OFFSHORE

Først på havbunnen

29. august i år ble det servert kake for alle interesserte under årets ONS-utstilling. De som spanderte var Norsk Hydro og ABB. Anledningen var ett års drift uten problemer for Troll Pilot, verdens første undervanns separasjonsanlegg for olje, gass og vann.

- Vi er svært fornøyd med driftssikkerheten på Troll Pilot. Anlegget har gått ett år uten problemer med større produksjon enn opprinnelig antatt, forteller direktør for drift og utvikling Johan K. Mikkelsen.

Han understreker at undervannsseparasjon heretter kan integreres i konseptutviklingsfasen og i drift av nye utbygginger.

- Troll Pilot viser at undervannsseparasjon er et kommersielt drivverdig konsept. Jeg må bare gratulere våre prosjektfolk og samarbeidspartnerne ABB og Framo med et vellykket prosjekt.

Det har ikke alltid vært slik. Opprinnelig burde det vært en toårsdag som skulle feires, men store problemer knyttet til strømforsyningen til Troll Pilot skjøv hele prosjektet ut i tid. Kort tid etter at brønnrammen med strømforsyningsenheten, separatoren og injeksjonspumpen ble satt på havbunnen og satt i drift våren 2000.

Å rette opp feilen og lage et nytt kraftforsyningsinntak tok et år. Etter at dette ble rettet har driften vært problemfri.

Pionerarbeid

William Bakke har vært prosjekt/teknisk leder for Troll Pilot i seks år. Han var en av initiativtakerne og har lagt mye av sjelen sin ned i arbeidet med dette prosjektet.

- Vi begynte å sysle med tanken på undervannsproduksjon med separatorer plassert på havbunnen allerede i 1995. Dette var i forbindelse med videreutviklingen av Troll som oljefelt, forteller han.

Å separere olje fra vann på havbunnen gir store fordeler i prosessanlegget på dekk. I stedet for at plattformen må kunne prosessere store mengder vann fra reservoaret, kan prosessanlegget fylles med olje. Oljeproduksjonen fra plattformen kan dermed økes.

Opprinnelig planla Hydro at hele den nordlige delen av Trollfeltet kunne dekkes med produksjonsanlegg som Troll Pilot, men droppet dette fordi det var for stor risiko knyttet til en slik løsning. Da det etter hvert ble klart at det var behov for Troll C, så Hydro en mulighet til å prøve ut undervannsproduksjon.

- Vi lanserte ideen for daværende prosjektdirektør Thor Tangen. Han falt umiddelbart for ideen og fikk den godkjent av lisensen, forteller Bakke.

God separasjon

Troll Pilot ble bygd av ABB i samarbeid med Norsk Hydro og Framo, som leverte selve pumpemodulen. Separatoren har spesielle innløp og utløp. Innløpet er formet som en syklon, mens utløpet sender både olje og gass opp til innløpsseparatoren på Troll C i en tofasestrøm.

Vanninnholdet i olje og gassblandingen som går til plattformen, er mindre enn to prosent. Produsert vann som sendes via en injeksjonspumpe tilbake i reservoaret, inneholder mindre enn 600 ppm olje. Hydro har hittil fire brønner knyttet opp mot Troll Pilot.

Selve Troll Pilot ligger som siste ledd i en rekke av havbunnsrammer på havbunnen. Til sammen åtte brønner kan knyttes til separasjonsanlegget på havbunnen. Dersom Troll Pilot får funksjonsfeil, kan produksjonsstrømmene kjøres rett opp på Troll C.

Anlegget kan også kjøres med begrenset kapasitet uten at vanninjeksjonspumpen går. I hele perioden fra første oppstart 2000 til ny kraftforsyning ble koplet inn, ble prosessanlegget kjørt i en slik modus uten problemer. Dette skyldes at reservoaret i Troll er hydrostatisk.

Selv om det er Hydro som kom med ideen, er ABB og Framo som skal prøve å selge løsningen internasjonalt under navnet ABB Subsis.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.