Full splid i regjeringen om dyrere strøm

Full splid i regjeringen om dyrere strøm
UENIGHET I REGJERINGEN: Frps energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen presset energiminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortinget i går for å få fram uenighet mellom Senterpartiets og SVs energipolitikk. (Arkivbilde) Bilde: Scanpix

Det var under Stortingets spørretime i går at Frps energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen stilte spørsmål til energiministeren med utgangspunkt i en sak Teknisk Ukeblad publiserte for to uker siden.

Saken Vil ha flere utenlandskabler og dyrere strøm hvordan Erik Solheim i et møte med vindkraftbransjen i Miljøverndepartementet 13. januar tok til orde for mange kraftkabler til utlandet og høye strømpriser for å gjøre energieffektivisering lønnsomt.

Teknisk Ukeblad var til stede på møtet.

Les saken: Vil ha flere utenlandskabler og dyrere strøm

Ingen kommentarer

Etter møtet har Teknisk Ukeblad forsøkt å få miljøvernministeren til å utdype sine uttalelser, men Miljøverndepartementet takket nei.

Heller ikke politisk ledelse i Olje- og energidepartementet ønsket å kommentere Solheims uttalelser.

Men som kjent må statsråder svare i Stortinget.

Det er fra før kjent at energiministeren er langt mer skeptisk til å bygge nye utenlandskabler enn hans to partifeller og forgjengere i energiministerstolen, Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen.

Moe er isteden mer opptatt av å bygge et godt kraftnett i Norge slik at det forskjellen i kraftprisen mellom regionene blir utjevnet.

– Ikke økte priser

Og ut fra det energiministeren sa i Stortinget i går, er det ingen ting som tyder på at han ønsker høye kraftpriser for å gjøre energieffektivisering lønnsomt, slik miljøvernministeren tar til orde for.

– Jeg tror ikke vi kan si at mer utvekslingskapasitet entydig betyr økte priser, det kan også komme til å gi rimeligere priser og et mer stabilt kraftbilde, sa Moe.

Amundsen, som tidligere har – Regjeringen snakker med to tunger om strømprisene , svarte med å si at det hele avhenger av forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

– Man kan ikke la være å se for seg at prisdannelsen vil bli påvirket dersom avgangen av strøm fra Norge er større enn den totale produksjonsøkningen som kommer, sa han.

Solospiller

Amundsen syntes også det er merkelig at ikke Solheim har dementert uttalelsen han ble sitert på fra møtet, hvis han ikke står for den.

– Er det sånn at statsråd Erik Solheim uttaler seg på fritt grunnlag, uten å ha regjeringen bak seg, eller er det regjeringens syn han uttaler seg om når han sier at det er et ønsket mål å øke strømprisen, sa Amundsen.

Må svare for seg selv

Men energiministeren ville ikke gå i polemikk med sin statsrådskollega.

– Med all respekt vil jeg veldig sterkt mene at det å kontrollere hva Erik Solheim har sagt og ikke, først og fremst bør være et spørsmål til Erik Solheim, sa han.

Likevel understreket han at regjeringens politikk ligger fast.

– Den er redegjort for overfor Stortinget i flere omganger. Mitt mål er å gå videre med de planene som vi har redegjort for. Det dreier seg om økt utbygging av fornybar kraft i Norge, økt satsing på infrastruktur og dermed om å bidra til et klimavennlig, moderne, stabilt og sikkert strømforsyningsnett i Norge, sa Moe.

Les også:

Moe knuste batteridrømmen

– Fem kabler gir Tysklandspriser

Mistenker politisk styrt Statnett-analyse

– Vi er ingen bremsekloss – Fem kabler gir Tysklandspriser – Vi er ingen bremsekloss

Les mer om: