Gir millioner til ingeniørstudier

Gir millioner til ingeniørstudier
NYTT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø, er enige om at realfag er essensielt. Bilde: Dag Yngve Dahle

TROMSØ: I kjølvannet av en bekymringsvekkende skral NOKUT-evaluering av norsk ingeniørutdanning har Kunnskapsdepartementet snekret en ny rammeplan for ingeniørutdanning.

Rammeplanen inneholder flere tiltak som skal øke den faglige kvaliteten, redusere studentfrafallet og gi ingeniører som i større grad er klare for arbeidslivet.

Slik blir framtidens ingeniør

Utvidelse

For å få dette på plass følger en ekstrabevilgning på fire millioner kroner.

Nå utvides denne ekstrabevilgningen. Det kunne forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fortelle på MNT-konferansen om matematikk, naturfag og teknologi i Tromsø i dag.

– Jeg har nå besluttet å sette av ytterligere fire millioner kroner til dette formålet. I år bruker vi dermed til sammen åtte millioner på å styrke norsk ingeniørutdanning, sier Aasland.

Nyheten førte til applaus fra konferansedeltakerne i salen.

Sier nei til flere universiteter

Samarbeid

Aasland gikk ikke konkret inn på hvordan pengene skal brukes, men redegjorde for målet med tiltaket.

– NOKUT har påvist svakheter ved ingeniørutdanningen her i landet. Lite praksis og for små fagmiljøer er blant svakhetene vi bør gjøre noe med. Jeg synes det fine samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik er et godt eksempel på hva som skal til, sier statsråden.

Hun fortsetter slik:

– Jeg har forhåpninger om at denne satsingen skal gi mer robuste fagmiljøer, mer samarbeid mellom læresteder og mer relevante utdanninger, sier Aasland.

Motivasjon

Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø, er opptatt av å få flere til velge realfag.

– Det handler i stor grad om alder og kjønn, men også om å motivere de mest begavede blant oss, sier rektoren.

Ingeniørstudentene krever praksis

Fikk pris for studiekvalitet

Les mer om: