneste nytt prosjekt i år. Overfor Teknisk Ukeblad har han også gjort det klart at kuttene vil gå hardt utover antallet nye stipendiatstillinger.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.