KLIMA

Gran kan pynte klimaregnskapet

Norsk skog vokser så mye at karbonopptaket kunne kompensert for 21 gasskraftverk. Utslippene i andre sektorer i Norge bare øker.

Vinter, morgen ved Hurdalssjøen. Furuskog. Alpenglow over Hurdalsåsene. Tatt fra mot vest. Hurdal, Romerike, Akershus.Foto: © Øystein Søbye / NN / Samfoto
Vinter, morgen ved Hurdalssjøen. Furuskog. Alpenglow over Hurdalsåsene. Tatt fra mot vest. Hurdal, Romerike, Akershus.Foto: © Øystein Søbye / NN / Samfoto Bilde: Søbye, Øystein

Mens regjeringen diskuterer hvordan den nye klimameldingen skal se ut, og om målene fra det såkalte Klimaforliket i 2007 skal stå ved lag, viser de endelige tallene fra Statistisk sentralbyrå at utslippene stiger.

Må ha nye tiltak

Fra 2009 til 2010 økte utslippene med 4,7 prosent.

– Vi ser behov for nye tiltak for å få utslippene ned. Men hadde vi ikke gjennomført tiltakene vi har gjort, hadde det sett enda verre ut, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Hun er som kjent oppe i arbeidet med den nå utsatte stortingsmeldingen om klima , oppfølgeren til det såkalte Klimaforliket.

Gassutslipp

Utslippene fra energiforsyning stiger prosentvis mest – med 30,4 prosent, først og fremst på grunn av gasskraftverket på Kårstø og oppstarten av kraftvarmeverket på Mongstad.

Dette er utslipp fra bruk av naturgass til elektrisitets- og varmeproduksjon.

Utslippene fra elektrisitetsproduksjon har tidligere vært små, ettersom denne sektoren har vært dominert av vannkraft.

Heidi Sørensen Scanpix 1011151559.jpg

Reddes av skogen?

Utslippene på 53,9 tonn CO2-ekvivalenter gjør at Norge kommer lenger unna målene i det såkalte Klimaforliket, som sa at utslippene ikke burde overstige 45–47 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2020.

Økningen gjør også at Norge må ut på kvotemarkedet for å oppfylle sine forpliktelser i Kyotoavtalen. FN har gitt Norge 50,1 millioner tonn, ifølge SSB.

En løsning på knipa kan være å finne i skogen. Grana vokser nemlig som besatt.

Norske skoger binder årlig opp over 25 millioner tonn, ifølge tall fra Skog og landskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Internasjonalt regelverk

Til sammenligning slipper gasskraftverket på Kårstø ut 1,2 millioner tonn i året dersom det er i full drift. Blir skog med i det norske klimaregnskapet , ville Norge halvert utslippene.

– Er det ønskelig å få skog sterkere inn i klimaregnskapet?

– Her forholder vi oss primært til det internasjonale klimaregelverket. Det er klart at vi må skjøtte og forvalte skogen på en måte som gjør at den lagrer mest mulig CO2, sier statssekretær Sørensen.

Skogsatsing

Senterpartiet varslet nylig at de ville satse på skog som et viktig virkemiddel i klimaarbeidet. Partiet jobber ifølge Nationen for å få flere konkrete skogtiltak i den kommende klimameldingen.

Selv om skogen skulle bidra til å pynte på det nasjonale klimaregnskapet, hjelper det så langt lite internasjonalt.

Norge har bare anledning til å godskrive rundt 1,5 millioner tonn CO2 i skog.

LEDER: Klimadebattanter, skjerp dere!

Oljenæringen på topp

Mens det tradisjonelt har vært industrien som har sluppet ut mest CO2, har olje- og gassektoren nå etablert seg på utslippstoppen her til lands siden 2007.

I perioden 1990–2010 er industriutslippene redusert med en tredel, samtidig som utslippene fra olje- og gassvirksomhet har økt med to tredeler, ifølge SSB.

Reduksjonen i utslipp fra industrien skyldes både bedriftsnedleggelser og teknologiforbedringer.

Kald vinter

Også utslippene i forbindelse med oppvarming i husholdningene og næringslivet utenfor industrien gikk prosentvis mye opp i 2010, mye grunnet den særdeles kalde vinteren.

Slike utslipp utgjør imidlertid bare to prosent av de totale utslippene.

– Kald vinter og finanskrise trekkes frem som årsaker for at klimautslippene går opp eller ned. Blir tiltakene uansett en kamp mot vindmøller, når det er andre faktorer som teller?

– Man kan kalle det andre faktorer. Det er åpenbart at finanskrisen satt veldig hardt inn, og at reduksjonen i utslipp fra 2008 til 2009 ikke bare handlet om politikk. Det sa vi også. Men dette sier noe om hvor tett utslippene kan knyttes til velferdsutviklingen. Vi har ennå ikke klart godt nok å koble vekst fra utslipp av klimagasser, sier Sørensen.

Les også: – Jeg er klimaoptimist

Lederen for FNs klimapanel trues på livet

Her planlegges innlandets første vindpark

Frp med klimaultimatum til Høyre

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.