ARBEIDSLIV

Forskning under press

Selv om Norges Geotekniske Institutt (NGI) har dreid hovedfokus over fra fundamentering og studier på marin leires egenskaper til petroleumsgeofysikk, reservoarmekanikk - og de siste årene naturkatastrofer og miljøspørsmål - er oppgavene stadig like samfunnsaktuelle.

I dag teller instituttet 145 hoder som jobber i et internasjonalt anerkjent forskning- og rådgivingsmiljø.

Forebygging

- Faglige utfordringer i tida framover tror jeg vil dreie seg om forebygging av naturskader, miljøhensyn under bygging og geotekniske oppgaver rundt bygging av sikker infrastruktur, sier administrerende direktør i NGI siden 1991, Suzanne Lacasse.

I tillegg vil det fremdeles være store utfordringer innen olje- og gassindustrien. Feltutbyggingene blir mer komplekse og kartlegging av områder for å kunne bygge ut felt uten fare for liv, helse og miljø vil være svært viktig. Dermed øker også oppdragsmengden for institutt som NGI.

I dag har instituttet en ledende posisjon i utvikling av nye metoder for fundamentering av offshore innstallasjoner på store havdyp med bruk av skjørtefundamentering og sugforankring. På Ormen Lange-feltet har NGI vært en viktig samarbeidspartner for oljeselskapene ved vurdering av skråningsstabilitet og risiko for nye skred i forbindelse med planlagt utbygging av feltet.

Første oppdrag

NGIs første oppdrag tidlig på 50-tallet var bistand med prosjektering av tunnelbanen i Oslo sentrum. Da ble det benyttet en ny metode for byggegroper i bløt leire under bygging av Grønland stasjon.

Opp gjennom årene har NGI vært involvert i mange store og viktige byggeprosjekt både til lands og etterhvert også offshore. I dag er rundt 30 prosent av kundene utenlandske. Både innen oljekunnskap, fjellanlegg og tunnelbygging er norsk ekspertise etterspurt.

- Nå håper vi i tillegg å få større etterspørsel etter miljøtjenestene våre. Både kunnskap om forebygging og metoder for å oppdage og behandle oljeforurenset grunn, forurensede havneområder, samt forurensing av grunnvann, tror vi blir stadig mer etterspurt framover.

Engasjert i operaen

I forbindelse med bygging av opera i Bjørvika er NGI engasjert på flere oppgaver.

- Du kan si det slik at vi får nye oppdrag etterhvert som tunneltrasèen endrer seg og skipsvoller flyttes, sier Suzanne Lacasse med et lite smil.

I tillegg er vi involvert i et miljøprosjekt som ser på hva vi skal gjøre med forurenset sjøbunn og masseutskiftninger i forbindelse med bygging av operaen. Blant annet har vi i samarbeid med NIVA utarbeidet metoder for mudring, transport og deponering av ca 800.000 kubikkmeter meget bløte forurensede sjøbunnsedimenter i et dypvannsdeponi på 70 meter vanndyp ved Malmøykalven.

I fjor utgjorde oppdrag i forbindelse med olje- og gassutvinning nær 50 prosent av totalomsetningen på 160 millioner kroner. Naturskader, bygg og anlegg, miljøvern og samferdsel er de andre store områdene. De største utenlandske kundene kommer fra USA, Brasil, Storbritannia og Sverige.

Godt arbeidsmiljø

Geoteknikk handler mye om kunnskap og erfaring over tid. Derfor er det viktig for oss å ha medarbeidere med lang fartstid i bransjen. Men vi er litt bekymret over den høye gjennomsnittsalderen i bedriften. I dag ligger den mellom 45-50 år.

- Vi har ingen ambisjoner om å bli større, men vi ønsker å inneha spisskompetansen innen vårt område, forteller Lacasse. I dag er 30 av de 145 ansatte utlendinger. Alle lærer seg fort norsk som er arbeidsspråket i lokalene på Ullevål i Oslo.

NGI har etablert en sabbatsordning og oppfordrer de ansatte til å studere et år i utlandet. - Vi lever i et internasjonalt miljø og er avhengig av gode nettverk. Vi setter også pris på at så mange utenlandske forskere ønsker å komme til oss for å forske eller se forskningen overført til praktisk bruk, understreker Lacasse.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.