OLJE OG GASS

Gransker Akers partnerselskap

TRØBBEL: Kjell Inge Røkke og Aker har problemer i Ghana.
TRØBBEL: Kjell Inge Røkke og Aker har problemer i Ghana. Bilde: Scanpix

Aker i Ghana

Aker og selskapets lokale partner Chemu Power ble i november 2008 tildelt en eierandel og operatørskap i en petroleumslisens på dypt vann utenfor Ghana i Vest-Afrika. Petroleumsavtalen var framforhandlet med landets nasjonale oljeselskap GNPC og den daværende regjering, og den ble fremlagt og ratifisert av det ghanesiske parlamentet. I ettertid har det vært valg og regjeringsskifte i landet.

Ifølge Financial Times etterforsker ghanesiske og amerikanske myndigheter korrupsjonspåstander mot det Texas-baserte selskapet Kosmos og dets lokale partnerselskap EO Group. Ghanesiske myndigheter mistenker at personene som etablerte EO Group brukte sine tette bånd til ledelsen i den forrige regjeringen til å sikre seg selv og Kosmos tilgang til en av landets mest lovende oljeblokker på særdeles gode vilkår.

Nå har myndighetene også rettet blikket mot Akers oljelisens i landet. Ghanas energiminister, Joe Oteng-Adjei, hevder i et brev til Aker at selskapets petroleumslisens er ugyldig. Begrunnelsen er at den ikke oppfyller lovens krav om at et ghanesisk selskap må være part i avtalen. I det samme brevet reiser energiministeren kritiske spørsmål ved Akers lokale partner, Chemu Power.

Tette bånd

Teknisk Ukeblad har i flere uker prøvd å spore opp dette selskapet. Hovedpersonen bak Chemu Power, Nik Amarteifio, er en nær støttespiller av John Kofi Agyekum Kufuor - som var president i landet fra 2001 til 2009. Amarteifio hadde mange roller under den tidligere presidenten.

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer er Kufuor gudfaren til Amarteifios datter, Nicole. Og tidlig i sin presidentperiode utnevnte eks-presidenten Amarteifio til styreleder for Bank of Ghana, sentralbanken i landet.

Amarteifio har også sentrale roller innen andre sektorer. Han var blant annet administrerende direktør for gullgruveselskapet West Africa Gold Fields Limited og styreleder for African Selection Mining Corporation. I januar 2002 fikk han 300 000 opsjoner i Axmin for sin rolle som konsulent for det kanadiske gruveselskapet som hadde interesser i landet.

Skatteparadis

I tillegg satt Amarteifio i styret i aluminiumsselskapet Valco hvor staten Ghana var majoritetseier. Hans businesspartner Charles Mensah var da administrerende direktør i Valco.

I 2008 ble 70 prosent av Valco solgt til et mystisk selskap kalt International Aluminum Partners som, ifølge avisen The Chronicle, bare har en postboks i skatteparadiset De britiske jomfruøyene. Det samme året dannet Amarteifio og Mensah selskapet Chemu Power som er et datterselskap av Chemu Capital ltd. som også er registrert i det samme skatteparadiset.

– Ingen oljekompetanse

I Ghana blir det stilt spørsmål om hvorfor Aker valgte å samarbeide med akkurat Chemu Power som ikke har noen som helst erfaring med petroleumsvirksomhet fra tidligere. Ifølge journalist Raymond Archer i avisen The Enquire har selskapet verken eget kontorlokale eller egne ansatte.

Han hevder at det er grunn til å tro at det var på grunn av Amarteifios nære bånd til eks-presidenten at Aker fikk den attraktive oljelisensen ”South Deepwater Tano”. Og i energidepartementets brev til Aker blir det understreket at det i forkant av Akers tildeling var forhandlinger med et annet konsortium av selskaper om denne oljeblokken. Men disse forhandlingene ble brutt fordi konsortiet ikke aksepterte å inkludere et spesifikt ”lokalt selskap”.

Dette konsortiet skal nå få muligheten til å forhandle om oljelisensen på nytt.

Dekker utgifter

I et brev sendt 12. mai 2009 ber energiministeren Aker om å overlevere dokumentasjon på all korrespondanse mellom Aker og Chemu Power i forkant av avtalen som ble inngått. Aker skal ha svart detaljert på dette brevet i løpet av en uke.

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer har Aker dekket utgiftene til Chemu Power. Aker selv hevder å ha betalt totalt cirka to millioner kroner til selskapet som betaling for kostnader relatert til praktiske, administrative tjenester, herunder leie av kontor og personell i Ghana.

