SIVILINGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI - NTNU

Fredrik har søkt 50 jobber uten å lykkes

Valgte attraktiv masterutdannelse. I fjor snudde det.

Får ikke jobb: Fredrik Jonassen står uten jobb to måneder etter siste dag på Gløshaugen. Han er villig til å jobbe over hele landet og til å prøve seg i andre bransjer. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
Fortsatt arbeidsledig: – Jeg har søkt på jobber i et helt år, men har ennå ikke fått jobb, sier Fredrik Jonassen, fersk sivilingeniør i undervanns­teknologi fra NTNU.

Valgte attraktiv masterutdannelse. I fjor snudde det.

  • Karriere

Jonassen er fersk sivilingeniør i undervanns­teknologi fra NTNU. Han er blant studentene­ som tradisjonelt har vært så attraktive på arbeids­markedet at de gjerne har fått seg jobb før siste eksamen er avlagt.

Men i år er situasjonen ikke fullt så rosenrød. Etter et halvt hundre jobbsøknader og flere intervjuer står Jonassen­ fortsatt uten jobb – to måneder etter at han forlot­ Gløshaugen.

– Jeg har søkt på jobber i et helt år, men har ennå ikke fått jobb. Jeg hadde sett for meg at jeg ville få jobb ganske raskt, men jeg har nok vært veldig uheldig med timingen, sier Jonassen.

Øystein (50) har CV få kan matche: Øystein (50) har CV få kan matche - blir ikke invitert på intervju

Attraktiv i fjor

26-åringen fra oljehovedstaden Stavanger kan skilte med gode karakterer og har også hatt flere relevante sommerjobber, som ofte leder til fast ansettelse.

– Mange av stillingene jeg ikke har fått har gått til ingeniører med mer arbeidserfaring. Så langt har jeg altså hatt for lite arbeidserfaring til å få jobb, selv om jeg har søkt på jobber i hele landet, sier han.

Han forteller at han fikk et godt jobbtilbud for to år siden­, da han var ferdig med bachelorgraden. Da valgte han å takke nei for å gå videre med en mastergrad.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg ville ta en master­ for å lære enda mer. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg kanskje utsatt masterstudiene litt, sier Jonassen. Han mener det var i fjor det snudde.

Les også: Disse 7 tingene må du aldri gjøre på jobbintervjuet

Rakk ikke å begynne

– Studiekollegene på fjorårets kull merket i fjor at det gikk litt tregere å få seg jobb enn det som hadde vært vanlig. Flere av dem er nå sagt opp fra jobbene de fikk. Jeg kjenner også flere som er blitt tilbudt jobb, men fikk sparken før de fikk begynt. De rakk ikke å begynne, sier han.

Ifølge Tekna merker deres studentmedlemmer de dårlige­ tidene. som særlig råder i oljenæringen. En uformell­ undersøkelse­ blant 1100 av Teknas student­medlemmer denne våren viste at 26 prosent av studentene hadde fått seg jobb.

Til sammenlikning hadde 37 prosent ikke fått jobb, mens 37 prosent skulle studere mer eller gjøre noe annet.

Les også: Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen

Verste på ti år

Hver fjerde student hadde altså fått seg jobb før de hadde avlagt siste eksamen. Det høres ikke så verst ut. Men sett i forhold til tall fra Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse i november 2014 – altså bare et halvt år tidligere – kommer andelen i et annet lys.

Der meldte 80 prosent at de fikk seg jobb før de forlot skolebenken.

Det var dog en nedgang på fem prosentpoeng, noe som antydet et dårligere arbeidsmarked for Teknas medlemmer. Selv om de to undersøkelsene ikke er statistisk sammenliknbare, sier Tekna at vårens uformelle undersøkelse viser en ytterligere forverring av arbeidsmarkedet. Det går særlig ut over nyutdannede ingeniører.

– Arbeidsmarkedet er følsomt for de store svingningene vi nå opplever i oljebransjen. Indikasjoner tyder på at arbeids­markedet for våre medlemmer generelt og ny­utdannede spesielt har svekket seg ytterligere innen olje- og gass. Vi må trolig mer enn ti år tilbake for å finne tilsvarende­ tall for Teknas medlemmer, sier Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna.

Tekna understreker at både medlemmer som blir nedbemannet i petroleumssektoren og nyutdannede generelt er attraktive i arbeidsmarkedet: Erfaringsmessig får de seg jobb i andre bransjer og vil gå inn i stillinger både i privat og offentlig sektor.

Les også: Nyutdannede sivilingeniører tjener best av alle med mastergrad  

Is i magen

Kristiansen ber samtidig arbeidsgivere i olje- og gass­næringen tenke seg om flere ganger før de kvitter seg med for mange ansatte med tung kompetanse.

– Det er grunn til å tro at arbeidsmarkedet vil ta seg opp i tråd med utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet og senere med den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, sier Kristiansen og advarer:

–  Aktørene i oljebransjen må ha is i magen, så de ikke kvitter seg med kompetanse som vil være avgjørende for å løse fremtidige oppdrag. Å rive ned sterke kompetansemiljøer går raskt, men det tar lang tid å bygge dem opp igjen, sier generalsekretæren.

Han peker også på at det ikke er lenge siden arbeids­giverne klaget på stor ingeniørmangel.

– Vi har i en årrekke hatt mangel på teknisk-naturvitenskapelig kompetanse i mange bransjer og sektorer her i landet. Virksomheter som har manglet denne kompetansen, bør nå kjenne sin besøkelsestid og rekruttere folk med den kompetansen som nå blir ledig.

–  Det gjelder ikke minst i offentlig sektor, som nå har en unik mulighet til å rekruttere sårt tiltrengt kompetanse – for eksempel innen samferdsel og tekniske tjenester i kommunene, sier Kristensen.

–  Det gjelder ikke minst i offentlig sektor, som nå har en unik mulighet til å rekruttere sårt tiltrengt kompetanse – for eksempel innen samferdsel og tekniske tjenester i kommunene, sier Kristensen.Går foran olje: Ingeniører innen andre fagfelter enn petroleum får seg jobb raskt, ifølge studentleder Omar Samy Gamal. (Foto: Dag Yngve Dahle)

Les også: Dette er tegn på at du kan miste jobben

Ser muligheter

Også Nitos studentmedlemmer merker at det er færre jobber og vanskeligere å få seg jobb nå enn tidligere år.

– Vi ser at nyutdannede medlemmer bruker lengre tid på å finne relevante jobber enn før. Det gjelder i hovedsak petroleumsingeniører. Ingeniører innen andre fagfelter får seg relativt raskt jobb etter studiene, sier Omar Samy Gamal, leder i Nito-studentene.

Han ber oljeingeniørene være fleksible og se etter andre­ muligheter.

– Fortsatt er behovet for ingeniører stort, særlig i bygge­næringen og i offentlig sektor. Jeg oppfordrer dem som har studert petroleumsfag til å se etter andre steder der de kan bruke kompetansen sin. Kompetansen kan brukes innen andre fagfelter, sier studentlederen, som legger til:

– De må bare stå på. Det vil ta seg opp etter hvert, sier Gamal.

Fredrik Jonassen er betinget optimist.

– Jeg tror nok arbeidsmarkedet innen petroleum vil være vanskelig et par år fremover, men jeg kan ikke annet enn å tro at jeg får en relevant jobb. Når? Det er vanskelig å si. Jeg kan jobbe over hele landet og er også villig til å dra utenlands, sier Jonassen.

Les også: 7 intervjuspørsmål som avslører mer enn du tror

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå