MOTOR

Fortsatt fart som dreper

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete med dybderapporten om trafikkulykker 2007-08.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete med dybderapporten om trafikkulykker 2007-08.Bilde: Stein jarle Olsen


Det viser en dybdeanalyse av trafikkulykkene som Statens vegvesen står bak.

Feil av fører står for sju av 10 ulykker. Farten har vært for høy i over halvparten av ulykkene.

Yngre verst

Et klart utviklingstrekk det siste året har vært en dramatisk økning i dødsulykker blant de yngste bilførerne mellom 18-24 år – en økning fra 35 i de ti første månedene i 2007 til 54 i 2008.Til tross for omfattende opplysningskampanjer og annonser og opplegg for å endre unge bilføreres holdninger, er det i gruppen yngre bilfører ulykkene er flest.Veidirektør Terje Moe Gustavsen gir ikke opp holdningskampen av den grunn.Mer av det samme

– I kampen mot trafikkdøden er kunnskap viktig. Derfor er vårt ulykkesanalysearbeid viktig. Vi rykker ut og gransker alle dødsulykker. Dette er grunnlaget for tiltak og utgjør vårt fakta- og kunnskapsgrunnlag, sa veidirektøren da han overleverte rapporten med dybdeanalyser av ulykkene i 20007 og de 11 første månedene i år til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.Flest møteulykker

Ved inngangen til desember i år hadde 236 mistet livet i veitrafikken.

Vegvesenets analyser avdekker at møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer i 2008.

35 prosent av alle trafikkdrepte mistet livet i en møteulykke, mens 33 prosent var innblandet i en utforkjøring. 10 prosent av de drepte var fotgjengere.

Fortsatt er menn og unge bilførere dominerende i statistikken, samt at nesten halvparten av alle som mister livet i bil ikke bruker bilbelte.

Enkel resept

– Dette viser at vi må målrette vår innsats mot det som hjelper. Farten må ned, belte må på. Vi må fortsette arbeidet med midtrekkverk for å forhindre møteulykker. I tillegg må vi arbeide systematisk med å ordne opp med medvirkende faktorer knyttet til veien og veimiljø – som sideterreng, linjeføring, kryssutforming, sikthinder og veibelysning, sier Terje Moe Gustavsen.Samferdselsministeren sa seg enig i det.

-Tallene viser jo at det enkle ofte er det beste. Det dreier seg om å bruke refleks, bilbelte og unngå alkohol og andre rusmidler, sa Navarsete.Veiforhold

Analysen for 2007 viser at i en rekke av ulykkene kan veirelaterte forhold ha medvirket til ulykken eller ulykkens omfang. Glatt føre i en kombinasjon med for høy hastighet kan ha vært en medvirkende faktor i 18 prosent av ulykkene.

– Vanskelige føreforhold, veiens linjeføring og mangelfull skilting og oppmerking er de viktigste faktorene. Vegen i seg selv er sjelden dominerende årsak, men er på å avgjøre utfallet når ulykken først er ute. Her brukes også våre ulykkesanalyser aktivt for tiltak både på kort og lengre sikt, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.Han får full oppbacking av ministeren.– Dette er et prioritert område for regjeringen. Det er tøft å se at tallene øker, til tross for at vi har iverksatt mange tiltak. Man kan føle seg litt maktesløs, men vi skal brette oss ermene og jobbe videre, blant annet sammen med fagfolkene i Statens vegvesen, sier Navarsete.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.