Teknisk Ukeblad har bedt Aker om å få adressen og telefonnummeret til Chemu Power. Adressen selskapet kom opp med, var ifølge kilder i Ghana, adressen til et bolighus i nærheten av flyplassen i Accra.

Selv om brevet fra energiministeren ble sendt 30. desember, sendte ikke Aker ut en børsmelding om at selskapet stod i fare for å miste lisensen før 22. januar, bare timer etter at Teknisk Ukeblad konfronterte Aker med spørsmål om Chemu Power og lisensen i Ghana.

Aker Kværner tar utradisjonelle virkemidler i verk i jakten på nye nøtteknekkere. Oslo S tirsdag 30. oktober 2007. Her informasjonssjef Stein Inge Liasjø ( til venstre) og konserndirektør Geir Arne Drangeid.
FORSVARER GHANA-AVTALE:Konserndirektør for kommunikasjon i Aker ASA, Geir Arne Drangeid (t.h.), mener Aker har spilt med åpne kort i Ghana. Scanpix

AKERS SVAR:

- Krevde lokal partner

Aker mottok 26. januar klokken 11.13 en epost fra Teknisk Ukeblad med en tekst som blant annet omtaler selskapet Chemu Power. Etter at Teknisk Ukeblad har jobbet med artikkelen "i flere uker" har redaksjonen funnet det betimelig å innvilge Aker en frist for tilsvar på to timer og 47 minutter. Vi tar det til etterretning, og gjør et forsøk selv om det er noe uklart hva journalisten mener vi bør svare på.Akers relasjon til Chemu Power er vel kjent. Chemu er, sammen med Aker og det ghanesiske statsoljeselskapet, part i en "Petroleum Agreement" som ble fremlagt for, og enstemmig godkjent av det ghanesiske parlamentet i november 2008. Dette er nærmere beskrevet i pressemelding fra Aker datert 6. november 2008. Oss bekjent var det på dette tidspunkt ingen, verken i Ghana eller andre steder, som reiste spørsmål til vårt valg av lokal partner. Tvert i mot krevde ghanesiske myndigheter at vi som utenlandsk selskap måtte ha en lokal partner.I et brev datert 30. desember 2009 sendt per ordinær post, hevder energiministeren i Ghana at lisensen er ugyldig. I samme brev reises det spørsmål om Akers lokale partner. Som det fremgår av Akers melding 22. januar 2010 stiller vi oss uforstående til påstanden om at lisensavtalen skal være ugyldig. Vi kommenterer også forholdet til Chemu. Meldingene er tilgjengelige på våre hjemmesider www.akerasa.com.Vi oppfordrer Teknisk Ukeblads lesere til å lese våre pressemeldinger. De er tilgjengelige på våre hjemmesider www.akerasa.com. I den ferskeste meldingen beskriver vi hvordan Chemu i det siste har blitt forsøkt diskreditert i ghanesiske medier. Her beskriver vi videre hvordan Akers avtaler med Chemu kom i stand etter krav fra ghanesiske myndigheter om lokal partner, og at åpenhet om Chemus rolle har vært et viktig premiss for Aker.Før samarbeidet ble innledet, gjorde Aker grundige undersøkelser av Chemu og personene som står bak selskapet uten å finne kritikkverdige eller tvilsomme forhold ved selskapet eller personene som står bak. For ytterligere å beskytte selskapets interesser, insisterte Aker på at avtalen med Chemu måtte inneholde klausuler som innebærer at avtalen opphører dersom det skulle bli avdekket at Chemu har opptrådt ulovlig eller på tvers av god forretningsskikk. Slike forhold har vi ikke avdekket, og vi har heller ikke mottatt informasjon som skulle tilsi at ghanesiske myndigheter sitter med slik informasjon.Helt til slutt vil vi tilføye at bygningen i Accra som Teknisk Ukeblad omtaler som et "bolighus" er innredet og benyttes til kontorformål, slik vi også ser flere eksempler på i Oslo. I tett samarbeid med det ghanesiske statoljeselskapet gjennomført eAker i fjor et større program for innsamling av seismiske data på den aktuelle lisensen i Ghana. Som nevnt har Chemu bistått med praktisk og administrativ støtte lokalt. Etter vårt skjønn er disse tjenestene levert på en effektiv måte. De utgjør i underkant av en prosent av våre kostnader for innsamling og bearbeiding av seismikk.Med disse kommentarer håper vi å ha bidratt til å kaste litt lys over saken, og vi ser fram til Teknisk Ukeblads videre undersøkelser.Med vennlig hilsen

Geir Arne Drangeid, Aker ASA

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.