SAMFUNN

FoU øker

I tillegg til veksten i FoU-bevilgningene over statsbudsjettet, kommer effekten av at ordningen med skattefradrag for FoU foreslås utvidet til å gjelde alle virksomheter.

Denne utvidelsen ventes å gi bedriftene en økning i årlig skattelette på om lag 400 milliarder kroner.

Videre er kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping styrket med 3 milliarder kroner. Kapitaløkningen vil gi en økt avkastning på ca. 180 millioner kroner i 2004.

Fradrag for FoU

Alle virksomheter som kommer inn under ESAs definisjon av SMB, skal fra 2003 kunne trekke fra 20 prosent av godkjente FoU-kostnader innenfor kostnadsrammen.

Vilkårene for å bli regnet som SMB etter ESAs definisjon, er at virksomheten har en omsetning lavere enn om lag 320 millioner kroner, balansesum lavere enn om lag 216 millioner kroner og færre enn 250 ansatte.

I tillegg må virksomheten tilfredsstille et krav om uavhengighet, det vil si at mindre enn 25 prosent av kapitalen må være eid av foretak som faller utenfor ESAs definisjon av SMB.

For at støtteintensiteten i ordningen ikke skal bli for høy i henhold til ESAs retningslinjer for statsstøtte, settes fradragssatsen til 18 prosent for bedrifter som faller utenfor ESAs definisjon av SMB.

Dersom virksomheten ikke betaler tilstrekkelig i skatt til at det dekker fradraget, utbetales det overskytende ved skatteoppgjøret.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.